Ostatni dzień marca- nowe inwestycje

W ostatnim dniu marca, odbyła się dziewiętnasta sesja Rady Gminy w Ciepielowie. Podczas sesji radni przyjęli uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy, jednakże najważniejszą częścią posiedzenia było przyjęcie zmian w budżecie gminy na rok 2016. Wszystkie zaproponowane przeze mnie przesunięcia w zakresie budżetu gminy, zwłaszcza w zakresie realizacji tegorocznych inwestycji zostały przez Radę Gminy zaakceptowane. Dzięki temu poszerzamy nasze inwestycyjne działania o budowę kolejnych dróg na terenie gminy. W ramach tych inwestycji postanowiłem jeszcze w tym roku gruntownie przebudować drogi w miejscowości Dąbrowa, Chotyze, Wielgie – Borowiec oraz drogę od centrum Ciepielowa do cmentarza grzebalnego w Ciepielowie. Ta ostatnia droga jest drogą powiatową. Z uwagi  to, że nasz powiat nie ma środków na przebudowę tego odcinka, inwestycję w całości sfinansuje nasza gmina. Łącznie w tym roku wybudujemy, nie tak jak do tej pory zakładaliśmy 30 kilometrów, a ponad 34 kilometry nowych dróg asfaltowych. W tym roku jeszcze wykonamy zabezpieczenia alarmowe wraz z monitoringiem stacji uzdatniania wody w Kunegudnowie i w Ciepielowie. W Ciepielowie dodatkowo ogrodzimy stację wraz z wykonaniem prac drogowych na terenie stacji uzdatniania wody. W ramach zmian budżetowych sfinansujemy adaptację budynku, w którym obecnie mieści się siedziba ośrodka zdrowia na rzecz szkoły podstawowej, ośrodek zdrowia będziemy przenosić do budynku obecnej zerówki przy ulicy Batalionów Chłopskich.  W tym celu w przyszłym tygodniu podpiszę umowę z projektantem na opracowanie projektu termomodernizacji wraz z adaptacją budynku na potrzeby ośrodka zdrowia (SPZOZ-u). Dzięki zmianą w budżecie możemy przystąpić do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz nowego Programu Ochrony Środowiska. Plan jest niezbędnym dokumentem abyśmy mogli ubiegać się o środki na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska. O 139 tysięcy złotych, a więc do 289 tysięcy złotych zwiększyliśmy budżet na zakup nowego samochodu z przeznaczeniem dla OSP w Ciepielowie.                                     Oprócz sesji Rady Gminy, w dniu dzisiejszym rozstrzygnęliśmy trzy przetargi na inwestycje w zakresie infrastruktury szkoły podstawowej. Główne zadanie w zakresie budowy nowej sali gimnastycznej za kwotę 1.750.000,95, zł wygrała firma P.W. Unibut z Jedlni Letnisko ( w przetargu złożono 19 ofert od 1,75 miliona złotych do ponad 2,4 miliona złotych). Termomodernizację budynku szkoły podstawowej wygrała firma FHU Panelex z Radomia za kwotę  1.061.391,60,zł ( w przetargu złożono 16 ofert od 1.061 miliona złotych do ponad 1,8 miliona złotych ). Trzecie zadanie związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły wraz z budową trzech boisk sportowych ze sztucznej nawierzchni wygrała firma FHU Panelex z Radomia za kwotę 426.859,20,-zł (w przetargu złożono 16 ofert od 426 tysięcy złotych do ponad 722 tysięcy złotych ). Łącznie realizacja trzech zadań inwestycyjnych w szkole podstawowej w Ciepielowie kosztować będzie 3,35 miliona złotych. Szczegóły rozstrzygniętych przetargów znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Ciepielów w zakładce przetargi/ogłoszenia http://www.ciepielow.pl/art,89,przetargi-ogloszenia.html           Ostatni dzień marca, to także ostatni dzień pierwszego kwartału 2016 rok. Podsumowując ten okres, mogę powiedzieć, że był to bardzo dobry czas dla naszej gminy. Rozstrzygnęliśmy 39 przetargów inwestycyjnych, a dzięki uzyskanym rozstrzygnięciom, z oszczędności po przetargowych możemy zwiększyć nasze działania inwestycyjne z budowy 30 kilometrów dróg do ponad 34,5 kilometra. Spełniło się także nasze marzenie o budowie sali gimnastycznej, boisk ze sztucznej nawierzchni oraz odnowieniu budynku największej pod względem uczących się dzieci w naszej gminie szkoły podstawowej  w Ciepielowie. Jeszcze raz sprawdziła się zasada, że jeżeli prawidłowo przygotowuje się proces inwestycyjny, a przetargi ogłosi się na początku roku, to ceny uzyskane w ten sposób są najniższe. Od zawsze staramy się realizować inwestycje w ten sposób, a efektem są bardzo dobre oferty na wykonanie naszych gminnych inwestycji.  Inwestując w drogi, w oświatę, nie zapominamy o rozwoju prospołecznym, w ramach którego uruchomiliśmy sportowe zajęcia pozalekcyjne we wszystkich placówkach oświatowych. Z bardzo dużym i pozytywnym zainteresowaniem spotkaliśmy się w odezwie rodziców na zaproponowaną przeze mnie propozycją bezpłatnego wyjazdu uczniów klas VI na zielona szkołę. W dniu dzisiejszym kończy się także rekrutacja do nowego przedszkola, które za kwotę ponad 1,67 milion złotych uruchomimy już od września bieżącego roku. Chcemy przyjąć wszystkie 3,4,5, i 6 latki z terenu całej gminy. A to wszystko po to, aby w naszej gminie żyło się lepiej. Mam nadzieję, że kolejne kwartały tego roku będą nie mniej owocne. A plony ze zbioru tych owoców, w postaci nowych dróg, przedszkola, nowej bazy dydaktyczno-sportowej szkoły podstawowej, będziemy zbierać z korzyścią dla rozwoju gminy i naszych mieszkańców przez wiele, wiele długich lat.

 

 

Reklama