Koncert: „Heroizm Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką”

W imieniu pana Roberta Grudnia oraz partnerów koncertu „Heroizm Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką” realizowanego w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – Ciepielów 1918 – 2018, serdecznie zapraszam 23 września 2018 na uroczystą mszę św. i koncert.

Reklamy

Bezpłatna zielona szkoła -jedyny taki projekt w Polsce

Bezpłatne zielone szkoły – jedyny taki projekt w Polsce. Już trzeci raz w obecnej kadencji, uczniowie naszego gimnazjum wyjechali na całkowicie bezpłatną zieloną szkołę w Karkonosze. W ramach naszych działań prospołecznych, promując gminę Ciepielów, od 10 do 14 września zwiedzą między innymi Wrocław, Nachod, Adrspach ( czeskie skalne miasto), Kudowę Zdrój –Pragę (stolicę Czech) – Szczeliniec i Błędne Skały, Złoty Stok (kopalnie złota) i Wrocław (panorama racławicka). W naszej gminie wszyscy uczniowie klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjum w nagrodę, na zakończenie nauki wyjeżdżają na zielone szkoły. Już w maju 2019 kolejni szóstoklasiści ponownie wyjadą nad Morze Bałtyckie, a w pierwszym tygodniu czerwca ósmoklasiści, tak jak uczniowie III klasy gimnazjum wyjadą w Karkonosze i do czeskiej Pragi. Warto się uczyć w szkołach naszej gminy, warto mieszkać w naszej gminie.

Uroczystości patriotyczne pod Dąbrową

W lesie pod Dąbrową odbył się uroczystości patriotyczne 79 rocznicy mordu jeńców wojennych, żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Uroczystości rozpoczęły się od występu artystycznego z okazji 100-lecia niepodległości w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie. Montaż słowno – muzyczny przeniósł zgromadzonych w czasy II wojny światowej oraz okres powstania niepodległego państwa w roku 1918. Po przepięknym występie młodzieży, zgromadzonym na uroczystości rozdano dwieście biało czerwonych balonów. Odśpiewano hymn państwowy, a harcerze pod przewodnictwem druha Kazimierza Niedzieli przeprowadzili uroczysty apel poległych. Na pamiątkę 100 -lecia niepodległości uczestnicy uroczystości wypuścili balony do nieba. Piękna, patriotyczna chwila, na długo zostanie w pamięci uczestników patriotycznych uroczystości. Dziękuję wszystkim za obecność i hołd oddany żołnierzom 74 GPP z Lublińca, którzy wówczas, we wrześniu 1939 roku nie ulękli się i stanęli w obronie nas wszystkich, abyśmy dzisiaj mogli cieszyć się życiem w niepodległej Polsce. Abyśmy dzisiaj w roku 2018 mogli mówić i myśleć po Polsku. Polegli, ale ich ofiara nie została poniesiona na marne, o czym świadczy nasz obecność na patriotycznych uroczystościach pod Dąbrową. Pamiętamy o ich ofierze i pamiętać będziemy. Chwała i cześć bohaterom walk pod Dąbrową.

Budujemy OSĘ na Dąbrowie

Kolejna inwestycja właśnie została wdrożona w życie. Po podpisaniu umowy rozpoczynamy realizację Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Dąbrowa. Słowem przypomnienia w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności nasza gmina otrzymała maksymalne dofinansowanie w wysokości 70 tysięcy złotych na budowę rozszerzonego wariantu OSA w Dąbrowie. Rozszerzony wariant zakłada budowę siłowni plenerowej z minimalną liczbą 6 urządzeń, budowę strefy relaksu, która będzie się składać z minimum 4 ławek, plenerowych urządzeń do gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp. oraz zagospodarowanie zielni wokół oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym, który będzie składał się z minimum 3 urządzeń. Wymagane jest również ogrodzenie placu zabaw. Program to świetna inicjatywa, a dodatkowo ogromna szansa na aktywny rozwój i integrację wsi. Dzięki takim obiektom mieszkańcy w każdym wieku będą mogli aktywnie spędzać czas i zacieśniać więzi. Prace już się rozpoczęły, a zakończą się w październiku.34667193_10216716354166828_6515230212802740224_o

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika żołnierzy września 1939 roku w Antoniowie

Szanowni Państwo, Księże Proboszczu, panie Przewodniczący Rady Gminy, państwo radni, sołtysi, samorządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych gminy, droga młodzieży, nauczyciela, druhowie strażacy z Bielan, Antoniowa i Marianowa, poczty sztandarowe, mieszkańcy Antoniowa, Czerwonej, Podgórza, Pasiek, Bielan, Marianowa, mieszkańcy gminy Ciepielów oraz wszyscy przybyli na dzisiejszą uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku.  Zadaniem każdego samorządu, także samorządu Gminy Ciepielów, który mam ogromny zaszczyt jako wójt gminy Ciepielów reprezentować, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Tymi potrzebami są oczekiwania mieszkańców na wykonanie tego czego im najbardziej potrzeba, a więc budowy wodociągów, budowy dróg, przydomowych oczyszczalni ścieków, oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, zagospodarowania terenu wraz z chodnikami parkingami, chociażby takiego jak przed kościołem w Czerwonej i cmentarzem w Antonowie, na którym dzisiaj się spotykamy. Ale zaspokajając najważniejsze dla mieszkańców potrzeby, bardzo ważnym zadaniem samorządu Gminy Ciepielów  jest dbanie o pamięć. Dbanie o historię i to nie tylko historię w sensie globalnym, ale przede wszystkim o historię, której piętno odcisnęło się bezpośrednio na naszej ziemi. Musi pamiętać o tych, którzy nie wahali się złożyć ofiary ze swego życia w imię Ojczyzny, na zawsze okryli oni chwałą siebie i miejsce swej śmierci. A żołnierze skryci w mogile nad, którą się dzisiaj pochylamy, zginęli właśnie na naszej ziemi, podejmując walkę z hitlerowskim najeźdźcą w pierwszych dniach września 1939 rok.  Dlatego też jestem ogromnie dumny, że pomimo tych wielomilionowych inwestycji, które samorząd gminy Ciepielów zrealizował i realizuje w tej kadencji, bo przecież w najbliższych dniach rozpocznie się jeszcze budowa mini kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Antoniowie i Bielanach, udało się nam w tej kadencji przeznaczyć bardzo duże środki z własnego gminnego budżetu na sfinansowanie przebudowy miejsc pamięci narodowej w Dąbrowie, a teraz na cmentarzu w Antoniowie. Od wielu lat na uroczystościach patriotycznych powtarzam słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, że „Naród który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” Dlatego też podejmujemy i z sukcesem realizujemy działania dla szacunku naszej przeszłości.  Szanowni Państwo, Ci, którzy się boją, umierają codziennie. Ci, którzy się nie boją, umierają tylko raz”. Tak właśnie było z żołnierzami, których prochy spoczywają na cmentarzu w Antoniowie. Nie ulękli się stanęli do walki, zginęli broniąc Naszej Ojczyzny, broniąc nas mieszkańców gminy Ciepielów. Jak wszyscy dzisiaj pójdziemy do swoich domów przypomnijmy sobie słowa: „Ci, którzy się boją, umierają codziennie. Ci, którzy się nie boją, umierają tylko raz”. Jak my dzisiaj w 2018 roku zachowalibyśmy się gdyby na Polskę napadł wróg, czy będziemy się bali, codziennie umierając, czy staniem w obronie Rzeczypospolitej aby za nią umrzeć bez strachu. Czy słowo Ojczyzna to tylko nic nie znaczące hasło, slogan, czy też dobro najwyższe. Jakże codziennie w życiu się boimy, umierając tym samym co dnia.  Czy w razie potrzeby jesteśmy w stanie stanąć w obronie Polski?, na to pytanie odpowiedzmy sobie sami. Żołnierze nad których mogiłą dzisiaj stoimy , nie ulękli się bronili Ojczyzny, abyśmy dzisiaj w 2018 roku mogli myśleć i mówić po Polsku. Za to właśnie należy im się ogromny szacunek, to dla nich wznieśliśmy ten pomnik. Chwała i cześć bohaterom! W tym miejscu, chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie, tym wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania nowego pomnika. W pierwszej kolejności dziękuję radnym Rady Gminy w Ciepielowie, że zgodzili się na wydatkowanie prawie 16 tysięcy złotych na budowę pomnika. Dziękuję księdzu Leszkowi Domagale za opracowanie koncepcji pomnika i za zaangażowanie w budowę. Panu Grzegorzowi Drożdżowi za wykonanie prac i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, abyśmy dzisiaj w roku 100- lecia odzyskania niepodległości mogli dzisiaj się spotkać na tej jakże przepięknej i pouczającej uroczystości. Szanowni Państwo, jak wrócimy do naszych domów pamiętajmy,  Nasza ukochana Polska, Kraj, w którym mieszkamy powstał z łez milionów Polaków. Powinniśmy więc z całych sił, za wszelką cenę dążyć do dialogu, aby do tak okrutnych chwil, jak te z września 1939 roku, nigdy już nie doszło. Chwała i cześć bohaterom !

Będziemy dopłacać do wymiany pieców

Pięć a nawet dziesięć tysięcy złotych będzie można pozyskać na wymianę pieca centralnego ogrzewania w Gminie Ciepielów. W dniu dzisiejszym na mój wniosek, Rada Gminy przyjęła gminny program wymiany pieców centralnego ogrzewania ze środków budżetu Gminy Ciepielów „ Czyste Powietrze”. Tym samym pełnym sukcesem zakończyły się moje dwumiesięczne prace nad przygotowaniem programu oraz zapewnieniem środków na jego sfinansowanie. W celu poprawy jakości środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego zanieczyszczenia, na terenie Gminy Ciepielów wprowadzamy dotację celową ze środków budżetu gminy będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza. W związku z powyższym określono zasady dotacji i opracowano regulamin oraz wniosek, stanowiące załączniki do uchwały R.G. Dotacja stanowić będzie mechanizm zachęcający mieszkańców Gminy Ciepielów do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. Dofinansowaniu podlega zakup nowych urządzeń grzewczych, które będą trwale związane z obiektem budowlanym: – kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), – kotły gazowe, -kotły na lekki olej opałowy, -piece zasilane prądem elektrycznym. Program obowiązywać będzie w latach 2018 – 2025, wkrótce pierwszy nabór wniosków.

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Kolejna świetna wiadomość dla wszystkich naszych jednostek OSP i mieszkańców gminy Ciepielów. W dniu dzisiejszym wraz z panią Skarbnik podpisałem w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla naszych jednostek OSP. Środki w wysokości ponad 43 tysięcy złotych, co stanowi, aż 99% dotacji zostaną w najbliższych dniach wykorzystane na zakup wyposażenia naszych jednostek OSP. Między innymi zakupione zostaną torby ratownicze, defibrylator, sprzęt do oznakowania terenu akcji ratowniczej, przenośny zestaw oświetleniowy, agregat prądotwórczy, pilarka do drzewa, latarki akumulatorowe oraz wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne wraz z niezbędnym osprzętem dla ratownictwa drogowego.