Na placach budowy sali gimnastycznej i przedszkola

Wraz z zastępcą wójta i sekretarzem gminy wizytowaliśmy realizowane budowy sali gimnastycznej w Ciepielowie oraz  przedszkola w Wielgiem. Budowa sali gimnastycznej postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych i geodezyjnym wytyczeniu fundamentów, przystąpiono do wylewania podstaw ław fundamentowych. W przedszkolu w Wielgiem kończy się układanie nowych podłóg oraz instalacji drzwi wewnętrznych. Z dnia na dzień wnętrze budynku nabiera coraz większej estetyki. Na grzejnikach zamontowano specjalne obudowy, aby w jeszcze większym stopniu pomieszczenia przedszkola były bezpieczne dla maluchów. Na zewnątrz budynku wykonywane są ostatnie prace związane z ustawieniem balustrad i dokończeniem elewacji budynku. Po koniec tygodnia wykonawca przystąpi do wyposażania łazienek i części kuchennej, następnie zainstalowane zostaną urządzenia placu zabaw. Pod koniec dnia wspólnie z panem Sekretarzem odbyliśmy spotkanie robocze na temat realizacji projektu „Nowe przedszkole – nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepielów”, który od nowego roku szkolnego będzie realizowany w przedszkolu. Przypomnę, że jest to projekt unijny w ramach Osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie  i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 – 2020. Sam projekt, co prawda ma zostać wdrożony od 1 września, ale już teraz trzeba podjąć decyzje o realizacji zakupów wyposażenia, o przeprowadzeniu procedur wyboru przewidzianych do realizacji zajęć dodatkowych. Wszystkie czynności przygotowawcze związane z wdrożeniem projektu musimy wykonać w okresie wakacyjnym. Całkowita wartość realizowanego przez nas zadania to bardzo duża kwota,  bo aż 374 358,25,-zł.

Reklama