Nowa powiatowa droga w Pcinie

Dwanaście długich lat, ciągłych obietnic bez pokrycia i wreszcie jest. Droga do Pcina ma już nową nawierzchnię. Obiecałem wspólnie ze startującymi ze mną w ostatnich wyborach radnymi, że zrobimy wszystko, aby zmodernizować stan dróg powiatowych. Dotrzymujemy słowa. To już druga droga powiatowa wybudowana w tym roku na terenie gminy Ciepielów, ale pierwsza, którą dofinansowaliśmy w wysokości 50% kosztów, tj. 273.109,-zł. Pierwszą drogą oddaną już do użytku jest odcinek drogi powiatowej przez Antoniów, wybudowanej bez zaangażowania środków z budżetu gminy Ciepielów, tak jak bez zaangażowania środków powiatowych, Gmina Ciepielów w 100% wybudowała drogę powiatową w Ciepielowie w kierunku cmentarza. Nowa powiatowa droga do Pcina kosztuje łącznie ( rozstrzygniecie przetargowe ) 427.480,35,-zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PRD ze Zwolenia. Dzięki naszemu wsparciu droga do fizjoterapii w Pcinie, otrzymała zupełnie nową jakość, którą odczują nie tylko mieszkańcy Pcina i Ranachowa, ale także wszyscy pacjenci naszej gminnej fizjoterapii. Wreszcie zakończą się problemy turbulencji, które były związane z przejazdem drogą powiatową. W tym miejscu chciałbym podziękować; – za okazaną przychylność i zrozumienie problemu panu Staroście Powiatu Lipskiego Sławomirowi Śmieciuchowi, naszemu radnemu powiatowemu Radosławowi Drągowi z Pcina za nieustępliwość w swoich działaniach w Radzie Powiatu w Lipsku, radym Rady Gminy w Ciepielowie, na czele z panem radnym Krzysztofem Zaborskim z Pcina za wyrażenie zgody na przekazanie w ponad 0,27 miliona złotych na rzecz budowy drogi. Mama nadzieję, że współpraca z powiatem w zakresie budowy dróg będzie się dalej dobrze układać, a kolejną drogę którą wspólnie wybudujemy, będzie droga Ciepielów – Wielgie – Łaziska. Można, jak widać można coś zrobić wspólnie, bez przerzucania się winą, bez szkalowania w listach otwartych. Droga w Pcinie jest i będzie droga powiatową. To do powiatu należy jej budowa, ale pierwszy raz od przeszło dwunastu lat zaproponowano przebudowę całego odcinka, na co z pełną aprobatą wyraziliśmy zgodę, finansując w 50% tą jakże potrzebną dla wszystkich mieszkańców inwestycję. A w przyszłym roku przystępujemy do modernizacji naszej gminnej fizjoterapii, która rozszerzy zakres świadczonych usług, podtrzymując ich dotychczasową wysoką jakość.

Reklamy

Wrzesień miesiąc pamięci narodowej

Wrzesień to dla Polaków miesiąc pamięci narodowej. Miesiąc, w który wspominamy wszystkich, którzy 80 lat temu stanęli do walki w obronie Ojczyzny. Wspólnie z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy odwiedziliśmy mogiły zbiorowe żołnierzy września 1939 roku, składając w imieniu Mieszkańców Gminy Ciepielów biało czerwone wieńce. Zachęcamy wszystkich przy okazji odwiedzin bliskich na naszych cmentarzach do zapalenia na mogiłach żołnierzy symbolicznego znicza. Chwała i cześć bohaterom!

80 rocznica uroczystości pod Dąbrową

W 80 rocznicę mordu jeńców wojennych żołnierzy Wojska Polskiego – 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca oraz z okazji 80-lecia wybuchu II wojny światowej w Dąbrowie w gminie Ciepielów, odbyły się uroczystości patriotyczne. Patronat nad uroczystościami objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Wojciecha Skurkiewicza Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej tegoroczne uroczystości miały piękną wojskową oprawę. Mszę Świętą poprowadził kapelan ppłk. Kryspin Rak, a w uroczystości wzięła udział orkiestra wojskowa i kompania honorowa pod przewodnictwem mjr Ireneusza Bębenka Komendanta Garnizonu Radom. W uroczystości wzięli również udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem ppłk. Łukasz Baranowskiego. -Wrzesień jest niewątpliwie dla wielu Polaków miesiącem pamięci narodowej. Wspominamy w nim rozpoczęcie jednego z najtragiczniejszych w dziejach naszej ojczyzny wydarzeń – II wojny światowej, która pochłonęła miliony ludzkich istnień. Spotkanie w lesie pod Dąbrową, przy pomniku i grobie żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, którzy oddali życie za ojczyznę, staczając dramatyczną bitwę z przeważającymi siłami wroga – oddziałem Wehrmachtu, to czas zadumy i refleksji nad istotnymi wartościami takimi jak pokój wolność, honor, poświęcenie. Wszystkim Wam i każdemu z osobna dziękuję za waszą dzisiejszą obecność. Dobrze, że DUCH NARODU nie umarł, bo co powiedzieliby żołnierze pomordowani w Dąbrowie, żołnierze ofiarnie oddający życie na wszystkich frontach wojny, a potem jeszcze męczeni w komunistycznych więzieniach i zakopywani w anonimowych dołach śmierci. Cześć i chwała bohaterom z pod Dąbrowy – w swoim przemówieniu podkreślił Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów. Tradycyjnym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań przez wójta gminy za pomoc w organizacji uroczystości. Wyróżnienia odebrali: – Wojciech Skurkiewicz Wiceminister Obrony Narodowej, – Mariusz Błaszczak Minister MON, -Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, – mjr Ireneusz Bębenek Komendantem Garnizonu Radom, – kap. Łukaszem Kuklińskim dowódca orkiestry wojskowej w Radomiu, – ppłk. Łukasz Baranowskim Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, ksiądz kapelan ppłk Kryspin Rak, rodzina wojskowa 74 GPP Lublińca. Po złożeniu wieńców oraz okolicznościowych przemówieniach, w tym między innymi pięknych słów o wojennym i dzisiejszym patriotyzmie skierowanych do zebranych pod Dąbrową przez ministra Wojciecha Skurkiewicza oraz płk Zbigniewa Zielińskiego, młodzież szkoły podstawowej w Ciepielowie pod przewodnictwem pani Małgorzaty Kominek, Ewy Sulimy, Agnieszki Stępień i Anny Sulimy w specjalnie przygotowanym montażu słowno-muzycznym przeniosła zebranych w pierwsze dni września 1939 roku. Uroczystości zakończyło spotkanie koleżeński przy tradycyjnej żołnierskiej grochówce i pikniku Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu uroczystości panu Wojciechowi Skurkiewiczowi Wiceministrowi Obrony Narodowej.

Kulisy zbrodni w Ciepielowie

 

Kulisy zbrodni w Ciepielowie

– Były wypadki, że Niemcy otaczali dom, nie wyprowadzali tych, których mieli aresztować, a żywcem ich palili razem z domami – mówił w archiwalnej audycji „Mapa bohaterstwa” Marian Ciszek, mieszkaniec Ciepielowa.
Kulisy zbrodni w Ciepielowie
– Były wypadki, że Niemcy otaczali dom, nie wyprowadzali tych, których mieli aresztować, a żywcem ich palili razem z domami – mówił w archiwalnej audycji „Mapa bohaterstwa” Marian Ciszek, mieszkaniec Ciepielowa.
Na zdjęciu: Płk Wessel wydaje rozkaz egzekucji polskich jeńców. Mord na polskich jeńcach wojennych pod Ciepielowem, 10 wrzesień 1939. Na odwrocie fotografii napis: „2 maruderów przed pułkownikiem Wessel. Jeden z polskich żołnierzy tłumaczy błagalnie, że chciał tylko bronić swoich 4 dzieci. Pułkownik z monoklem daje ruchem kciuka rozkaz rozstrzelania”, Wikipedia.
9 września 1939 w Ciepielowie dokonano zbrodni na 300 polskich jeńcach wojennych.
W tamtejszych lasach 8 września 1939 rozegrała się walka Górnośląskiego Pułk Piechoty pod dowództwem majora Józefa Pelca z 29. Oddziałem Niemieckiej Dywizji Zmotoryzowanej. W audycji Hanny Liszewskiej „Mapa bohaterstwa”, nadanej w Polskim Radiu w 1972 r. tamte dramatyczne chwile wspominał były kierownik szkoły – Jan Gierasiński:- Oddział Wojska Polskiego, podążający w kierunku Wisły, ażeby się przeprawić na drugą stronę, zatrzymał się w lesie, no i częściowo w wiosce. Niemcy idący od strony Radomia w kierunku Lipska zaatakowali Polaków – mówił uczestnik programu. – Bronili się bohatersko, ale nie mieli żadnego wsparcia, musieli skapitulować. I wtedy Niemcy rozbrojonych żołnierzy uszeregowali, wyprowadzili w las i ok. 300 rozstrzelali.
Życie za życie
Tragiczne wydarzenia nie omijały Ciepielowa. 6 grudnia 1942 niemieckie oddziały żandarmerii zamordowały, podpalając żywcem, wszystkich członków rodzin, które ukrywały w swych domach Żydów. W Ciepielowie zginęły 34 osoby, większość stanowiły dzieci. W samej rodzinie Adama i Bronisławy Kowalskich tragiczny los spotkał pięcioro z nich. Niemcy pojawili się rano, wiedzieli, kto we wsi ukrywał Żydów. Kowalskich, i znalezionych pod podłogą ich sąsiadów: Elkę Cukier i Bereka Pinechesa, zamknęli w domu, zabili okna, drzwi i podpalili. Uratował się syn, Jan, który wcześnie rano wyruszył do szkoły. Pozostałe rodziny spalono w stodole. Śmierć poniosły też osoby, którym Polacy pomagali.
Hitlerowcy od początku II wojny światowej szykanowali i represjonowali Żydów mieszkających na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Latem i jesienią 1942 r. naziści przeprowadzili likwidację dzielnic zamkniętych, mordując niektórych ich mieszkańców na miejscu, a przeważającą część wysyłając do ośrodka masowej zagłady w Treblince. Nieliczni podjęli próby uratowania siebie i bliskich, licząc na pomoc ze strony Polaków. Tak było w Ciepielowie.
Tragiczne wydarzenia przypomnieli autorzy dokumentu fabularyzowanego „Historia Kowalskich” – Arkadiusz Gołębiewski i Maciej Pawlicki…………
Zapraszam do oglądania widowiska telewizyjnego TVP2 i TV Polonia, przy którym pomagaliśmy użyczając archiwalnych dokumentów i zdjęć: „Tak zaczynała się wojna” oraz wysłuchania archiwalnych audycji opowiadających o cichych bohaterach II wojny.

Posiedzenie w sprawie obwodnicy Ciepielowa

Ponad 16 milionów złotych będzie kosztować budowa obwodnicy Ciepielowa ( wstępna wycena kosztorysowa prac związanych z wybudowaniem obwodnicy wyceniona została na kwotę: 16429043,26,-zł). Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk w dniu 29 sierpnia 2019 roku wziął udział w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Na posiedzeniu przedstawiono trzy alternatywne warianty projektowanej obwodnicy oraz podjęto ostateczną decyzję rekomendująca zamiast przejścia przez Ciepielów budowę obwodnicy w wariancie 1 ( rysunek w załączeniu). Do projektu zostaną jeszcze wprowadzone drobne korekty, między innymi związane z umożliwieniem wjazdu z obu stron do stacji paliw. Całość obwodnicy będzie oświetlona, z wybudowaniem ciągów pieszo – rowerowych od mostu na Iłżance do centrum Ciepielowa, a także w kierunku miejscowości Świesielice wraz z przejściem dla ruchu pieszo rowerowego w kierunku Świesielic. Tym samym pomyślnie zakończyły się starania naszej gminy ukierunkowane na budowę obwodnicy Ciepielowa, która będzie wykonywana w ramach inwestycji związanej z przebudową drogi krajowej od Ciepielowa do Lipska wraz z wykonaniem obwodnic Ciepielowa i Lipska. Serdecznie dziękujemy za pomoc w rozmowach i wsparcie naszych starań pani poseł Annie Kwiecień oraz dyrekcji GDDKiA w Warszawie za zrozumienie i zaakceptowanie naszych wniosków związanych z przebiegiem obwodnicy.

 

 

Projekt basenu do nauki pływania

Spełniać marzenia to piękna sprawa, spełniać obietnice wyborcze to satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Po kilku tygodniach intensywnych prac w zakresie wyboru najlepszej koncepcji, podpisałem umowę na projekt basenu do nauki pływania, który powstanie przy szkole podstawowej w Ciepielowie. Projekt basenu, który wykonuje firma ARCHITECS Jakub Olszowiec, powstanie do końca bieżącego roku, następnie będziemy się ubiegać o dofinansowanie jego budowy w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Później jak najszybciej, przystąpimy do realizacji inwestycji. Będzie to pierwszy basen na terenie powiatu lipskiego i zwoleńskiego. Basen będzie nowoczesnym obiektem przystosowanym do nauki pływania dla wszystkich dzieci uczących się w przedszkolu i szkołach podstawowych gminy Ciepielów. Przy projektowaniu basenu przyjęliśmy nowatorskie, ale sprawdzone rozwiązania. Woda w basenie będzie uzdatniana solą– nie ma więc chloru, będzie miała lekko słonawy smak. Dzięki temu woda będzie idealna dla alergików, będzie mieć właściwości lecznicze. Niecka basenowa będzie wykonana w nowoczesnej technologii kompozytowo – ceramicznej o ekskluzywnym wyglądzie wraz z kolorowym podświetleniem w technologii 3D. Pomyśleliśmy o kosztach eksploatacji, dlatego na budynku szkoły zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, likwidująca prawie do zera koszty energii elektrycznej do obsługi basenu. W projekcie przewidziano część szatniową i sanitarną osobno dla dziewcząt i chłopców, pomieszczenia dla ratowników oraz sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Pomyśleliśmy nawet o miejscu dla dzieci do lat trzech, wyposażając pomieszczenie w specjalne miejsce do przewijania najmniejszych maluchów. Ale najważniejszy jest cel naszej gminnej inwestycji: objęcie wszystkich dzieci obowiązkową nauką pływania w ramach zajęć szkolnych i przedszkolnych oraz rehabilitacji uczniów i mieszkańców gminy. Nasz cel -nauczyć wszystkie dzieci pływać.