Nowy sprzęt dla strażaków z OSP w Ciepielowie

Do końca marca w ramach realizacji projektu pt. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu; Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zostanie zrealizowany zakup sprzętu dla strażaków z OSP Ciepielów. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą (34,900,-zł) uznana została oferta złożona przez firmę: P.U.H. „KING-STEN-TRANS” Piotr Stępień, ul. Targowa 60, 26-700 Zwoleń. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zakupione zostaną między innymi : kamizelki asekuracyjne AQ SPECJALNA szt. 4, kombinezony wypornościowe szt. 2, kombinezony do pracy w wodzie szt.2, spodnie do pracy w wodzie szt.4, kaski do ratownictwa wodnego szt.4, kołowrót ratowniczy lina fi 10 mm szt.1, rzutka ratownicza na pasie 25m średnica 10 mm szt. 1, plandeki antykryzysowe na dach szt.10, profesjonalny ponton pneumatyczny W320 z silnikiem spalinowym Mercury F 4 ML długa kolumna przystosowany do pływania dla czterech osób. Ponton będzie wyposażany w pneumatyczny kil. Posiadający składaną sztywną podłogę której elementy łączone są specjalnymi profilami aluminiowymi. Zakup nowego sprzętu będzie stanowił uzupełnienie zakupionego na potrzeby OSP w Ciepielowie nowego samochodu pożarniczego marki Volvo (749.931,-zł), niewątpliwie podnosząc potencjał naszej największej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie.ponton-330-silnik-honda-4t-477308583.jpg

 

Reklama