Piątek – podsumowanie tygodnia

Ostatni dzień tygodnia dla większości pracowników, to początek weekendowego odpoczynku. Dla mnie to czas na podsumowanie całego ubiegłego tygodnia. Tydzień ten upłynął pod znakiem wytężonej pracy zarówno w kontaktach z mieszkańcami gminy jak i podjętych decyzjach, które będą miały konsekwencje na przyszłe lata pracy naszego samorządu. W tym tygodniu podejmowałem także decyzje w sprawach bieżących, których skutki możemy zaobserwować niemalże od razu. Najważniejszą decyzją ubiegłego tygodnia, było ogłoszeni przetargów na realizację inwestycji przy szkole podstawowej w Ciepielowie. Największa pod względem ilości dzieci, nasza placówka oświatowa nigdy nie miała szczęścia do warunków lokalowych. Co prawda, w ostatnich kilku latach wykonaliśmy szereg prac remontowych w budynku szkoły, taki jak nowe wykładziny podłogowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych, czy remonty łazienek, ale to wszystko to tylko kropla w morzu potrzeb tej placówki. Nie dziwi mnie opinia rodziców szkoły podstawowej w Ciepielowie, że szkoła ta wygląda na tle gimnazjum jak ubogi krewny. Dla tego też, spełniając oczekiwania rodziców, w tej kadencji podejmujemy działanie, aby diametralnie odwrócić istniejący stan rzeczy i  korzystając z bajkowego porównania z biednego Kopciuszka przeobrazić szkołę podstawową w piękną Księżniczkę. W tym celu w poniedziałek ogłosiliśmy trzy przetargi nieograniczone na: termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Ciepielowie oraz budowę zespołu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły podstawowej w Ciepielowie. Na całość zadań zarezerwowaliśmy ponad 3,5 miliona złotych. Wszystkie przetargi zostaną rozstrzygnięte w dniu 14 marca 2016 roku.

Bardzo ważną kwestią, którą rozstrzygnęliśmy w tym tygodniu to decyzja wraz z określeniem harmonogramu  rozpoczęciu rekrutacji do Przedszkola w Wielgiem. Rekrutacja, której warunki określone są w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej gminy, rozpocznie się w dniu 1 marca. Moim zamiarem jest przyjęcie do przedszkola wszystkich dzieci z terenu gminy Ciepielów, a więc dzieci 3,4,5 i 6-letnich. Dzieciom tym zapewnimy również dowozy do Przedszkola, które będzie pracowało w cyklu 9-godzinnym, także w ferie zimowe i w okresie wakacji. Budowa przedszkola był w tym tygodniu wizytowana przez radnych gminy w ramach sesji Rady Gminy, która odbyła się w czwartek 25 lutego . Podczas sesji radni podjęli dwie uchwały w sprawie kryteriów naboru do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciepielów.

W tym tygodniu także podjęte zostały decyzje w zakresie spraw bieżących, między innymi: wyjaśniono kwestie związaną z przebiegiem drogi w miejscowości Borowiec, ustawiono znaki zakazu zatrzymywania się i postoju przy budynku fizjoterapii w Pcinie, zamówiliśmy dodatkowe donice parkowe, które zostaną ustawione na placu przed budynkiem gimnazjum w Ciepielowie, aby z jednej strony uporządkować ten teren, z drugiej strony poprawić estetykę tego miejsca, ustawiając miedzy innymi donice w miejscach po usuniętych z powodu uschnięcia drzewach. W donicach na wiosnę zasadzone zostaną kompozycje z krzewów zimozielonych

Poza powyższym, przez cały tydzień pracownicy Urzędu Gminy obsługiwali w zakresie swoich obowiązków mieszkańców i interesantów. Przypominam, że 29 lutego upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Cały tydzień w tym zakresie był okresem wzmożonej pracy pań, które w naszym urzędzie zajmują się przyjmowaniem, a następnie rozliczaniem zwrotu podatku akcyzowego.

Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy w tym tygodniu odwiedzili mnie w Urzędzie Gminy. Rozmowa z Państwem to najlepsza wskazówka w jakim kierunku nasza gmina powinna się rozwijać. Wiedza, którą odbieram z rozmów z Państwem jest dla mnie bezcenna.

Reklama