CZĘŚĆ 27:ROZBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE FIZJOTERAPII W PCINIE, FOTOWOLTAIKA, ZAKUP SPRZĘTU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO.

Inwestycje Gminy Ciepielów 2020. CZĘŚĆ 27:ROZBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE FIZJOTERAPII W PCINIE, FOTOWOLTAIKA, ZAKUP SPRZĘTU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO. Największym zadaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury budowlanej w roku 2020, było zadanie pod nazwą „Rozbudowa budynku ośrodka fizjoterapii w Pcinie”. Celem rozbudowy było zwiększenie możliwości zabiegowych realizowanych przez nasz ośrodek fizjoterapii, co wymagało przeprowadzenia prac adaptacyjnych piętra budynku, które do tej pory nie było wykorzystywane na potrzeby fizjoterapii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie opieki zdrowotnej wykorzystanie piętra budynku przy finansowaniu usług rehabilitacyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymusza spełnienie wymagań w dostosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych. Dlatego też podejmując się modernizacji budynku fizjoterapii, wójt zdecydował się na przeprowadzenie kompleksowego dostosowania budynku do nowych potrzeb fizjoterapii. Przebudowa objęła nie tylko rozbudowę budynku i adaptację pierwszego piętra, ale także kompleksowe przebudowanie parteru budynku dotychczas wykorzystywanego na potrzeby fizjoterapii oraz pełne zagospodarowanie ternu wokół budynku w Pcinie. Realizacja nowego zagospodarowania podyktowana była także nowymi planami wójta związanymi z budową mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pcinie, który byłby w całości niezależny od placu zajętego na potrzeby fizjoterapii. Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, w wyniku którego wójt gminy Artur Szewczyk w dniu 28 lipca 2020 roku podpisał umowę na wykonanie prac z firmą „INTEGRA” Robert Grzyb z Radomia. Łączna wartość wykonanych prac to 768 tysięcy złotych. W ramach całego zadania między innymi wykonano: 1) zagospodarowanie terenu w ramach którego; a) wybudowano nowy parking z kostki brukowej, estetyczne ogrodzenie panelowe całej działki, ledowe oświetlenie parkowe, b) wybudowano nową indywidualną przydomową oczyszczalnię ścieków. Wykonanie oczyszczalni umożliwi pełne wykorzystanie pozostałego placu na zagospodarowanie mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego, c) przed budynkiem zainstalowano stację do naprawy rowerów IBOMBO oraz tablicę informacyjną. 2) elewacja budynku: a) dokonano poprawy elewacji budynku z jednoczesną zmianą kolorystyki, b) na budynku zainstalowano napisy oraz herby Gminy Ciepielów, c) zainstalowano cztery klimatyzatory, d) budynek został wyposażony w system monitoringu wizyjnego. 3) rozbudowa budynku: a) do budynku dobudowano nową klatkę schodową wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,4) przebudowa części parterowej budynku; a) dokonano kompleksowego przebudowania parteru poprzez zmianę rozmieszczenia części fizjoterapeutycznej, b) przebudowano dotychczasowy punkt rejestracji pacjentów, c) wydzielono część szatniową, e) przebudowano część sanitarną, e) przebudowano klatkę schodową, w jej miejsce instalując windę dla pacjentów, f)wymieniono nawierzchnie podłóg, drzwi, malowanie ścian, sufitów, wymieniono oświetlenie, 5) przeprowadzono kompleksową adaptację pierwszego piętra budynku wraz z przebudową wszystkich pomieszczeń, 6) część mieszkalną na poziomie podwyższonego piętra zaadaptowano na pomieszczenia archiwum. Wszystkie prace zakończone został w terminie. Dodatkowo z zakupionych z budżetu gminy środków, w fizjoterapii zamontowano nowe urządzenia, tym samym zwiększając zakres świadczonych usług. W ramach realizacji programu OZE, na budynku zainstalowano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,9 kW. Wykonanie instalacji jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie usługi świadczone przez fizjoterapię oparte są na energii elektrycznej. Do zmodernizowanego budynku fizjoterapii w Pcinie  za kwotę 150 tysięcy złotych zakupiliśmy nowe urządzenia, aby zapewnić wykorzystanie uruchomionego pierwszego piętra budynku. Dzięki temu, usługi naszej fizjoterapii zostaną rozszerzone między innymi o aparat do masażu uciskowego, urządzenia do krioterapii, wirówki do kkg aquanesis, masaż prestige, stół rehabilitacyjny, rower rehabilitacyjny, bieżnię rehabilitacyjną. Nasza gminna fizjoterapia to najlepiej wyposażona placówka fizjoterapeutyczna w regionie, oferująca największą ilość zabiegów. Jaki jest efekt naszych prac, możecie Pań ocenić na załączonych zdjęciach, a także korzystając z usług naszego ośrodka. Po wydatkowaniu 768 tysięcy złotych, zakupie nowych urządzeń fizjoterapeutycznych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej nasza fizjoterapia należy do najlepszych w regionie. Warto było, bo zdrowie naszych mieszkańców jest najważniejsze i Wszyscy zasługują na opiekę zdrowotną w komfortowych warunkach.

Reklama