Dotrzymujemy słowa!

Dotrzymujemy słowa.To co nie udało się zrobić przez dwanaście lat z drogą powiatową od drogi krajowej do fizjoterapii w Pcinie, właśnie skutecznie zmieniamy. Przed wyborami wpłynęła do mnie petycja ponad stu pięćdziesięciu mieszkańców Pcina i Ranachowa „B” z prośbą o interwencję w sprawie przebudowy drogi powiatowej. Niestety nic nie dało się wówczas zrobić, a konsekwencją zebranych pod petycją podpisów był list otwarty poprzednich radnych powiatowych, że droga co prawda powiatowa, ale wina jest wójta i radnych Rady Gminy w Ciepielowie. I tak było przez ostatnie dwanaście lat. Przystępując do ostatnich wyborów, obiecałem wraz z radnymi podjąć wszelkie kroki, aby zmodernizować drogę powiatową do Pcina. Dzisiaj ta obietnica staje się faktem ! W budżecie gminy przeznaczyliśmy na modernizację drogi powiatowej kwotę pond 273 tysięcy złotych (50% wartości inwestycji). Rada Gminy Uchwałą NR X/60/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4520 Kroczów Mniejszy – Pcin w km 3+685 do 5+085 długości 1400 mb, następnie wójt gminy podpisał z Zarządem Powiatu w Lipsku stosowną umowę na realizację zadania. W dniu dzisiejszym PZDP w Lipsku ogłosił przetarg na wykonanie drogi https://pzdplipsko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19286. Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 25 lipca 2019 r., potem już tylko realizacja zadania i wreszcie będzie można w bezpieczny sposób dojechać do fizjoterapii w Pcinie. W przyszłym roku samorząd gminy Ciepielów zamierza dokonać gruntownej modernizacji naszej fizjoterapii (budowa windy, zagospodarowanie pomieszczeń na piętrze na potrzeby nowych usług fizjoterapeutycznych, budowa parkingu i terenów zielonych przed budynkiem fizjoterapii), a Fizjoterapia w Pcinie stanie się najlepszą i najlepiej wyposażoną placówką fizjoterapeutyczną w regionie.