5 września

Nowy rok szkolny, to początek wdrażania nowego porządku w zakresie systemu powszechnej edukacji. Do największych zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej należy likwidacja gimnazjów, a w ich miejsce powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy w tym roku rozpoczną naukę w gimnazjum, będą jednocześnie ostatnim rocznikiem, który za trzy lata ukończy gimnazjum. Zmiany nastąpią w szkolnictwie średnim, a w zakresie szkół podstawowych zmiany dotkną także nauczania początkowego.  Dla lepszego zobrazowania całokształtu nowej reformy w szkolnictwie proszę o zapoznanie się z infografiką z portalu internetowego Onet.pl. Infografika w najprostszy sposób przedstawia kolejne etapy wdrażania reformy.

Reklama