Budowa nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy przetarg na budowę nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. Nowa inwestycja powstanie przy ulicy Batalionów Chłopskich, na placu na którym wcześniej funkcjonował budynek zerówki. Nowy budynek w założeniu projektantów ma być najnowocześniejszym tego typu obiektem z zakresu opieki zdrowotnej w powiecie, w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych ( bez barier architektonicznych). W ośrodku zdrowia zaprojektowano 24 różnego rodzaju pomieszczenia, w tym między innymi: 5 gabinetów lekarskich, 3 gabinety zabiegowe i punkty pobrań, archiwum, poczekalnię z rejestracją, łazienki dla personelu i pacjentów. Ośrodek zdrowia dostosowany jest do jednoczesnego przyjmowania pacjentów dorosłych jak i dzieci z wyodrębnieniem dzieci zdrowych i dzieci chorych. Łączna powierzchnia użytkowa to ponad 320 m2. W ramach inwestycji zagospodarowany będzie również teren wokół budynku. Wykonane zostaną chodniki i parking dla pacjentów o powierzchni ponad 700 m2, zagospodarowane zostaną tereny zielone, całość chroniona przez system kamer wizyjnych wokół budynku. Na stronie biuletynu informacyjnego gminy dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której opisany jest przedmiot całej inwestycji http://www.ciepielow.pl/art,835,ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-bud. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku SPZOZ przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie”. Prace obejmują: 1)wykonanie robót rozbiórkowych: – rozbiórka budynku przedszkola w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich; 2)wykonanie robót budowlanych: – budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (budynek w technologii tradycyjnej murowanej) – w tym: fundamenty; ściany fundamentowe; ściany nadziemia zewnętrzne; ściany konstrukcyjne wewnętrzne; ściany działowe; nadproża; strop; kominy; dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej; pokrycie dachu; stolarka i ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna; roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne; elementy wyposażenia stałego; zagospodarowanie terenu w tym roboty brukarskie i zieleń;  3) Wykonanie robót sanitarno-instalacyjnych:- instalacje c.o. wraz z kotłownią; instalacji olejowej; instalacji ciepłej, zimnej wody i cyrkulacji; instalacji kanalizacji sanitarnej; instalacji wentylacji mechanicznej; przyłącza kanalizacji sanitarnej; przyłącza wodociągowego; 4)Wykonanie instalacji elektrycznych:- oświetlenie zewnętrzne; tablice rozdzielcze i Wlz; oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne; instalacja okablowania strukturalnego LAN; instalacja telewizji dozorowej CCTV; instalacja SSWiN; zasilanie urządzeń technologicznych; instalacja odgromowa i ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Termin wykonania inwestycji określono na 30.05.2018 r. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się dnia 24.03.2017 roku o godz 10 :15. Budowa ośrodka zdrowia, to kolejna już w tej kadencji realizacja inwestycji prospołecznej. Przypomnijmy, pierwsza to budowa i uruchomienie nowoczesnego budynku dydaktyczno – przedszkolnego w Wielgiem  dla 125 dzieci za kwotę prawie 2 milionów złotych. Druga to obecnie realizowana termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ciepielowie wraz z budową nowej sali gimnastycznej z zapleczem i zespołu trzech wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu za kwotę prawie 3,5 miliona złotych. Trzecią inwestycją prospołeczną jest budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia.   

Reklama