Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek. Pod takim hasłem odbył się w Publicznej 23Szkole Podstawowej w Ciepielowie dzień babci i dziadka połączony z tradycyjnym tłustym czwartkiem. Uczniowie klas 1-3, pod opieką wychowawców zaprezentowali program słowno – muzyczno – taneczny dla zaproszonych na uroczystość babci i dziadków. Na zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Rusinowskiej na uroczystości przybyli także: pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, pan Paweł Sagan pracownik radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, pan Krzysztof Szewczyk Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk oraz ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński. Po przywitaniu przez panią dyrektor Małgorzatę Rusinowską wszystkich przybyłych na uroczystość, pani wicedyrektor Zofia Kucharska zaprosiła na część artystyczną uroczystości przygotowaną przez najmłodszych wychowanków Publicznej Szkoły Podstawowej. Dzieci recytując wiersze, śpiewając piękne piosenki, składały życzenia swoim babciom i dziadkom. Uczniowie miedzy innymi przedstawili inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”, w której zgodnie z treścią wiersza „ Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, Chodził te rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka! Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę, Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!   Dzieci w przebraniu odpowiednim do treści wiersza usiłowały rzepkę wyrwać”. Ich aktorstwo, zaangażowanie w pełnione role, gestykulacja wywarły wiele wzruszeń oraz uśmiech na twarzach zebranych na uroczystości babci i dziadków. Wiersze, piosenki, żywiołowo wykonany grupowo taniec rock and rolla, nagradzane były brawami zgormadzonej w sali gimnastycznej publiczności. Podczas tańca, dzieci zaprosiły do wspólnej zabawy babcie i dziadków. Wszyscy się świetnie bawili. Po występach dzieci, pani dyrektor Małgorzata Rusinowska podziękował za piękne przedstawienie, które uczniowie przygotowali pod kierunkiem pań wychowawczyń klas 1-3. Następnie pani dyrektor, podziękowała za przybycie wszystkim babciom i dziadkom, składają podziękowanie rodzicom dzieci za przygotowanie uroczystości. Następnie pani dyrektor podziękowała zaproszonym gościom, których obecność niewątpliwie podniosła rangę szkolnej uroczystości, przypominając jednocześnie, że zorganizowanie tak dużej uroczystości nie byłoby możliwe, gdyby samorząd gminy na czele z panem wójtem Arturem Szewczykiem nie wybudowałby tak pięknej sali gimnastycznej, która już jest wykorzystywana w stu procentach. W ubiegłą niedzielę odbyła się podobna uroczystość w wykonaniu przedszkolaków, we wtorek na sali odbywają się bezpłatne zajęcia jogi i aerobiku dla seniorów, a wczoraj, w środę ponad dwustu uczniów i przedszkolaków z terenu całej gminy brało udział w bezpłatnych zajęciach samoobrony. Sala jest wykorzystywana i widać po takich jak dzisiejsza uroczystość, że była bardzo, ale to bardzo potrzebna dla naszej placówki oświatowej. Po pani dyrektor, głos zabrał pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Pan Kierownik złożył w imieniu własnym oraz w imieniu pana Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności wszystkim babciom i dziadkom. Pan Kierownik zapewnił, że Rada Ministrów na czele z panem Premierem Mateuszem Morawieckim ogromną rolę przykłada do troski o naszych seniorów. Dziękując za zaproszenie, powiedział, że do Gminy Ciepielów, która tak dynamicznie się rozwija pod kierunkiem pana wójta, zawsze miło jest przyjechać, aby spotkać się z mieszkańcami gminy, których serdecznie pozdrowił. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Szewczyk Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, który złożył w imieniu własnym i nieobecnej na uroczystości pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty wszystkim babciom i dziadkom życzenia zdrowia, pociechy ze wspaniałych, pięknie występujących podczas uroczystości wnuków, uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej w Ciepielowie. Po panu dyrektorze głos zabrał wójt gminy, który w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy złożył życzenia z okazji dnia babci i dziadka. Korzystając z okazji tak pięknej uroczystości wraz z panią dyrektor Małgorzatą Rusinowską na ręce pana dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, złożyli podziękowanie dla Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie pani Aurelii Michałowskiej za pomoc w uzyskaniu dotacji na wyposażenie sali gimnastycznej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednocześnie dziękując pani Kurator za bardzo dobrą współpracę w zakresie nadzoru pedagogicznego. Ostatni głos zabrał ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński, który najpierw dzieciom wytłumaczył skąd się wzięła tradycja tłustego czwartku, przypadającego na tydzień przed Środą Popielcową, następnie złożył życzenia babciom i dziadkom przybyłym na uroczystość do szkoły podstawowej. Po przemówieniach, wszyscy zgodnie z tradycją tłustego czwartku skosztowali faworków, oponek i pączków, które tylko w dniu tłustego czwartku nie mają kalorii. Do tańca przygrywał zespół ludowy „Po co ci to?”. Pełną fotorelację z uroczystości znajdziecie państwo na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie www.zsp.ciepielow.pl.

Reklama