Rozbudowa drogi krajowej Ciepielów – Lipsko

Dzisiaj w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od zakończenia zaprojektowanej obwodnicy Ciepielowa ( rondo przy stacji paliw w Ciepielowie) do Lipska ( początku obwodnicy Lipska), odbyłem ostatnią przed inwestycyjną telekonferencję Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zorganizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Z uwagi na stan epidemii oraz konieczność zapewnienia maksymalnych środków ostrożności posiedzenie odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams. Podczas telekonferencji wykonawca projektu, już po uzyskaniu stosownych decyzji środowiskowych przedstawił szczegółowo przyjęte rozwiązania związane z przebiegiem projektowanej drogi krajowej. Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 135 milionów złotych. Zabierając podczas konferencji głos, podziękowałem projektantom i dyrekcji GDDKiA w Warszawie, za wprowadzenie naszych wcześniejszych sugestii i przy projektowaniu drogi wprowadzenie rozwiązań, które oprócz dróg serwisowych, które zaplanowano wzdłuż drogi krajowej, jednocześnie pozwolą poprzez skrzyżowania na wjazd na drogę krajową mieszkańcom: Dąbrowy, Świesielic, Anusina i Drezna. Takie rozwiązanie z pewnością zadowoli wszystkich mieszkańców, jednocześnie poprzez drogi serwisowe wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Projekt nie przewiduje żadnych wyburzeń budynków, zastosowano pełne rozwiązania z zakresu ochrony zwierząt poprzez utworzenie specjalnych korytarzy ekologicznych, odprowadzeni wody poprzez kanalizację deszczową,zmniejszenie hałasu, między innymi poprzez ekrany akustyczne przy przejściu przez miejscowość Drezno. Teraz zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych w III kwartale bieżącego roku ogłoszenie przetargu na budowę.

Reklama