Bądź EKO wymień piec na ekologiczny

Podejmujemy działania prewencyjne przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale jednocześnie Gmina Ciepielów stara się realizować założenia budżetowe na 2020 rok, wśród których są dwa nowe programy dotacyjne dla mieszkańców gminy. Pierwszy dotyczy dotacji na wymianę kotła na ekologiczny, drugi umożliwia uzyskanie dotacji na budowę ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizacja programu dopłat do piecy c.o. rozpoczyna się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy już od 15 marca br, program dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni rozpoczyna się od 15 kwietnia. Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy do skorzystania w latach 2020 – 2025 z dotacji na wymianę pieca c.o. na ekologiczny. Program będzie realizowany co roku. Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej www.ciepielow.pl oraz poprzez specjalną ulotkę, którą dostarczyliśmy do wszystkich domów na terenie naszej gminy. Jeżeli zamierzacie Państwo wymienić piec c.o. skorzystajcie Państwo z dotacji i wymieńcie piec na ekologiczny. Bądźmy EKO. W związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS -Cov-2, wnioski można składać za pośrednictwem emiala. Szczegóły na stronie internetowej gminy Ciepielów www.ciepielow.pl.

Reklama