Uwaga Urząd Gminy zamknięty do odwołania

W dniu dzisiejszym o godzinie 6.30 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po przeanalizowaniu wszystkich informacji dotyczących zagrożenia koronawirusem, postanowiłem, że w związku z rozsprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, Urząd Gminy w Ciepielowie oraz wszelkie podległe jednostki pozostają zamknięte dla obsługi interesantów w okresie od 16 marca 2020 roku do odwołania Informujemy, że Urząd Gminy będzie normalnie realizował wszelkie bieżące sprawy, wypłaty zasiłków, w tym 500 plus, wynagrodzenia, płatności, sprawy związane z dostawami wody, odbiorem ścieków,  ………………….

Wszelkie płatności związane z podatkami i opłatami lokalnymi, a także opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy Gminy wpłacają na indywidualne konta bankowe określone w imiennych informacjach o wysokości zobowiązań i opłat.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Ciepielów, aby wszystkie sprawy urzędowe starali się załatwić drogą telefoniczną, e-mailową lub przez platformę e-puap. W sprawach urzędowych w godzinach 7.15-15.15 oraz w pilnych i niecierpiących zwłoki sprawach codziennie do godz. 20.00, prosimy dzwonić pod numery telefonów komórkowych:

– Urząd Stanu Cywilnego; tel. 530 – 338 – 015 lub usc@ciepielow.pl,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 531- 743 – 985 lub gops@ciepielow.pl,

– Sprawy organizacyjne, gospodarka komunalna tel. 605 – 659 – 504 lub inwestycje@ciepielow.pl,

– skrytka e-puap: ugciepielow/skrytka oraz gmina@ciepielow.pl.

W przypadku nie odebrania telefonu, prosimy o wysłanie smsa z wiadomością.

urząd gminy zamknięcie

Reklama