To był dobry rok….

To był dobry rok dla naszej gminy. Rok określany mianem wyborczego z racji wyborów samorządowych, ale przede wszystkim rok wielu bardzo ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Zrealizowaliśmy inwestycje za kwotę ponad 8 milionów złotych. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że cały budżet gminy 2018 roku to kwota 25 milionów złotych. Przeznaczając na inwestycje 8 milionów udało się zrealizować budowę nowego ośrodka zdrowia, wybudować nowoczesny kompleks sportowo rekreacyjny w Ciepielowie, cztery mini kompleksy sportowo – rekreacyjne w Anusinie, Łaziskach, Antoniowie i Bielanach, Otwartą Strefę Aktywności w Dąbrowie oraz zrealizować budowę 242 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzyskaliśmy

wsparcie naszych inwestycji ze środków unijnych, samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji Narodowej  na zakup sprzętu i samochodu pożarniczego,  modernizację remizy OSP w Ciepielowie oraz świetlic wiejskich w Wielgiem i Ciepielowie Kolonii, na zakup aktywnych tablic do szkół, nowych gabinetów pielęgniarskich. Wybudowaliśmy nowy parking przed kościołem w Wielgiem, nowy pomnik żołnierzy na cmentarzu w Antoniowie. Zrealizowanych inwestycji i zadań było bardzo dużo, powyżej przypomniałem te najważniejsze. Podsumowując ten rok, kończący także czteroletnią kadencję 2014-2018, można śmiało stwierdzić, że to był dobrze przepracowany okres dla naszej gminy, a działania podjęte w tym okresie będą procentować nowymi inwestycjami już w najbliższym 2019 roku. Już teraz nowy rok zapowiada się bardzo optymistycznie, bo oprócz zaplanowanych w budżecie inwestycji, będziemy realizować dwa ogromne projekty unijne. Pierwszy to projekt związany z Odnawialnymi Źródłami Energii, na który dla mieszkańców gminy Ciepielów otrzymaliśmy ponad 6 milionów unijnego wsparcia, drugi to projekt związany z budową sieci światłowodowej na potrzeby dostarczenia usług internetowych dla mieszkańców naszej gminy. Kończąc stary, bardzo dobry dla Gminy Ciepielów rok, z niecierpliwością wyglądam już nowego 2019 roku, w którym będziemy realizować nowe inwestycje, dzięki którym nam wszystkim mieszkańcom gminy będzie się żyło lepiej. Wszystkiego najlepszego w nowym 2019 roku.

Reklamy

Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś

W niedzielne popołudnie, w przeddzień najbardziej radosnych w naszej tradycji, kulturze oraz katolickiej wierze Świąt Bożego Narodzenia, w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie odbyła się uroczysta gala finałowa IX Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej. ,

”. Niezmiennie, od początku istnienia przeglądu, organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a honorowy patronat sprawował Wójt Gminy Ciepielów – pan Artur Szewczyk. W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością pan Adam Bielan Wicemarszałek Senatu RP, pan Andrzej Kosztowniak poseł na Sejm RP, pan Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, pan Krzysztof Szewczyk dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lipsku: pan Józef Sosnowski przewodniczący Rady Powiatu w Lipsku, pan Sławomir Śmieciuch Starosta Lipski, pani Maria Węgrzecka Wicestarosta Powiatu w Lipsku. Pani Halina Pyrka kierownik placówki terenowej KRUS w Lipsku, radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z Waldemarem Czaplą przewodniczącym Rady Gminy i panem Witoldem Chojakiem wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Ciepielowie. Przegląd, od samego początku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym może świadczyć ponad 800 osobowa publiczność zgromadzona podczas tegorocznej gali. Zaprezentowanie inscenizacji słowno – muzycznych z elementami gwary i w strojach odpowiadających tematyce widowiska, jest niecodziennym wyzwaniem, zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Aby móc, choć na chwilę, wrócić do przeszłości i powspominać dawne czasy, uczestnicy przeglądu wystąpili po raz drugi przed swoimi bliskimi – dziadkami, rodzicami i rodzeństwem… Uroczystego otwarcia dokonali: pani Małgorzata Rusinowska –  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie i pan Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów, którzy powitali licznie przybyłych na tę uroczystość oraz złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu o słuszności idei organizowania przeglądu regionalnego i łączenia go z wielopokoleniowym spotkaniem integracyjnym. Powrót do czasów odległych i przenoszenie ich we współczesne realia napawa nas dumą, gdyż nasze dzieci chcą pielęgnować tradycje swoich przodków. Sięganie do „zwyczajów i obrzędów naszych ojców” odkrywa przed nami uroki ciepielowskiej obrzędowości, która warta jest, aby ją przywrócić, a tym samym ocalić od zapomnienia.