CZEŚĆ 18: DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Od 2020 roku zmieniliśmy system budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z brakiem dofinansowania unijnego na tego typu inwestycje, a także, aby nie przeciągać w czasie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni, uruchomiliśmy nowy program dofinansowania budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy będzie realizowany w latach 2020-2025. Zgodnie z założeniami programu, wójt gminy co roku w dniach 14 do 30 kwietnia przeprowadza nabór wniosków. Z programu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, zameldowani w gminie Ciepielów wg. ewidencji ludności, którzy nie zalegają na dzień złożenia wniosku z podatkami i opłatami lokalnym oraz opłatami za odpady i korzystanie z wodociągu. W ramach programu można otrzymać dopłatę w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 5 tyś. zł na zakup i wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych do 2 osób i nie więcej niż 6 tyś zł na zakup i wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych składających się z 3 i więcej osób. Przed rozpoczęciem naboru do każdego z domu na terenie gminy dostarczono specjalną ulotkę informacyjną. Program w całości finansowany jest z budżetu Gminy Ciepielów. Dla wszystkich mieszkańców, którzy wcześnie złożyli wnioski o budowę wykonaliśmy indywidualne projekty, które dostarczyliśmy wnioskodawcą do domu. Program spotkał się z ogromny zainteresowaniem, a dofinansowanie wypłaciliśmy wszystkim wnioskodawcom, którzy spełnili wymagania określone w programie. Dofinansowaliśmy trzydziestu trzech mieszkańców gminy przeznaczając na ten cel kwotę 167.421,07 zł. A wartość wszystkich wybudowanych w tym roku indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków to kwota 283.387,16,-zł 

Reklama