Gmina CIEPIELÓW 2021

To będzie piękny rok w rozwoju naszej gminy. Po zmianach w budżecie gminy (22 stycznia), jeszcze w tym miesiącu rozpoczynamy procedury przetargowe na realizację inwestycji, których planowana wartość z pewnością przekroczy magiczne i rekordowe w naszej gminie 11milionów złotych. Pierwsze przetargi zostaną ogłoszone między innymi na ; – budowę toru rowerowego PUMPTRACK (250 tyś. zł), – budowę basenu przy szkole podstawowej w Ciepielowie (inwestycja dwuletnia- 2,7 mln. zł), – budowę remizy strażackiej w Bąkowej ( inwestycja dwuletnia 1,5 mln. zł). W tym roku będziemy realizować także : rozbudowę przedszkola z zagospodarowaniem terenu ( inwestycja dwuletnia -2,4 mln. zł), projekty stacji uzdatnia wody w Świesielicach i Starym Ciepielowie (130 tyś. zł), nowe place zabaw w Mariankach, Dreźnie i w Ciepielowie (190 tyś. zł), szkolne pracownie biologiczno- chemiczną i fizyczną (90 tys. zł), budowę ekologicznych oczyszczalni ścieków przy świetlicach: Wielgie, Ciepielów Kolonia, remizach OSP: Antoniów, Bielany, Łaziska ( 70 tys. zł), termomodernizację szkoły podstawowej w Ciepielowie (310 tyś. zł), rewitalizację parku w Ciepielowie część II ( 129 tyś. zł), zagospodarowanie wschodniej części centrum Ciepielowa (253 tyś. zł), prace remontowe w szkole podstawowej w Bąkowej (70 tyś. zł), nowe tablice sołeckie i informacyjne (100 tyś. zł), instalację zabezpieczającą sieć wodociągową przed awariami (50 tyś. zł), dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Podolanach, rozliczenie programu Odnawialnych Źródeł Energii, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, programy dofinansowania skierowane bezpośrednio do mieszkańców gminy; wymiany piecy c.o. na kotły ekologiczne, budowę instalacji solarnych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów (350 tyś. zł.). To najważniejsze założenia inwestycyjne tegorocznego budżetu, w którym kolejny rok nie zaciągamy jakichkolwiek pożyczek i kredytów, podatki od 2012 roku są bez zmian, a opłata za odpady utrzymana z roku poprzedniego. Ale to jeszcze nie wszystko. Czekamy na rozpoczęcie dwóch bardzo ważnych rządowych inwestycji w naszej gminie, a także będziemy ubiegać się o dofinansowanie i realizację jeszcze w tym roku pięciu nowoczesnych mini kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Świesielicach, Wielgiem, Chotyzach, Starym Ciepielowie i Pcinie , a w ramach nowych kompleksów między innymi: pięć kolejnych boisk ze sztucznej nawierzchni, kort do tenisa ze sztuczną nawierzchnią, street workout, place zabawa, siłownie…..( 2,6 mln. zł). To będzie piękny rok dla rozwoju naszej gminy………. kolejny piękny rok.

Reklama