Przetarg na przydomowe oczyszczalnie ścieków ogłoszony

Przetarg nieograniczony na największe zadanie inwestycyjne 2018 roku ogłoszony. Zamierzamy wybudować prawie 250 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowane zostało na dzień 21 lutego. Ogłoszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia znajdziecie Państwo na stronie gminy Ciepielów http://www.ciepielow.pl.

Reklama