Projekty przebudowy drogi krajowej

Tak jak wcześniej informowaliśmy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przystąpiła do prac związanych z kompleksową przebudową przejścia drogowego na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Ciepielów. Celem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi ze względu na stan konstrukcji nawierzchni, zagrażający uczestnikom ruchu. W ramach inwestycji wykonana będzie przebudowa przepustu drogowego pod DK nr 79 w km 120+854, przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w km 120+730 z proponowanym ruchem okrężnym ( rondo) oraz wykonanie infrastruktury zapewniającej większe bezpieczeństwo użytkowników ruchu lokalnego. W tym roku GDDKiA przystąpiła do opracowania projektu i dokumentacji. Szacunkowy koszt inwestycji finansowanej w całości z budżetu Państwa to kwota prawie 8 milionów złotych. W sprawie przebudowy drogi odbyły się już wstępne spotkania robocze. Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przedstawiciele projektanta oraz GDDKiA zaprezentowali kilka koncepcji rozbudowy drogi krajowej numer 79, droga po przebudowie ma mieć podwyższony standard do klasy GP – droga główna ruchu przyspieszonego. W obecnej chwili na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, wszczęte zostały postępowania o rozgraniczenie nieruchomości będących własnością GDDKiA z sąsiadującymi nieruchomościami będącymi własnością osób prywatnych, a także wszczęte został postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku przejścia przez Ciepielów” oraz „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów – Lipsko”.  Poniżej przedstawiamy jeden z wariantów rozbudowy ukazujący projektowaną koncepcję przebiegu przez miejscowość Ciepielów. W zakresie nowego przejścia przez Ciepielów stanowisko Urzędu Gminy jest jednoznaczne, aby drogę krajową skierować poza centrum Ciepielowa, tak aby na swój dotychczasowy ślad powróciła na wysokości stacji benzynowej w kierunku Lipska. Kolejne spotkanie konsultacyjne w tej sprawie Wójt Gminy zaplanował z dyrektorem GDDKiA na przełomie sierpnia i września br.

Reklama