Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego

Wielki Piątek jest drugim etapem Triduum Paschalnego. Dla nas Katolików to dramatyczny dzień sądu, męki i śmierci poprzez ukrzyżowanie Pana Jezusa. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św.  Zamiast Mszy św. odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, obowiązuje post ścisły. Przygotowując się do Wielkiej Nocy i Cudu Zmartwychwstania starajmy się dobrze przeżyć ten czas, czas pokuty i nawrócenia dla nas wszystkich.

W piątek, Urząd Gminy pracował zgodnie z planem do godz. 15.15. Przyjęliśmy wszystkich interesantów. W sprawie pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek mieliśmy kilkanaście zapytań od osób, które na co dzień pracują i przebywają poza terenem naszej gminy, a chciałyby załatwić sprawę w urzędzie. Dlatego też, nie skracaliśmy pracy urzędu w związku ze świętem Wielkiego Piątku. W dniu dzisiejszym podjąłem ostateczne decyzje, co do zmian jakie będę chciał wprowadzić do tegorocznego budżetu po stronie inwestycji. 2016 rok jest pod tym względem jest bardzo szczęśliwy, a wszystkie dotychczasowe przetargi kończą się sukcesem. Idąc za przysłowiowym ciosem, chciałbym zrealizować wszystkie bardzo ambitne plany inwestycyjne, jakie przed sobą w tym roku postawiliśmy. Dzisiaj także skonkretyzowałem dotychczasowe plany, co do złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie naszych inwestycji, a mianowicie o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wniosku o dofinasowanie termomodernizacji szkoły podstawowej w Ciepielowie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W obu przypadkach rozpoczęliśmy przygotowywanie wniosków i sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, audytu energetycznego i studium wykonalności inwestycji. Jeszcze przed samymi świętami postanowiliśmy zrobić prezent mieszkańcom Anusina. Dzisiaj oficjalnie rozpoczęliśmy budowę 30 kilometrów nowych dróg gminnych. Właśnie w Anusinie jeszcze przed niedzielą ułożona zostanie pierwsza warstwa wyrównawcza asfaltu, pozostałe prace będą wykonane już po świętach ( wykonywane dzisiaj prace możecie Państwo zobaczyć na załączonych zdjęciach). Szczegółowo doglądamy budowy.

W ramach tegorocznych inwestycji, marzy mi się jeszcze przebudowa drogi powiatowej w Ciepielowie na odcinku od skrzyżowania przy parku w Ciepielowie do drugiego zjazdu na parking przy cmentarzu parafialnym. Łącznie to odcinek tylko 600 metrów bieżących. Droga ta miałaby być przebudowana wraz z jej poszerzeniem i ustawieniem od strony chodnika cieko- krawężnika. W roku 2012 za kwotę 516.795,-zł  wykonaliśmy inwestycję związaną z zagospodarowaniem terenu wokół Kościoła wraz z parkingami i chodnikiem do cmentarza parafialnego. Wykonana inwestycja w całości była sfinansowana ze środków gminy Ciepielów. Zgodnie z ustaleniami z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych budując chodnik do cmentarza oraz chodnik przy ogrodzeniu parafialnym ( zatoka z kostki brukowej) odsunęliśmy się od drogi na potrzeby późniejszej przebudowy drogi. Inwestycja ta, do dnia dzisiejszego nie doczekała się wykonania, a obecny stan drogi jest w katastrofalnym stanie. Odcinek drogi jak wszyscy wiedzą jest połączeniem komunikacyjnym Kościoła Parafialnego w Ciepielowie z cmentarzem i stanowi bardzo ważny element zarówno w zakresie komunikacyjnym jak i estetycznym miejscowości Ciepielów. W sprawie budowy tej drogi przy współfinansowaniu lub całkowitym finansowaniu przez naszą gminę, wystąpiłem z pismem do Pana Starosty w Lipsku. Odpowiedź powinna nastąpić do końca marca. Mam nadzieję, że będzie pozytywna.

 

Reklama