Budowa nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie rozpoczęta

W dniu 11 kwietnia 2017 roku wójt gminy podpisał umowę na budowę nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. Łączna wartość inwestycji to kwota 1.135.500,-zł ( jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). Inwestycję będzie realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIBUD” Zygmunt Wojdat z Jedlni Letnisko. W ramach prac do czerwca przyszłego roku wybudowany zostanie całkowicie nowy budynek, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w skład którego wejdą 24 różnego rodzaju pomieszczenia, w tym między innymi: 5 gabinetów lekarskich, 3 gabinety zabiegowe i punkty pobrań, archiwum, poczekalnię z rejestracją, łazienki dla personelu i pacjentów. Ośrodek zdrowia dostosowany będzie do jednoczesnego przyjmowania pacjentów dorosłych jak i dzieci z wyodrębnieniem dzieci zdrowych i dzieci chorych. Łączna powierzchnia użytkowa to ponad 320 m2. W ramach inwestycji zagospodarowany będzie również teren wokół budynku. Wykonane zostaną chodniki i parking dla pacjentów o powierzchni ponad 700 m2, zagospodarowane zostaną tereny zielone, całość chroniona będzie przez system kamer wizyjnych wokół budynku. Po podpisaniu umowy, w dniu 13 kwietnia inspektor nadzoru przekazał plac budowy, na którym rozpoczęła się inwestycja. W pierwszej kolejności przystąpiono do ogrodzenia terenu budowy, następnie przeprowadzone będą prace rozbiórkowe, po których rozpocznie się główna budowa. Trzecia w tej kadencji inwestycja prospołeczna ( po inwestycji przedszkolnej wartości prawie 2 mln,-zł i inwestycji rozbudowy szkoły podstawowej w Ciepielowie wraz z budową sali gimnastycznej i budową zespołu wielofunkcyjnych boisk za kwotę prawie 3,5 mln,-zł) stała się tym samym faktem.  Przed nami jednak nowe, jeszcze większe wyzwania prospołeczne.

Reklama