Gminna uroczystość patriotyczno – religijna pod Dąbrową 9 września 2021

W dniu 9 września 2021 roku odbyły się coroczne gminne patriotyczno–religijne 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 uroczystości 82 rocznicy Mordu Jeńców Wojennych żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Program Uroczystości:- Hymn Państwowy,- Przywitanie zaproszonych gości oraz przemówienie okolicznościowe, – Modlitwa księdza majora Przemysława Tura kapelana wojskowego elitarnej jednostki komandosów z Lublińca w intencji pomordowanych żołnierzy, – Apel poległych przeprowadzony przez harcerzy z Hufca w Lublińcu im 74 GPP z Lublińca, – Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem, – Występ artystyczny uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie, – Bieg pamięci uczniów szkół podstawowych gminy Ciepielów i miasta Lublińca – Tropem Wilczym. Uroczystość tradycyjnie rozpoczął gospodarz gminy Ciepielów wójt Artur Szewczyk, który podziękował zebranym za tak liczny udział w uroczystości. Miejsce pamięci narodowej pod Dąbrową zgromadziło prawie tysiąc osób, których obecność jest dowodem, że pomimo bólu i tragedii poległych tu żołnierzy, pomimo bólu i cierpienia ich rodzin, ofiara przez nich złożona w obronie ukochanej Ojczyzny nie została złożona na darmo. 9 września 1939 roku, to wyjątkowo czarna data w historii naszego Państwa, wyjątkowo czarna data w historii całej Europy. 82 lata temu po wybuchu najbardziej z barbarzyńskich wojen jakie zna świat, tu w lesie pod Dąbrową, w miejscu w którym Państwo stoicie, miał miejsce pierwszy na tak dużą skalę mord jeńców wojennych, żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca.W uroczystości zorganizowanej przez samorząd gminy Ciepielów wraz z samorządem miasta Lubliniec, wzięli udział: – pani poseł na Sejm RP Anna Kwiecień, reprezentujący Premiera RP Mateusza Morawieckiego – Wicewojewoda Mazowiecki pan Artur Standowicz, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty pan dyrektor Czesław Ziemniak, pułkownik Zbigniew Zieliński, ksiądz major kapelan Wojska Polskiego Przemysław Tur, – rodziny poległych żołnierzy 74 GPP z Lublińca na czele z rodziną państwa Cesarzów, -Marian Berbesz oraz Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 74 GPP z Lublińca, -kombatanci oraz mieszkańcy Lublińca zaangażowani w utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPPP na czele z panem Walentym Janikiem, – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień major Marcin Płaza, – ppłk. Łukasz Baranowski dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, – żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, – Komendant Powiatowy Policji w Lipsku inspektor Wojciech Brant, – Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie Mariusz Krawczyk, – Zastępca Komendanta PSP w Lipsku brygadier Łukasz Maciejewski,- Komendant PSP w Lublińcu starszy brygadier Janusz Bula, – druhowie OSP z Lublińca na czele z Naczelnikiem druhem Mateuszem Kmieciem, – strażacy OSP z jednostek w Ciepielowie, Łaziskach, Antoniowa, Bielan i Bąkowej, – harcerze z Hufca im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, – strzelcy z jednostki lipskiej, – pan burmistrz Lublińca Edwarda Maniura, – przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu pan Krzysztof Olczyk, – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku Romuald Kowaleczko i pan Radosław Drąg, – pan Jacek Wielorański burmistrz miasta i gminy Lipsko, – pan Marek Szymczyk burmistrza miasta i gminy Solec nad Wisłą,- pana Janusz Witczak– wójt gminy Chotcza, w jego zastępstwie Sekretarza Gminy Chotcza pan Tomasz Fijoł,- pan Mariusz Strąk – wójt gminy Sienno, – Radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą i Wiceprzewodniczącym panem Witoldem Chojakiem, -pani Halina Pyrka – kierownik placówki terenowej KRUS w Lipsku, -pani Aneta Fundowicz- zastępca Inspektora Powiatowego Sanepidu w Lipsku, – pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie na czele z panem Sekretarzem Gminy Marcinem Bieleckim i panią Skarbnik Joanną Żuchowską, – sołtysi gminy Ciepielów, na czele z panią sołtys wsi Dąbrowa Danutą Hamelą i panem sołtysem wsi Drezno Zdzisławem Michalcem, – pani Agnieszka Podgórska- Zdyb Kierownik SPZOZ w Ciepielowie, -pani Aneta Dudek Kierownik GOPS ,- pani Iwona Standowicz – Kierownik Gminnej Instytucji Kultury w Ciepielowie, – pan Władysław Bajkowski Twoje Radio Lipsko, – pani Katarzyna Górecka dyrektor szkoły podstawowej Nr 4 w Lublińcu im . 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca wraz z nauczycielami i uczniami, – pani Małgorzata Rusinowska dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie wraz z zastępcami dyrektora panią Zofią Kucharską i Marianną Ziębą oraz nauczyciele i uczniowie ZSP w Ciepielowie, – pani Anna Kozieł dyrektor PSP w Bąkowej wraz z nauczycielami i uczniami, – pan Mieczysław Mejzner dyrektor ZSP w Lipsku, – pan Marcin Węgłowski dyrektor ZSP w Solcu nad Wisłą wraz z nauczycielami i uczniami klasy mundurowej, -poczty sztandarowe szkół, OSP oraz instytucji samorządowych i państwowych, – mieszkańcy gminy Ciepielów. Po przywitaniu, wójt gminy Ciepielów skierował do zgromadzonych na gminnej patriotyczno–religijnej 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 uroczystości następujące słowa. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele miejsca pamięci narodowej w Dąbrowie. Drodzy uczniowie. 82 temu, dokładnie w dniu 9 września 1939 roku, tutaj w lesie pod Dąbrową rozegrał się jeden z pierwszych tragicznych aktów II wojny światowej. Jedna z pierwszych i jedna z największych zbrodni dokonanej na żołnierzach Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po napaści Niemców na Polskę w dniu 1 września, tutaj w lesie pod Dąbrową, żołnierze z odległego o prawie 300 kilometrów Lublińca, stoczyli swój ostatni bój w obronie ukochanej Ojczyzny. Wiemy z opracowań historycznych i relacji bezpośrednich świadków, że nasi Polscy żołnierze walczyli do ostatniego naboju, pomimo przeważającej siły niemieckiej bohatersko odpierali ataki wroga. Ale, gdy skończyła się amunicja, zgodnie z prawami wojennymi musieli się poddać. Niestety wbrew wszelkim konwencjom wojennym, wbrew zasadom honoru żołnierskiego, Niemcy wszystkich polskich żołnierzy rozstrzelali. Dzisiaj spotykamy się, aby złożyć tym wszystkim bestialsko zabitym żołnierzom należny im hołd. Hołd i pamięć, a nazwa bitwy pod Dąbrową na zawsze znalazła miejsce na pomniku nieznanego żołnierza w Warszawie, co dodatkowo świadczy o randze wydarzenia z dnia 9 września 1939 roku. Drodzy uczniowie, dzisiejsze święto jest organizowane przede wszystkim dla Was, bo to Wy macie przekazać prawdę historyczną kolejnym pokoleniom. Ci żołnierze, przed których pomnikiem i grobem dzisiaj stoicie, oddali swoje życie dla ukochanej Ojczyzny, oddali je abyście Wy dzisiaj mogli żyć w Wolnej i Niepodległej Polsce, by w tej Polsce mówić w Ojczystym Polskim języku, by być Polakami. Chwała i Cześć bohaterom żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca !!! Następnie w imieniu pana Premiera Mateusza Morawieckiego🇵🇱🇵🇱🇵🇱, który bardzo chciał wziąć udział w naszych gminnych patriotyczno – religijnych uroczystościach, ale obowiązki państwowe uniemożliwiły mu osobisty udział w spotkaniu pod Dąbrową, list odczytał pan Artur Standowicz – Wojewoda Mazowiecki. Piękne, wzruszające słowa o tragicznych wydarzenia wojennych skierował do zebranej młodzieży nasz przyjaciel pułkownik Zbigniew Zieliński, harcerz, żołnierz Armii Krajowej, oficer i żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik walk zbrojnych II wojny światowej. Po wystąpieniu pana pułkownika, rodzina wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty za utrwalanie pamięci po żołnierzach 754 GPP odznaczyła wójta gminy złotym medalem „Zasłużony Dla Obrony Terytorialnej”, a Komendant PSP w Lublińcu starszy brygadier Janusz Bula wręczył wójtowi okolicznościową statuetkę. Następnie w pięknych słowach pani poseł Anna Kwiecień podziękowała za zaproszenie na uroczystość, będąc pod ogromnym wrażeniem organizacji święta, jego podniosłego religijno – patriotycznego🇵🇱🇵🇱🇵🇱 charakteru. Kierując słowa do młodzież, podkreśliła, żeby zawsze pamiętać o prawdzie historycznej, o tragicznych wydarzeniach do jakich doszło tutaj w lesie pod Dąbrową, żeby zawsze pamiętali, że we wrześniu 1939 roku napaści na Polskę, a w jej konsekwencji mordu polskich żołnierzy pod Dąbrową dokonali nasi sąsiedzi – Niemcy. Musimy o tym zawsze pamiętać, a to co pan wójt robi, aby zachować miejsce pod Dąbrową w naszej pamięci, zaszczepianie patriotyzmu wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży zasługuje na największe uznanie. Jako ostatni zabrał głos burmistrz miasta Lublińca, dziękując za udział we wspólnych, bo po raz pierwszy z tak liczną reprezentacją władz, uczniów, harcerzy i mieszkańców Lublińca. Podkreślił, że dla mieszkańców Lublińca pamięć o żołnierzach 74 GPP jest świętością, a żołnierze tragicznie ginąc pod Dąbrową, na zawsze połączyli nasze samorządy. Dzisiaj w ramach naszej współpracy modlitwę odmówi kapelan wojskowy z Lublińca, a apel poległych przeprowadzą harcerze z hufca w Lublińcu. Uczniowie szkoły z Lublińca pobiegną we wspólnym integracyjnym biegu, dodatkowo zostając na nocleg w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej w Ciepielowie. Piękna współpraca, piękna uroczystość, bardzo panu wójtowi i mieszkańcom Gminy Ciepielów dziękuję za te przepiękne pomniki i mauzoleum pod Dąbrową ku pamięci żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca.Po przemówieniach kapelan Wojska Polskiego, ksiądz major Przemysław Tur z jednostki komandosów z Lublińca w intencji pomordowanych żołnierzy pod Dąbrową oraz wszystkich polskich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej odmówił modlitwę. Piękne słowa księdza kapelana, wspólna modlitwa uczestników tegorocznych obchodów, to ogromnie ważny punkt uroczystości. Jak powiedział wójt gminy dziękując księdzu kapelanowi i wręczając pamiątkową statuetkę za piękne słowa i modlitwę, nic w naszych obchodach nie liczy się tak jak modlitwa za pomordowanych żołnierzy. W kolejnym punkcie obchodów, harcerze z Lublińca przeprowadzili uroczysty apel poległych. „Polegli na polu chwały” – te słowa wymawiane przez uczestników uroczystości roznosiły się po całym lesie pod Dąbrową. Chwała i cześć bohaterom. Za utrwalanie pamięci po żołnierzach 74 GPP z Lublińca, specjalne okolicznościowe statuetki z rąk wójta gminy odebrali: – pułkownik Zbigniew Zieliński, ksiądz major Przemysław Tur, harcerze z Hufca w Lublińcu, „Pro memoria” pan Edward Karpe z Lublińca, burmistrz Lublińca Edward Maniura oraz dyrektor ZSP w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska. Symboliczną minutą ciszy upamiętniono wszystkich zmarłych w okresie 2020-2021, związanych z miejscem pamięci pod Dąbrową na czele ze zmarłym panem Jerzym Pelcem Piastowskim, synem dowódcy 74 GPP, autorem wielu książek i opracowań historycznych dotyczących bitwy i mordu pod Dąbrową. Po apelu poległych, wieńce i kwiaty przed grobem żołnierzy złożyli wszyscy zaproszeni goście. Ogromne wrażenie na wszystkich zebranych zrobił wieniec od pana Premiera Mateusza Morawieckiego, pierwszy wieniec od Premiera Rządu RP, który złożono w miejscu pamięci narodowej pod Dąbrową, za co panu premierowi ogromnie dziękujemy. Po złożeniu wieńców i kwiatów, w pięknym występie artystycznym zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowa. Przepięknie odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę przez tak długie wieki. Otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą swej opieki. Od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie! zakończyła oficjalne rocznicowe obchody pod Dąbrową. Pan wójt odczytał list Prezydenta RP o biegu „Tropem Wilczym” i ponad 450 uczniów w koszulkach biegowych wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych z Ciepielowa, Bąkowej i zaprzyjaźnionego Lublińca wzięło udział w biegu „Tropem Wilczym”. Wspaniała zabawa, piękne medale, bogate pakiety startowe, a przede wszystkim wspólna integracja, rekreacja ruchowa i utrwalanie pamięci i ducha patriotycznego, to efekt wspólnego biegu przez Dąbrowę. Uroczystość patriotyczno–religijna, połączona z historycznym biegiem, to przepiękne wypełnienie misji Gminy Ciepielów krzewienia prawdziwych postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Cześć i Chwała Bohaterom !!!🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Reklama