Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 9 listopada  2018r. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły między innymi zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, defibrylator, sprzęt do oznakowania terenu akcji ratowniczej, przenośny zestaw oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, pilarki do drzewa, latarki akumulatorowe oraz wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne wraz z niezbędnym osprzętem dla ratownictwa drogowego wyniosła 35 tysięcy złotych. Na mocy podpisanych umów sprzęt przekazano jednostkom OSP Ciepielów, Bąkowa, Łaziska Antoniów i Bielany. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, brygadier Łukasz Maciejewski z PSP w Lipsku oraz kierowcy, naczelnicy i prezesi jednostek OSP z gminy Ciepielów. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Ciepielów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

Reklamy

8, 64 miliona złotych na Odnawialne Źródła Energii

A teraz prawdziwa bomba. 8,64 miliona złotych unijnego dofinansowania na odnawialne źródła energii. Nasza Gmina Ciepielów wraz z gminami Rzeczniów i Solec nad Wisłą otrzymała unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii. Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą – wartość projektu: 10.808.416,02,-zł, wnioskowane dofinansowanie to kwota 8.646,732,81,zł. Gmina Ciepielów jest największym beneficjentem 1,1 MW ( 184 mikroinstalacje) na 2 MW całego wniosku, co oznacza, że prawie 5 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzymają mieszkańcy Gminy Ciepielów. Warto było podjąć współpracę przy projekcie z wójtami gmin Rzeczniów – Karolem Burkiem i wójtem gminy Solec nad Wisłą – Markiem Szymczykiem, (którym serdecznie dziękuję za współpracę przy opracowywaniu i składaniu wniosku – to nasze Wielkie Wspólne Zwycięstwo), aby dzisiaj po dwóch latach cieszyć się wspaniałym sukcesem. Warto żyć i mieszkać w Gminie Ciepielów, bo tutaj wszystko jest możliwe, bo gdzie jak nie w Gminie Ciepielów.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Ciepielów

str.2.3.

Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi w dniu 21 października 2018 roku w wyborach samorządowych. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas tej wyjątkowo trudnej kampanii wyborczej. Cieszę się że zdecydowanej większości mieszkańców udało się odróżnić dobro od zła i różnicę pomiędzy prawdą i kłamstwami.

Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos na moich kontrkandydatów, a którzy poprzez swój udział w wyborach dali dowód obywatelskiej dojrzałości. Jako społeczeństwo wspaniale zdaliśmy egzamin z demokracji lokalnej poprzez osiągnięcie wysokiej frekwencji wyborczej prawie 61%.

Państwa udział w tych wyborach jest potwierdzeniem mojej wiary, że w naszej Gminie możliwe są dalsze zmiany na lepsze. Daliście mi Państwo siłę i wielki mandat zaufania udzielając mi bardzo wysokiego poparcia aż 62,75% głosów.

Wyrażona przez Was wola zmian i nadzieja na lepsze jutro – zobowiązuje. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać  sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania.

Wierzę, że poprzez swój wybór, daliście Państwo, niespotykaną szansę na kontynuację inwestycyjnego rozwoju gminy i lepsze życie. Tej szansy nie możemy zmarnować.

Wspierają mnie wspaniali, wybrani przez Państwa radni – ludzie, którym leży na sercu dobro Naszej Gminy i jej Mieszkańców. Oni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań. Czeka nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Jeszcze raz bardzo dziękuje za zaufanie i poparcie!

Artur Szewczyk

Zapraszam na wybory

Szanowni Państwo, już w niedzielę wybory samorządowe. Wybierzemy wójta, radnych gminnych, powiatowych oraz radnych wojewódzkich. Gorąco wszytskich Państwa zapraszam do wzięcia udziału w wyborach.

Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów

str.2.3.

Bohaterem Niepodległej – Władysław Owczarek.

Dzisiaj w szkole podstawowej w Bąkowej odbyła się przepiękna uroczystość z okazji jubileuszu 100 -lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od ślubowania pierwszoklasistów, następnie uczniowie w specjalny spektaklu słowno – muzycznym przybliżyli 100-letni okres Polskiej Niepodległości, ze szczególnym akcentem związanym z legendą naszej gminy Pułkownikiem Władysławem Owczarkiem ps. „Bula”. Po przepięknej akademii, dokonano otwarcia izby pamięci Władysława Owczarka, zasadzono symboliczne dęby oraz wypuszczono w niebo biało-czerwone balony. Bohaterem Niepodległej dla nas mieszkańców gminy jest Władysław Owczarek. Człowiek, dla którego słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, były prawdziwą świętością. Człowiek, który przez całe swoje życie walczył i budował Niepodległą Polskę. Prawdziwy bohater Niepodległej Polski.