Kontrola budowy dróg

Koniec tygodnia to dobry czas na podsumowanie realizowanych przez gminę inwestycji drogowych. Budowa w jednym czasie 30 kilometrów nowych gminnych dróg to pod względem logistycznym dość trudne zadanie. Trzeba pamiętać, że budowane 30 kilometry, to aż 38 odcinków dróg położonych na terenie całej gminy. Dodatkowym utrudnieniem jest realizacja inwestycji przez kilka firm, które wygrały procedurę przetargową. Kilku wykonawców na terenie gminy to dość duże zamieszanie. Ale na szczęście nie goni nas czas. Czasu na wykonanie mamy pod dostatkiem, bowiem odbiory dróg przewidziane są dopiero na drugą połowę czerwca, zaś samo ostateczne wykonanie na koniec sierpnia. Niemniej jednak, wykonawcy z bardzo dużym impetem przystąpili do realizacji inwestycji i na dzień dzisiejszy większość dróg jest już właściwie wykonana. W niektórych przypadkach brakuje jeszcze poboczy, czy też oznakowania, ale to już tylko kosmetyka. Najważniejsze, że mieszkańcy mogą już spokojnie i bezpiecznie przemieszczać się po drogach asfaltowych. Wspólnie z panem sekretarzem Marcinem Bieleckim i panem Mariuszem Borkiem zastępcą wójta dokonaliśmy przeglądu wszystkich prowadzonych właśnie inwestycji drogowych. Aby dojrzeć każdą z budowanych na terenie gminy drógę, w ciągu jednego dnia, przejechaliśmy ponad 150 kilometrów. Nasza gmina posiada bardzo rozbudowaną sieć drogową, na szczęście zdecydowana większość dróg posiada już nawierzchnię asfaltową.  Podczas przeglądu staram się porozmawiać z mieszkańcami na temat jakości wykonanych już prac. Tam gdzie dochodzi do różnego rodzaju nieporozumień, zwłaszcza z przebiegiem drogi wraz z pracownikami podejmujemy czynności mediacyjne, tak aby w miarę możliwości wszyscy byli zadowoleni, a droga oczywiście została wybudowana. W tym roku za kwotę ponad 4,5 milion złotych wybudujemy łącznie 34,5 kilometra dróg. Przetargi na 4,5km nowych inwestycji drogowych rozstrzygnęliśmy na początku tego tygodnia. W zakresie realizacji inwestycji drogowych wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. W ciągu pierwszych dwóch lat obecnej kadencji łącznie wybudujemy 46,5 kilometra dróg i to bez jakiegokolwiek wsparcia, w całości finansując inwestycje z własnego gminnego budżetu.

Reklama