Nowe boisko w Bąkowej

Kolejne boisko ze sztucznej nawierzchni gotowe. Tym razem w Bąkowej, w ramach większego zagospodarowania terenu, wybudowaliśmy za kwotę 107 tysięcy złotych wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą. Jest już boisko, plac zabaw, siłownia, otwarta strefa aktywności, stojak i stacja obsługi rowerów. Docelowo, uzupełnieniem części sportowo – rekreacyjnej będzie nowoczesna remiza strażacka wraz z częścią świetlicową, na wykonanie której samorząd naszej gminy uzyskał właśnie pozwolenie na budowę.

Wrześniowy Dzień Pamięci Narodowej w Gminie Ciepielów.

Hasłem przewodnim naszej gminy jest Ciepielów – Gmina Inwestująca w Przyszłość. Ale budując przyszłość, nie zapominamy o przeszłości. Nie zapominamy o tożsamości Naszej Gminy, która jest jak wielkie rozłożyste drzewo, swoimi korzeniami sięgającymi bardzo głęboko. My jesteśmy tylko jego małą gałązką, listkiem w koronie, który życiodajne soki czerpie przede wszystkim z korzeni, z przeszłości. Cytując słowa Marszałka Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, My mieszkańcy Gminy Ciepielów budując przyszłość nie zapominamy o przeszłości. W tym roku z powodu pandemii, aby zachować zasady bezpieczeństwa odwołano wszystkie gminne uroczystości, także ogólnopolskie uroczystości mordu jeńców wojennych 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca pod Dąbrową. Dla tego też, po symbolicznej uroczystości odsłonięcia pomnika Pułkownika Władysława Owczarka, młodzież, mieszkańcy gminy oraz samorządowcy złożyli wieńce i kwiaty na wszystkich pomnikach i grobach związanych z II wojną światową. Odwiedziliśmy groby na Starym Ciepielowie, Świesielicach, miejsce pamięci narodowej w Dąbrowie, cmentarz w Ciepielowie ( grób rodziny „Kowalskich”, grób Władysława Owczarka, grób Wacława Długosza, grób rodziny Państwa Siepietowskich, grób lotnika Mariana Futro, grób żołnierzy z Dąbrowy), cmentarz w Antoniowie ( grób – pomnik żołnierzy września 39). Złożone zostały wieńce, zapalono biało – czerwone znicze. Dla młodzieży żywa lekcja historii, w której pan wójt Artur Szewczyk przedstawił uczniom naszych szkół wydarzenia związane z II wojną światową. Uroczystości towarzyszyła zaduma, powaga i przekonanie, że wrześniowy Dzień Pamięci Narodowej w Gminie Ciepielów – będzie przesłaniem dla młodych pokoleń, do pokojowego współżycia między narodami tak, aby nigdy do takich tragedii jak w II wojnie światowej nie dochodziło.

Odsłonięcie Pomnika Pułkownika Władysława Owczarka

Przystań przechodniu, w tym miejscu, w rodzinnej wsi w Chotyzach, mieszkańcy Gminy Ciepielów upamiętnili wspaniałego człowieka, Władysława Owczarka. Pułkownika, żołnierza, partyzanta Batalionów Chłopskich, kawalera Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć i chwała poległym. Ojczyzna, Polska, suwerenna i niepodległa, nigdy nie zapomni swoich najwierniejszych synów! Pomimo istniejącego zagrożenie epidemiologicznego odbyła się symboliczna uroczystość odsłonięcia nowego miejsca pamięci narodowej w Gminie Ciepielów, pomnika wielkiej postaci Naszej Gminy – jakim był pan pułkownik Władysław Owczarek pseudonim „Bula”. W uroczystości udział wzięli między innymi; – rodzina państwa Owczarków, młodzież wraz z nauczycielami i paniami dyrektor ze szkół podstawowych w Ciepielowie i w Bąkowej, żołnierze 62 Batalionu Lekkiego Piechoty WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ z Radomia, przedstawicieli Rady Powiatu w Lipsku w osobach Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Sosnowskiego oraz radnego Powiatu w Lipsku Radosława Drąga, radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą oraz radnymi Witoldem Chojakiem, Konradem Wnukowskim, Tomaszem Nowotnikiem, Krzysztofem Zaborskim, Rafałem Szewczykiem, wykonawca pomnika Grzegorz Dróżdż z Antoniowa oraz mieszkańcy gminy. Uroczystość poprowadził wójt gminy Artur Szewczyk. „Szanowni Państwo, cieszę się, że pomimo pandemii koronawirusa odsłonięcia pomnika dokonujemy przede wszystkim w obecności naszej młodzieży, której my dorośli mamy zadanie przekazywać naszą historię, niejednokrotnie bolesną, ale historię o ludziach, ich heroicznej walce o Polskę, o to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w niepodległej wolnej Ojczyźnie. Z udziału naszej wspaniałej młodzieży cieszę się tym bardziej, że Pułkownik Władysław Owczarek, bardzo chętnie spotykał się z młodzieżą szkolną, opowiadając o czasach II wojny światowej i walkach Batalionów Chłopskich. Pułkownik Władysław Owczarek ps.„Bula”, ostatni dowódca Batalionów Chłopskich, urodził się 27.06.1918 roku i całe swoje życie mieszkał w Chotyzach, żonaty, żona Helena, troje dzieci. Działacz ruchu ludowego, partyzant, moralista. Członek, Organizacji Związku Żołnierzy BCH, Związku Sybiraków, Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Ciepielowie. W 1938 roku wstąpił ochotniczo do Marynarki Wojennej w Pińsku, gdzie na wodach Prypeci, pod granicą sowiecką pełnił na „Sierpniku” funkcję flagowego radiotelegrafisty. Po kapitulacji Polski został wywieziony do obozu w Asintrofie pod Smoleńskiem, następnie przekazany Niemcom. Ucieczka z pędzącego pociągu doprowadziła go z powrotem w rodzinne strony. W latach okupacji wojennej wychowawca chłopskich partyzantów. Jeden z organizatorów oddziału partyzanckiego „Ośka”, który wszedł w skład Batalionów Chłopskich. Po śmierci swojego brata, pełnił w nim funkcję zastępcy szefa sztabu do spraw oświatowo – wychowawczych, będąc między innymi współautorem 12 przykazań partyzanta Batalionów Chłopskich, które stały się jego dewizą na całe życie. Jego życiowym credo, któremu był wierny do dnia śmierci, to: „Trzeźwość, Uczciwość i Umiejętność”. W swoim życiu podejmował się zawsze zadań trudnych, wymagających poświęcenia i wielkiego osobistego zaangażowania. Był wielkim społecznikiem, dla którego nie było rzeczy niemożliwych. Był człowiekiem pragnący przede wszystkim codzienną pracą służyć bliźnim. Zaszczepił w mieszkańcach naszej gminy przywiązanie do kultywowania tradycji historycznej. Inicjator wybudowanie pomników i tablic historycznych, takich jak: pomnik Ośki przed szkołą podstawową w Ciepielowie, pomnik pomordowanych na Starym Ciepielowie, upamiętnienie obchodów rocznicowych mordu jeńców wojennych pod Dąbrową. Wielki, skromy bohater, wybitna postać Naszej Gminy, z którego Wszyscy jesteśmy dumni. Szanowni Państwo, hasłem przewodnim naszej gminy jest w Ciepielów – Gmina Inwestująca w Przyszłość. Ale budując przyszłość, nie zapominamy o przeszłości. Nie zapominamy o tożsamości Naszej Gminy, która jest jak wielkie rozłożyste drzewo, swoimi korzeniami sięgającymi bardzo głęboko. My jesteśmy tylko jego małą gałązką, listkiem w koronie, który życiodajne soki czerpie przede wszystkim z korzeni, z przeszłości. Cytując słowa Marszałka Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, My mieszkańcy Gminy Ciepielów budując przyszłość nie zapominamy o przeszłości, dlatego też, do symbolicznego odsłonięcia pomnika zapraszam przedstawicieli młodzieży szkoły podstawowej w Ciepielowie i w Bąkowej oraz córkę pana pułkownika Władysława Owczarka panią Halinę Owczarek – Ryło. Po odsłonięciu pomnika, głos zabrała córka Pułkownika – pani Halina Owczarek – Ryło, która podziękowała za tak piękne uhonorowanie Ojca, który tak jak inni żołnierze Batalionów Chłopskich był skromnym człowiekiem, który jak często podkreślała żona Pułkownika „Chciał zbawić cały Świat”. By ten świat był lepszy, żeby ludzie nie doświadczali bólu i niesprawiedliwości. Na zakończenie uroczystości, które odbyły się przy pięknej słonecznej pogodzie, jak wielokrotnie mawiał pan Pułkownik, „zamówione jest odgórnie, że nie będzie pochmurnie” , radni Rady Gminy w Ciepielowie w imieniu Mieszkańców Gminy Ciepielów oraz rodzina pana Pułkownika złożyli przed pomnikiem wieńce. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć i chwała poległym. Ojczyzna, Polska, suwerenna i niepodległa, nigdy nie zapomni swoich najwierniejszych synów!

Gmina Ciepielów pod biało-czerwoną

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciepielów oraz Przyjaciele
Naszej Gminy!!!! Serdecznie zapraszam Was wszystkich do głosowania na projekt „Pod biało-czerwoną, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi w gminach do 20 tyś mieszkańców pod warunkiem, że przynajmniej 100 osób włączy się do akcji. Jeżeli macie Pastwo ochotę, będzie mi niezmiernie miło jeśli na dole ankiety wpiszecie Artur Szewczyk jako LIDERA.
➡️ Głosujemy na stronie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona