Umowy MIAS Mazowsze

Kolejna dobra wiadomość dla naszej gminy. W dniu 17 lipca 2019 roku wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk wraz ze skarbnikiem gminy panią Joanną Żuchowską podpisali umowy na realizację inwestycji w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Program Samorządu Województwa Mazowieckiego jest kontynuacją edycji 2018 i realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej. W edycji 2019 nasza gmina złożyła pięć wniosków, które zostały zaakceptowane. Z samorządu województwa mazowieckiego otrzymaliśmy po 10 tys. zł na każde zadanie, łącznie 50.000,-zł, dodatkowo w ramach własnego budżetu na każde z zadań przeznaczyliśmy kwotę 15 tys. zł, łącznie 75 tys. zł. W ramach programu będziemy realizować następujące zadania:
1. Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Dąbrowa,
2. Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Łaziska,
3. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Pcin,
4. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Stary Ciepielów,
5. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Wólka Dąbrowska.
Dodatkowo poza zrealizowaną na kompleksie sportowo rekreacyjnym w Ciepielowie strefą Street Workautu, wybudujemy jeszcze miejsce spotkań dla mieszkańców Wielgiego, a w ramach programu Otwartych Stref Aktywności Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy budować dwie Otwarte Strefy Aktywności w Ciepielowie Kolonii i Bąkowej na które uzyskaliśmy maksymalne dofinansowanie w kwocie 105 tysięcy złotych ( przetarg jest już ogłoszony).