Kompleks sportowy rośnie w oczach

Jak to mówi opozycja „inwestycjami wyborów się nie wygrywa”. Wystarczy tylko obiecać, a wyborca uwierzy nawet w gruszki na wierzbie. Ja tak nie umiem, ja wolę działać, każdego dnia zmieniać oblicze naszej pięknej gminy na jeszcze piękniejszą. Nasza największa w historii gminy inwestycja sportowo – rekreacyjna rośnie w oczach. 3 miliony złotych wydatkowane z budżetu gminy na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie niedługo w pełni ujrzy światło dzienne. Już teraz inwestycja robi ogromne wrażenie. Takie inwestycje w gminach wiejskich to rzecz niespotykana. Ale u nas to możliwe, bo gdzie jak nie w Gminie Ciepielów. A za chwilę przystępujemy do budowy mini kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Anusinie, Łaziskach, Bielanach i w Antoniowie. Na ten cel pozyskaliśmy prawie 0,3 milion złotych dofinansowania unijnego.abcep

Reklamy

Zielona Szkoła nad Bałtykiem po raz trzeci…

20180514_074221Już po raz trzeci wszyscy szóstoklasiści z gminy Ciepielów wyjechali na bezpłatną zieloną szkołę nad Morze Bałtyckie. Cieszę się bardzo, że mój pomysł na organizację całkowicie bezpłatnych wyjazdów na zieloną szkołę dla uczniów klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjum spotkał się z ogromną przychylnością wszystkich uczniów i rodziców. Moim zamiarem, który konsekwentnie realizuję jest objęcie wszystkich naszych uczniów, podczas całego cyklu nauki zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjum, wyjazdem na zieloną szkołę nad morze ( Morze Bałtyckie – VI klasy szkoły podstawowe ) i w góry ( Karkonosze III klasy gimnazjum). W ten sposób chcielibyśmy naszej młodzieży umożliwić poznanie naszego pięknego kraju, a poznawanie połączyć z nauką. Wyjazd został zaplanowany w maju w dniach 14.05.2018 – 18.05.2018. Podczas zielonej szkoły uczniowie będą realizować program edukacyjny klas VI z formą dodatkowego źródła wiadomości dostarczającego przeżyć i wzruszeń, a także konfrontacją informacji podręcznikowych z rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną. Uczniowie między innymi zwiedzą: Toruń, Sopot, Jastrzębią Górę, Gdańsk, Westerplatte, Rozewie, Hel, Władysławowo, Gdynię. Żywa przyroda, cuda polskiej architektury, historia Polski, to tylko część atrakcji jakie przygotowaliśmy dla naszych szóstoklasistów.  Wyjazd, pobyt i wszelkie atrakcje w ramach zielonej szkoły są całkowicie bezpłatne. Wszyscy uczniowie dodatkowo otrzymali plecak, koszulkę oraz czapeczkę z herbem gminy i napisem Moja Gmina Ciepielów. Wyjazd został sfinansowany ze środków na promocję gminy Ciepielów. Codzienne fotorelacje z wyjazdu będziemy zamieszczać na stornie internetowej gminy www: ciepielow.pl oraz na stronie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie www: zsp.ciepielow.pl.Pismo dorodziców zielona szkoła morze 2018-220180514_08061220180514_085649

 

Ciepielów CUP 2018

Ciepielów CUP 2018 zakończony. Gratulacje dla naszego młodego zespołu i trenera pana Piotra Siebyły. 3 miejsce w tak doborowej stawce to niewątpliwie ogromny sukces. Przyglądając się rozgrywanym meczom naszych dziewcząt widać w „diamencie” potencjał, wystarczy go tylko dobrze doszlifować i będziemy potęgą dziewczęcej siatkówki. Ogólna kwalifikacja:1. UKS VICTORIA SOLEC , 2. MPKS ZWOLEŃ, 3. GKS CHAPIONS CIEPIELÓW, 4. UKS VICTORIA SOLEC II, 5. UKS EKSPERANTO WARSZAWA, 6. UKS GALA SKARŻYSKO I, 7. UKS GALA SKARŻYSKO II. Nowa sala gimnastyczna zdała pierwszy sportowy egzamin, z niewątpliwą zazdrością trenerów i zawodniczek przybyłych na turniej do Ciepielowa. Wszyscy gratulowali pięknego obiektu i nowej infrastruktury sportowej. Dziękuję naszej drużynie, organizatorom turnieju Piotrowi Siebyle i Zbigniewowi Opalskiemu, wszystkim którzy pomagali w zawodach oraz kibicom.DSC02993

Mały wielki sukces

Będziemy realizować dwie nowe gminne inwestycje – nasze wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego zostały rozpatrzone pozytywnie i uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 kwietnia 2018 r. otrzymaliśmy 20.000,- zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” . Jeszcze w tym roku zrealizujemy dwa zadania tj. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciepielów Kolonia oraz Termomodernizacja Domu Ludowego w Wielgiem. Pozostałe środki na w/w inwestycje zostały zabezpieczone w budżecie gminy. W Wielgiem wymienimy całą stolarkę okienną oraz odnowimy elewację domu ludowego, w Ciepielowie Kolonii przeprowadzimy kompleksową modernizację budynku świetlicy wiejskiej.

o

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dzisiaj została podpisana umowa z Klubem sportowym VIDEO w Ciepielowie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2018 rok pn. „Organizacja zajęć piłki nożnej oraz piłki siatkowej – treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”, kwota dofinansowania z budżetu gminy Ciepielów wynosi 50 000 zł, całkowity koszt zadania 62 513,40 zł. Umowę podpisali wójt gminy Ciepielów oraz Elżbieta Sałbut – Prezes Zarządu i Marta Choroś – Sekretarz Klubu. Realizacja zadania w 2018 roku obejmuje: – rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka nożna”, w tym: opłaty sędziowskie i regulaminowe, opieka medyczna, transport na mecze, woda podczas meczy i posiłki regeneracyjne, zakup sprzętu sportowego, uprawnieninia trenerskie, prowadzenie klubu sportowego i udział w rozgrywkach ROZPN dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów w kategorii: klasa B, Młodzik, Orlik, Żaki, organizacja turniejów i meczy na terenie gminy Ciepielów, nadzór i opieka nad stadionem sportowym (w tym nad budynkiem administracyjno-szatniowym), w tym zakresie pielęgnowanie murawy boiska, utrzymywanie czystości i porządku; – rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka siatkowa”, w tym: opłaty sędziowskie i regulaminowe, opieka medyczna, transport na mecze, woda podczas meczy i posiłki regeneracyjne, zakup sprzętu sportowego, uprawnieninia trenerskie, prowadzenie klubu sportowego i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów w kategorii Juniorki.

DSC06106