Pani Dyrektor Małgorzata Rusinowska odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

17 października 2022 roku pani Dyrektor Małgorzata Rusinowska stanęła w gronie najlepszych. W sali koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu odbyła się uroczysta gala wręczenia najważniejszych i najwyższych w oświacie odznaczeń państwowych przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W czasie uroczystości padło wiele pięknych słów skierowanych do zebranych od zaproszonych gości parlamentarzystów. Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty za zaangażowanie, serce okazywane młodemu pokoleniu, za pasję i entuzjazm, za kształtowanie postaw i odważne podejmowanie niełatwych wyzwań. Życzyła wszystkim, aby ich praca odpowiedzialna i wymagająca była źródłem satysfakcji, radości i poczucia spełnienia.

Po części oficjalnej nastąpiła dekoracja odznaczonych, której dokonała Pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z Panią Izabelą Stępień Dyrektor Departamentu Nauki.

Uroczystość miała piękną oprawę muzyczną o którą zadbali uczniowie i nauczyciele szkoły muzycznej. Na zakończenie dla wszystkich odznaczonych wystąpił Szymon Wydra min. w utworze ,,Nasze życie będzie jak poemat, trzeba znaleźć tylko dobry temat…..

Serdecznie gratulujemy pani Dyrektor i życzymy kolejnych wyróżnień.

Reklama