O projektach, wypłacie świadczeń, naborach wniosków, tabletach, kilka słów o pracy Urzędu Gminy……Zostańcie w domu.

Rozpoczął się okres Świąt Wielkanocnych. Pomimo wprowadzonych dla naszego wspólnego bezpieczeństwa ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy w Ciepielowie codziennie wypełnia swoje zadania. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, realizujemy wszelkie płatności dla mieszkańców Gminy związane z programem 500 plus ( wypłata 500 plus i zasiłków stałych została dokonana dzisiaj 8.04.2020r.), świadczeń rodzinnych (wypłata zasiłków rodzinnych zostanie dokonana w dniu 9.04.2020r.), funduszu alimentacyjnego i innych realizowanych przez nasz samorząd. Do Gminy systematycznie wpływają środki na realizację tych programów. Pomimo sytuacji epidemiologicznej, składamy wszelkie możliwe wnioski na dofinansowanie zadań realizowanych w 2020 roku. Między innymi, złożyliśmy wniosek na nową pracownię komputerową dla starszych uczniów szkoły podstawowej, wniosek na zakup komputerów do zdalnego nauczania ( nasza gmina uzyskała możliwość skorzystania z 60 tysięcznej dotacji, którą oczywiście wykorzystamy w całości). Uzyskaliśmy także dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczących się dzieci w kwocie 80 tys. Przypominamy, że wszystkie ze 175 osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendiów mogą wydatkować środki na komputery i tablety ( przydadzą się do zdalnego nauczania). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługujący program stypendiów będzie przyjmował rozliczenie zakupionego sprzętu w ramach stypendiów. Podpisaliśmy umowy na wykonanie dokumentacji technicznych wraz z odwiertami nowych studni głębinowych, które będą podstawą budowy nowych Stacji Uzdatniania Wody w Świesielicach i Starym Ciepielowie. W drugiej połowie roku rozpoczniemy dokumentację techniczną budowy SUW w Bielanach. Dzięki tym inwestycją chcemy lepiej zabezpieczyć mieszkańców gminy w wodę. Na koniec kadencji z dotychczasowych dwóch Stacji Uzdatniania Wody będziemy dysponować pięcioma stacjami. Zakończyliśmy nabór wniosków na wymianę kotłów c.o. na kotły ekologiczne. Pomimo ograniczeń związanych z epidemią, program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Złożono więcej wniosków niż w roku ubiegłym. Na wszystkie złożone wnioski mamy zabezpieczenie finansowe, więc wszyscy składający wniosek dostaną dofinansowanie na wymianę kotła na ekologiczny, a wszyscy mieszkańcy już w najbliższym sezonie grzewczym odczują poprawę w postaci czystszego powietrza. Od 15 kwietnia ruszamy z naborem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym celu, na początku marca, do każdego z domów na terenie gminy wysłaliśmy specjalnie przygotowaną broszurę informacyjną. Wszyscy mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli wniosek (w latach:2018-2019) na zaprojektowanie przydomowej oczyszczalni (do domu za pośrednictwem pracowników gminy otrzymali pełną indywidualną dokumentację projektową wykonaną wg. określonych przez nich wskazań). Projekty są niezbędne do złożenia wniosku zgłoszeniowego o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Lipsku. Wnioski do Urzędu Gminy będzie można składać od 15 kwietnia, wg informacji, którą opublikujemy na stronie internetowej www.ciepielow.pl w dniu 14 kwietnia. W informacji będą zawarte wszelkie niezbędne wnioski i formularze. Tak jak w przypadku wniosków o dofinansowanie wymiany pieca na ekologiczny, wnioski będzie można składać listownie lub emailem na adres inwestycje@ciepielow.pl. Pod tym adresem, można także składać wszelkie zapytania dotyczące programu. Zdalne nauczanie realizowane jest przez wszystkie placówki oświatowe. Bezpośrednio po świętach na podstawie danych zebranych przez szkoły, a także z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, za pośrednictwem szkoły podstawowej w Ciepielowie i szkoły podstawowej w Bąkowej rozdysponujemy 60 tabletów, dzięki którym będzie można realizować zdalne nauczanie w domach. W szkole podstawowej w Ciepielowie odpowiedzialnym za wydanie tabletów będzie pani wicedyrektor Zofia Kucharska, a w Bąkowej pani dyrektor Anna Kozieł. Dyrektorzy będą osobiście komunikowali się z rodzinami uczniów, którym tablety będą użyczane na czas obowiązywania zdalnego nauczania. Przypominamy o naszej prośbie, aby wszystkie sprawy urzędowe mieszkańcy Gminy starali się załatwić drogą telefoniczną, e-mailową lub przez platformę e-puap. W sprawach urzędowych w godzinach 7.15-15.15 oraz w pilnych i niecierpiących zwłoki sprawach codziennie do godz. 20.00, prosimy dzwonić pod numery telefonów komórkowych:
– Urząd Stanu Cywilnego; tel. 530 – 338 – 015 lub usc@ciepielow.pl,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 531- 743 – 985 lub gops@ciepielow.pl,
– Sprawy organizacyjne, gospodarka komunalna tel. 605 – 659 – 504 lub inwestycje@ciepielow.pl,
– skrytka e-puap: ugciepielow/skrytka oraz mailowo gmina@ciepielow.pl,
– albo za pośrednictwem skrzynek podawczych zainstalowanych przed wejściem do Urzędu Gminy.

Proszę wszystkich o pozostanie w domu, a wyjścia proszę ograniczyć do niezbędnego minimum. Robimy to dla własnego dobra. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, stosujcie się do komunikatów, pozostańcie w domu! Zadbajmy o zdrowie własne i innych!
Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów

Będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informuję, że w poniedziałek w godz. 8.00-10.00, w specjalnie przygotowanym okienku podawczym w wejściu do Urzędu Gminy w Ciepielowie, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, uruchamiamy punkt obsługi składania wniosków o wydanie i odbiór nowych dowodów osobistych. W celu załatwienia sprawy, prosimy za pośrednictwem zamontowanego na drzwiach wejściowych dzwonka powiadomić pracownika Urzędu Gminy. Dodatkowo w celu umożliwienia załatwienia spraw związanych ze sprawami ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, na stronie gminy uaktualniliśmy wnioski i formularze http://www.ciepielow.pl/art,102,wnioski-formularze.html. Wnioski można samodzielnie wydrukować, a następnie wysłać drogę e-mailową lub złożyć za pośrednictwem zamontowanych przed wejściem do Urzędu Gminy skrzynek podawczych. Jeszcze raz podajemy numery kontaktowe do Urzędu Gminy, jednocześnie Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Ciepielów, aby wszystkie sprawy urzędowe starali się załatwić drogą telefoniczną, e-mailową lub przez platformę e-puap. W sprawach urzędowych w godzinach 7.15-15.15 oraz w pilnych i niecierpiących zwłoki sprawach codziennie do godz. 20.00, prosimy dzwonić pod numery telefonów komórkowych:
– Urząd Stanu Cywilnego; tel. 530 – 338 – 015 lub usc@ciepielow.pl,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 531- 743 – 985 lub gops@ciepielow.pl,
– Sprawy organizacyjne, gospodarka komunalna tel. 605 – 659 – 504 lub inwestycje@ciepielow.pl,
– skrytka e-puap: ugciepielow/skrytka oraz gmina@ciepielow.pl.
W przypadku nie odebrania telefonu, prosimy o wysłanie smsa z wiadomością.
ZOSTAŃMY W DOMU.