Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zakończył się prace nad Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, w związku z powyższym informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ciepielów” . Plan będzie wyłożony do wglądu wszystkich zainteresowanych w dniach od 28.06.2016 do 19.07.2016r. Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pokój nr 4, w tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ciepielow.pl. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ciepielów”  mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Reklama