ABSOLUTORIUM ZA 2017

Podczas sesji w dniu 20 czerwca , Rada Gminy w Ciepielowie po raz 14 udzieliła mi absolutorium. Sesja jak to przed wyborami, kiedy emocje przedwyborcze u niektórych radnych, zwłaszcza z tzw. totalnej opozycji, która przez trzy lata zgadzała się na wszystko, teraz wszystko neguje, także swoje wcześniejsze decyzje, była dość burzliwa. Ale samo udzielenie absolutorium, a więc przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017, było merytoryczne. Merytoryczne do tego stopnia, że nikt, zwłaszcza tak ostro krytykujący mnie ostatnio radni z opozycji nie zabrali żadnego głosu.

14 raz Rada Gminy w Ciepielowie, po wcześniejszej pozytywnej decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, udzieliła mi jednogłośnie absolutorium( nikt z radnych nie zagłosował przeciw). Jednogłośnie udzielone absolutorium z pewnością cieszy, ale przede wszystkim jest dowodem na prawidłowość realizowanej przeze mnie od czternastu lat polityki finansowej naszego samorządu.

imagesCA7RD1H6

Podczas sesji, radni podjęli także uchwały w sprawie: – zmian w budżecie na rok 2018, uznania skargi radnej ze Świesielic na wójta gminy jako bezzasadną, zmian w uchwałach o poborze podatków i opłat lokalnych, a także ostatecznie podzielono teren gminy na okręgi wyborcze ( informacja o nowym podziale gminy z wyjaśnieniem wprowadzonych zmian, zamieszczona będzie na stronie internetowej gminy Ciepielów).

Reklama