Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 9 listopada  2018r. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły między innymi zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, defibrylator, sprzęt do oznakowania terenu akcji ratowniczej, przenośny zestaw oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, pilarki do drzewa, latarki akumulatorowe oraz wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne wraz z niezbędnym osprzętem dla ratownictwa drogowego wyniosła 35 tysięcy złotych. Na mocy podpisanych umów sprzęt przekazano jednostkom OSP Ciepielów, Bąkowa, Łaziska Antoniów i Bielany. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, brygadier Łukasz Maciejewski z PSP w Lipsku oraz kierowcy, naczelnicy i prezesi jednostek OSP z gminy Ciepielów. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Ciepielów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

Reklamy