Nowy ośrodek zdrowia otwarty….

W dniu 1 października odbyła się uroczystość otwarcie ośrodka zdrowia w Ciepielowie. W uroczystości udział wzięli między innymi; minister Jakub Kowalski – szef Kancelarii Senatu RP, radny wojewódzki Zbigniew Gołąbek, radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą, sołtysi, pracownicy SPZOZ w Ciepielowie i fizjoterapii w Pcinie, doktor Tadeusz Rybus, pani doktor Miduch – Krasińska oraz pełniąca obowiązki kierownika SPZOZ pani doktor Agnieszka Podgórska – Zdyb. Dyrektorzy placówek oświatowych oraz uczniowie i nauczyciele z PSP w Ciepielowie, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie przedstawiciele projektanta budynku oraz inspektorów nadzoru pod przewodnictwem pana Adama Sztala. Podczas uroczystości dokonano oficjalnego otwarcia nowego ośrodka zdrowia przecinając symboliczną szarfę, dokonano także odsłonięcia pamiątkowych tablic poświęconych doktorowi Marianowi Papuzińskiemu, doktorowi Władysławowi Burakowskiemu oraz na pamiątkę 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Młodzież ze szkoły podstawowej w Ciepielowie przygotowała specjalny spektakl z historii gminnej służby zdrowia, który został nagrodzony ogromnymi brawami. Po występie młodzieży, pani kierownik SPZOZ zaprosiła wszystkich do zwiedzania nowego obiektu. Piękna pogoda, piękny nowoczesny obiekt naszej służby zdrowia. A od poniedziałku zapraszamy na biały tydzień.

Reklama