Będzie budowa nowego przejścia drogowego przez centrum Ciepielowa

8 milionów Po rozmowie z panem Andrzejem Kosztowniakiem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, mam dla wszystkich mieszkańców gminy bardzo miłą wiadomość. Dzięki podjętym przez pana Posła staraniom, nasz wniosek o przeprowadzenie prac związanych z przebudową drogi krajowej w centrum Ciepielowa został pozytywnie rozpatrzony. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystępuje do prac związanych z kompleksową przebudową przejścia drogowego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Ciepielów. Celem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi ze względu na stan konstrukcji nawierzchni, zagrażający uczestnikom ruchu. W ramach inwestycji wykonana będzie przebudowa przepustu drogowego pod DK nr 79 w km120+854, przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w km 120+730 z proponowanym ruchem okrężnym ( rondo) oraz wykonanie infrastruktury zapewniającej większe bezpieczeństwo użytkowników ruchu lokalnego. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w roku 2017  z terminem realizacji robót w latach 2019-2020.  W tym roku GDDKiA przystępuje do opracowania projektu i dokumentacji. Szacunkowy koszt inwestycji finansowanej w całości z budżetu Państwa to kwota prawie 8 milionów złotych. W imieniu mieszkańców gminy, kierowców oraz pieszych pragnę serdecznie podziękować panu Posłowi za okazan8 mil dwaą pomoc, dzięki której w najbliższym czasie będzie zrealizowana tak długo oczekiwana inwestycja podnosząca bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu drogowego.

Reklama