Obwodnica Ciepielowa

Obwodnica Ciepielowa. Dzięki zaangażowaniu pani poseł Anny Kwiecień (Prawo i Sprawiedliwość) w piątek wziąłem udział w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczącym prac związanych z obwodnicą Ciepielowa oraz możliwością budowy chodnika przy drodze krajowej Ciepielów – Zwoleń. W spotkaniu uczestniczyli pan Jarosław Wąsowski Dyrektor Oddziału GDDKiA oraz Leszek Sekulski – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, pani poseł Anna Kwiecień oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Wspólnie z panią poseł mogliśmy się zapoznać z ostatecznymi rozwiązaniami projektowanej obwodnicy. Dwa ronda, pierwsze bezpośrednio po zjeździe z mostu na Iłżance i drugie bezpośrednio za stacją paliw oraz ostatecznie przyjęte rozwiązanie skrzyżowania na drodze powiatowej Ciepielów – Świesielice. Prace projektowe ostatecznie zostaną zakończone w ciągu kilku najbliższych tygodni, następnie decyzja środowiskowa i jeżeli wszystko dobrze pójdzie w marcu przyszłego roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy, tak aby do końca przyszłego roku wyłonić wykonawcę, który będzie realizował inwestycję wraz z całą przebudową drogi Ciepielów – Lipsko. Rozmawiając o szczegółowych rozwiązaniach przyjętych w projekcie budowy obwodnicy, rozmawialiśmy z dyrektorami GDDKiA także o możliwości budowy chodnika przy drodze krajowej od Ciepielowa do granic gminy Zwoleń. W przyszłym roku rozpoczniemy prace projektowe chodnika, a w tej sprawie zostanie podpisane stosowne porozumienie z GDDKiA. Bardzo dobre, zawierające konkretne informacje spotkanie, z którego jestem bardzo zadowolony. Dziękuję pani poseł Annie Kwiecień za zorganizowanie spotkania, za zaangażowanie w sprawy naszej małej Ojczyzny, dzięki jej pracy możemy już dzisiaj zaprezentować rysunki techniczne projektowanych rozwiązań technicznych obwodnicy. Uzyskałem wiele nowych informacji, dzięki którym, w tym samym czasie co budowa obwodnicy będziemy mogli zaplanować modernizację centrum Ciepielowa wykorzystując dokumentację techniczną, która została wykonana przez GDDKiA na potrzeby pierwszego opracowania związanego z przebudową przejścia przez Ciepielów. Nigdy wcześniej nie byliśmy tak blisko budowy obwodnicy Ciepielowa. Teraz już tylko trzeba zabiegać o zwiększenie środków rządowych na budowę obwodnicy, ale o to nie musimy się martwić, bo pani poseł Anna Kwiecień jest najlepszym ambasadorem rozwoju gminy Ciepielów.