Ranking zamożności gmin w Polsce

Ministerstwo Finansów co roku prognozuje dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach. W odniesieniu do 2016 r. podstawę tych wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2014 r., według stanu na połowę zeszłego roku. Właśnie opublikowano listę gmin wg dochodów na jednego mieszkańca.

Średni dochód na jednego mieszkańca w Polsce to 1514,27,-zł. Dzieląc sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu państwa. W przypadku gmin przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Lista obejmuje wszystkie 2479 gminy. Najbogatszą gminą w rankingu jest, tak jak co roku, wiejska gmina Kleszczów z astronomicznym dochodem na mieszkańca wynoszącym aż 35.179,45,-zł ( na jej terenie funkcjonuje bełchatowska elektrownia i kopalnia węgla brunatnego). Dochód gminy Kleszczów to blisko 23-krotnie więcej niż średnia krajowa (1514,27,-zł) i niemal 91-krotnie większy wynik niż  najbiedniejszej w rankingu gminy w Polsce, który osiągnęła gmina Przytuły w województwie podlaskim z dochodem 387,47,-zł.
Jak widzicie Państwo dysproporcje pomiędzy dochodami gminy są olbrzymie. Jest wiele gmin bardzo bogatych z racji działania na ich terenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przemysłu, handlu itp.., ale ponad 2 tysiące gmin w Polsce jest poniżej średniego progu dochodowości obliczonego na rok 2016 przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1514,27,-zł. Nasza gmina pod tym względem należy do biedniejszych, a wpływ na to ma niewątpliwie niepodnoszenie podatków i opłat lokalnych od kilku już lat, a także słabej jakości gleby, co ma wpływ na naliczany podatek rolny. Staramy się jednak gospodarnie zarządzać gminą, aby pomimo stosunkowo niewielkich dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca zawsze znaleźć środki na działania inwestycyjne. Poniżej przedstawiam dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy i gmin sąsiednich. Najwyżej w tym rankingu zajmuje miasto i gmina Lipsko osiągając w całej Polsce bardzo wysokie 736 miejsce Lipsko (1329,35,-zł), 1240 miejsce Zwoleń ( 1095,22,-zł), 1805 miejsce Iłża (893,22,-zł), 2028 miejsce Skaryszew (810,27,-zł), 2046 miejsce Policzna (802,62,-zł), 2190 miejsce Solec nad Wisłą (744,67,-zł), 2247 miejsce Sienno ( 689,17,-zł), 2348 miejsce Rzeczniów (638,72,-zł), 2382 miejsce Przyłęk ( 614,55,-zł), 2413 miejsce Tczów ( 588,53,-zł), 2423 miejsce Ciepielów (573,71,-zł), 2453 miejsce Chotcza (515,33,-zł), 2472 miejsce Kazanów ( 440,49,-zł). Podsumowując ranking wyliczenia Ministerstwa Finansów, na szczęście dla nas, dochód na mieszkańca gminy ( per capita) co prawda świadczy o bogactwie danej gminy, ale to przede wszystkim od zarządzających gminami zależy czy i ile środków przeznaczy się w budżecie na gminne inwestycje. W rankingu inwestycji z pewnością nasza gmina prześcignęłaby niejedną dużo bogatszą gminę.

Reklama