To był dobry rok….

To był dobry rok dla naszej gminy. Rok określany mianem wyborczego z racji wyborów samorządowych, ale przede wszystkim rok wielu bardzo ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Zrealizowaliśmy inwestycje za kwotę ponad 8 milionów złotych. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że cały budżet gminy 2018 roku to kwota 25 milionów złotych. Przeznaczając na inwestycje 8 milionów udało się zrealizować budowę nowego ośrodka zdrowia, wybudować nowoczesny kompleks sportowo rekreacyjny w Ciepielowie, cztery mini kompleksy sportowo – rekreacyjne w Anusinie, Łaziskach, Antoniowie i Bielanach, Otwartą Strefę Aktywności w Dąbrowie oraz zrealizować budowę 242 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzyskaliśmy

wsparcie naszych inwestycji ze środków unijnych, samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji Narodowej  na zakup sprzętu i samochodu pożarniczego,  modernizację remizy OSP w Ciepielowie oraz świetlic wiejskich w Wielgiem i Ciepielowie Kolonii, na zakup aktywnych tablic do szkół, nowych gabinetów pielęgniarskich. Wybudowaliśmy nowy parking przed kościołem w Wielgiem, nowy pomnik żołnierzy na cmentarzu w Antoniowie. Zrealizowanych inwestycji i zadań było bardzo dużo, powyżej przypomniałem te najważniejsze. Podsumowując ten rok, kończący także czteroletnią kadencję 2014-2018, można śmiało stwierdzić, że to był dobrze przepracowany okres dla naszej gminy, a działania podjęte w tym okresie będą procentować nowymi inwestycjami już w najbliższym 2019 roku. Już teraz nowy rok zapowiada się bardzo optymistycznie, bo oprócz zaplanowanych w budżecie inwestycji, będziemy realizować dwa ogromne projekty unijne. Pierwszy to projekt związany z Odnawialnymi Źródłami Energii, na który dla mieszkańców gminy Ciepielów otrzymaliśmy ponad 6 milionów unijnego wsparcia, drugi to projekt związany z budową sieci światłowodowej na potrzeby dostarczenia usług internetowych dla mieszkańców naszej gminy. Kończąc stary, bardzo dobry dla Gminy Ciepielów rok, z niecierpliwością wyglądam już nowego 2019 roku, w którym będziemy realizować nowe inwestycje, dzięki którym nam wszystkim mieszkańcom gminy będzie się żyło lepiej. Wszystkiego najlepszego w nowym 2019 roku.

Reklamy