Spotkanie druhów z OSP z Kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego

3W czwartek 17 sierpnia w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się spotkanie Prezesów i Naczelników z Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin; Ciepielów, Solec nad Wisłą i Chotczy. Inicjatorem spotkania był Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu pan Krzysztof Murawski. W spotkaniu udział wzięli również wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, wójt gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku Tomasz Krzyczkowski. Podczas spotkania Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka wręczył specjalne listy gratulacyjne dla każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W części merytorycznej spotkania pan Kierownik wraz z Komendantem PSP w Lipsku przedstawili nowy rozdział środków finansowych oraz tryb i zasady udzielania dotacji MSWiA na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 roku. Pan dyrektor zwrócił uwagę na informacje jakie w ostatnim czasie pojawiła się w przestrzeni publicznej, a sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jak podkreślił pan dyrektor jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększono kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP MSWiA przeznaczyło 124 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadzono nowe zasady przyznawania dotacji, tak aby bardziej racjonalnie i proporcjonalnie podzielić środki finansowe dla jednostek OSP w poszczególnych województwach. MSWiA chce przede wszystkim zadbać o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczych. Pan Krzysztof Murawski wraz z Komendantem PSP Tomaszem Krzyczkowskim zapewnił wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W dalszej części spotkania Komendant PSP przedstawił informację, że jednostki OSP dalej mogą korzystać ze środków finansowych od firm ubezpieczeniowych, czego najlepszym przykładem jest jednostka OSP Ciepielów, która w tym roku pozyskała z tego źródła dotację w wysokości 5200-,zł. W trakcie spotkania omówiono również zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r., a także poruszono kwestie związane z zawodami sportowo-pożarniczymi szczebla powiatowego. Na zakończenie spotkania pan Kierownik Krzysztof Murawski złożył wszystkim druhom ochotnikom podziękowanie za ich bezinteresowną służbę, za to, że na co dzień ofiarnie i z poświęceniem spieszą z pomocą potrzebującym.
Reklama