6 września – do uroczystości pod Dąbrową coraz bliżej

W związku z rocznicą wydarzeń, które miały miejsce w Dąbrowie w dniu 8 września 1939 roku, przypadającą w druga niedzielę września, tj. w dniu 11 września 2016 roku, IMG_20160906_132943 (2) (Large)podjęliśmy się sfinansowania prac remontowo konserwacyjnych miejsca pamięci narodowej. Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji i uzgodnieniu zakresu prac z Nadleśnictwem,  wykonujemy następujące prace konserwacyjno – remontowe: 1)Pomnik z orłem – w związku z licznymi pęknięciami oraz ubytkami w dotychczasowej konstrukcji pomnika wykonanego z tzw. lastryka, brakiem korony na postumencie orła – IMG_20160826_184444 (Large)wykonujemy nowy pomnik na wzór istniejącego ( co najmniej w 99%). Pomnik wykonany będzie z granitu szwedzkiego „BOHUS” koloru brązowego. Postument orła będzie poddany renowacji poprzez zdjęcie starej powłoki, uzupełnienie ubytków i poddanie impregnacji. Postument orła zostanie uzupełniony o koronę. Napis na płycie zostanie wykonany poprzez ręcznie wykute litery jasnego koloru. Pomnik zostanie zamontowany w istniejącym miejscu z tzw. poziomu zero. 2)Pomnik – grób z krzyżem – w miejsce dotychczas istniejącego ogrodzenia z metalowych przęseł – zostanie w istniejącym zakresie podmurówki wykonany IMG_20160826_184421 (Large)murek o wysokości 35 cm, który następnie zostanie obłożony szarym granitem typu „Strzegom” z obu stron  oraz na górze z zamontowanym blatem. W centralnej części pomnika w miejscu dotychczasowej tablicy wykonana będzie ręcznie kuta tablica z kamienia szwedzkiego typu „Bohus” koloru brązowego o nierównym kształcie, tył tablicy będzie naturalnym głazem bez obróbki. Napis na płycie zostanie wykonany poprzez ręcznie wykute litery jasnego koloru. Dodatkowo w miejsce krzyża drewnianego, zamontowany zostanie szkieletowy krzyż metalowy ocynkowany o wysokości 5-5,5m. i rozpiętości ramion 2,9m. Krzyż wykonany będzie z rur ocynkowanych o profilu 80mmx30mm z napisem na okrągłym czarnym tle „”IHS”. Całość wykonania będzie nawiązywała do kształtu pomnika usytuowanego na cmentarzu parafialnym w Ciepielowie. Treść napisów na obu pomnikach została określona wspólną decyzją zespołu powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy w tabl3 (Large)bilbord_dabrowa_2016_tabl2 (Large)bilbord_dabrowa_2016_tabl1 (Large)Ciepielowie w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji uroczystości pod Dąbrową oraz zaopiniowania przebudowy miejsca pamięci pod Dąbrową. W pracach zespołu uczestniczyli radni gminy, dyrektorzy szkół, kombatanci, sołtysi. 3)Zdemontowany zostanie całkowicie maszt wraz z okalającą go opaską z kostki brukowej – w jego miejsce ustawione zostaną na czas uroczystości specjalne stojaki. 4)Po drugiej stronie ulicy wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej z krawężnikiem ( bezpośrednio przylegający do drogi gminnej w kierunku miejscowości Dąbrowa wraz z połączonym chodnikiem przy skraju zadrzewień, przy którym zamontowane zostaną cztery nowe poglądowe tablice informacyjne o treści związane z uroczystościami i wydarzeniami dotyczącymi wydarzeń z września 39 pod Dabrową, historii 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca( tab nr 1 informacje o wydarzeniach wrześniowych pod Dąbrową, tab.2 opis z mapą działań wojennych pod Dąbrową, tab.3 historia 74 GPP z Lublińca, tab.4 tzw. kolaż zdjęć z rekonstrukcji historycznych pod Dąbrową. W całości zdemontowane zostaną dotychczasowe ( dwie) tablice wykonane na stelażu drewnianym. W ich miejsce ustawione zostaną estetyczne tablice o konstrukcji stalowej. W miejscu pomiędzy chodnikami uzupełniona zostanie ziemia i zasadzone zostaną krzewy zimozielone. 5) Na całym terenie dokonane zostanie wyczyszczenie istniejącej kostki brukowej z poprawieniem obrzeży( w związku z instalacją pomników), poprawione zostaną tereny zielone wokół i przed pomnikami.  Aby zobaczyć efekt wszystkich wykonanych prac, serdecznie zapraszam na uroczystości rocznicowe pod Dąbrową. Początek uroczystości o godz. 12 w dniu 11 września 2016 roku. Pamiętajmy o naszych bohaterach, spotkajmy się podczas uroczystości pod Dąbrową.

Reklama