Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dzisiaj została podpisana umowa z Klubem sportowym VIDEO w Ciepielowie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2018 rok pn. „Organizacja zajęć piłki nożnej oraz piłki siatkowej – treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”, kwota dofinansowania z budżetu gminy Ciepielów wynosi 50 000 zł, całkowity koszt zadania 62 513,40 zł. Umowę podpisali wójt gminy Ciepielów oraz Elżbieta Sałbut – Prezes Zarządu i Marta Choroś – Sekretarz Klubu. Realizacja zadania w 2018 roku obejmuje: – rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka nożna”, w tym: opłaty sędziowskie i regulaminowe, opieka medyczna, transport na mecze, woda podczas meczy i posiłki regeneracyjne, zakup sprzętu sportowego, uprawnieninia trenerskie, prowadzenie klubu sportowego i udział w rozgrywkach ROZPN dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów w kategorii: klasa B, Młodzik, Orlik, Żaki, organizacja turniejów i meczy na terenie gminy Ciepielów, nadzór i opieka nad stadionem sportowym (w tym nad budynkiem administracyjno-szatniowym), w tym zakresie pielęgnowanie murawy boiska, utrzymywanie czystości i porządku; – rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka siatkowa”, w tym: opłaty sędziowskie i regulaminowe, opieka medyczna, transport na mecze, woda podczas meczy i posiłki regeneracyjne, zakup sprzętu sportowego, uprawnieninia trenerskie, prowadzenie klubu sportowego i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów w kategorii Juniorki.

DSC06106

 

Reklama