Strażackie zebrania

IMG_20170212_175545 (Large)Od początku lutego przeprowadzane są zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie. Odbyły się już zebrania w czterech jednostkach ( 05.02) w OSP Antoniów, (12.02) w OSP Bielany, (18.02) w OSP Bąkowa, (19.02) w OSP w Łaziskach. W niedzielę (26.02) odbędzie się ostatnie zebranie w jednostce OSP w Ciepielowie. We wszystkich zebraniach bierze udział wójt gminy oraz Komendant Gminny OSP Józef Sykut. Podczas zebrań składane są sprawozdania z rocznej działalności jednostek, przedstawiane jest także sprawozdanie wójta gminy, a także analizowane są potrzeby jednostek na kolejny rok. Po przeprowadzeniu wszystkich zebrań, w dniu 12 marca odbędzie się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, na którym przedstawione zostaną wszystkie sprawy poruszane na poszczególnych zebraniach oraz zostanie opracowany plan działań naszych jednostek OSP na 2017 rok.

Reklama