8, 64 miliona złotych na Odnawialne Źródła Energii

A teraz prawdziwa bomba. 8,64 miliona złotych unijnego dofinansowania na odnawialne źródła energii. Nasza Gmina Ciepielów wraz z gminami Rzeczniów i Solec nad Wisłą otrzymała unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii. Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą – wartość projektu: 10.808.416,02,-zł, wnioskowane dofinansowanie to kwota 8.646,732,81,zł. Gmina Ciepielów jest największym beneficjentem 1,1 MW ( 184 mikroinstalacje) na 2 MW całego wniosku, co oznacza, że prawie 5 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzymają mieszkańcy Gminy Ciepielów. Warto było podjąć współpracę przy projekcie z wójtami gmin Rzeczniów – Karolem Burkiem i wójtem gminy Solec nad Wisłą – Markiem Szymczykiem, (którym serdecznie dziękuję za współpracę przy opracowywaniu i składaniu wniosku – to nasze Wielkie Wspólne Zwycięstwo), aby dzisiaj po dwóch latach cieszyć się wspaniałym sukcesem. Warto żyć i mieszkać w Gminie Ciepielów, bo tutaj wszystko jest możliwe, bo gdzie jak nie w Gminie Ciepielów.

Reklamy