Posiedzenie w sprawie obwodnicy Ciepielowa

Ponad 16 milionów złotych będzie kosztować budowa obwodnicy Ciepielowa ( wstępna wycena kosztorysowa prac związanych z wybudowaniem obwodnicy wyceniona została na kwotę: 16429043,26,-zł). Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk w dniu 29 sierpnia 2019 roku wziął udział w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Na posiedzeniu przedstawiono trzy alternatywne warianty projektowanej obwodnicy oraz podjęto ostateczną decyzję rekomendująca zamiast przejścia przez Ciepielów budowę obwodnicy w wariancie 1 ( rysunek w załączeniu). Do projektu zostaną jeszcze wprowadzone drobne korekty, między innymi związane z umożliwieniem wjazdu z obu stron do stacji paliw. Całość obwodnicy będzie oświetlona, z wybudowaniem ciągów pieszo – rowerowych od mostu na Iłżance do centrum Ciepielowa, a także w kierunku miejscowości Świesielice wraz z przejściem dla ruchu pieszo rowerowego w kierunku Świesielic. Tym samym pomyślnie zakończyły się starania naszej gminy ukierunkowane na budowę obwodnicy Ciepielowa, która będzie wykonywana w ramach inwestycji związanej z przebudową drogi krajowej od Ciepielowa do Lipska wraz z wykonaniem obwodnic Ciepielowa i Lipska. Serdecznie dziękujemy za pomoc w rozmowach i wsparcie naszych starań pani poseł Annie Kwiecień oraz dyrekcji GDDKiA w Warszawie za zrozumienie i zaakceptowanie naszych wniosków związanych z przebiegiem obwodnicy.

 

 

Reklama