Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś

W niedzielne popołudnie, w przeddzień najbardziej radosnych w naszej tradycji, kulturze oraz katolickiej wierze Świąt Bożego Narodzenia, w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie odbyła się uroczysta gala finałowa IX Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej. ,

”. Niezmiennie, od początku istnienia przeglądu, organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a honorowy patronat sprawował Wójt Gminy Ciepielów – pan Artur Szewczyk. W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością pan Adam Bielan Wicemarszałek Senatu RP, pan Andrzej Kosztowniak poseł na Sejm RP, pan Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, pan Krzysztof Szewczyk dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lipsku: pan Józef Sosnowski przewodniczący Rady Powiatu w Lipsku, pan Sławomir Śmieciuch Starosta Lipski, pani Maria Węgrzecka Wicestarosta Powiatu w Lipsku. Pani Halina Pyrka kierownik placówki terenowej KRUS w Lipsku, radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z Waldemarem Czaplą przewodniczącym Rady Gminy i panem Witoldem Chojakiem wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Ciepielowie. Przegląd, od samego początku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym może świadczyć ponad 800 osobowa publiczność zgromadzona podczas tegorocznej gali. Zaprezentowanie inscenizacji słowno – muzycznych z elementami gwary i w strojach odpowiadających tematyce widowiska, jest niecodziennym wyzwaniem, zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Aby móc, choć na chwilę, wrócić do przeszłości i powspominać dawne czasy, uczestnicy przeglądu wystąpili po raz drugi przed swoimi bliskimi – dziadkami, rodzicami i rodzeństwem… Uroczystego otwarcia dokonali: pani Małgorzata Rusinowska –  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie i pan Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów, którzy powitali licznie przybyłych na tę uroczystość oraz złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu o słuszności idei organizowania przeglądu regionalnego i łączenia go z wielopokoleniowym spotkaniem integracyjnym. Powrót do czasów odległych i przenoszenie ich we współczesne realia napawa nas dumą, gdyż nasze dzieci chcą pielęgnować tradycje swoich przodków. Sięganie do „zwyczajów i obrzędów naszych ojców” odkrywa przed nami uroki ciepielowskiej obrzędowości, która warta jest, aby ją przywrócić, a tym samym ocalić od zapomnienia.

Reklamy