KLASTER ENERGII

👉Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszej gminy‼️ 19 grudnia, wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk wraz z panią skarbnik Joanną Żuchowską, reprezentując gminę Ciepielów wraz z gminami powiatu lipskiego; Solcem nad Wisłą, Siennem, Lipskiem, Rzeczniowem i Chotczą, podpisał porozumienie o ustanowieniu Klastra Energetycznego🔌🔌🔌. Przyznanie środków w ramach podpisanego porozumienia pozwoli w przyszłości między innymi na :- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra,- rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Porozumienie daje możliwość pozyskania w najbliższym czasie 1️⃣,5️⃣ miliona złotych ( po2️⃣5️⃣0️⃣ tysięcy złotych dla każdej gminy ) na opracowanie dokumentacji technicznej Odnawialnych Źródeł Energii, co w następstwie da możliwość pozyskania środków unijnych i rządowych na realizację podobnego projektu jaki w tej kadencji już za kwotę ponad 8️⃣,5️⃣ miliona złotych wykonaliśmy w zakresie fotowoltaiki, pomp ciepła i instalacji solarnych. Przedstawiciele gmin którzy uczestniczyli przy podpisaniu umowy z firmą DOEKO GROUP wspólnie podkreślali, że kierunek który obrali ma ogromne znaczenie zważywszy zarówno na jego aspekty ekologiczne jak i ekonomiczne, zwłaszcza w czasie rosnących cen energii. Gmina Ciepielów jako jedna z nielicznych gmin posiada już instalacje OZE na wszystkich budynkach użyteczności publicznej w ilości 2️⃣5️⃣0️⃣ kilowatów, co pozwala już na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz 1️⃣,2️⃣ Megawata w ponad 2️⃣5️⃣0️⃣ gospodarstwach domowych, ale chcemy umożliwić wszystkim mieszkańcom zainstalowanie instalacji OZE. Bo Gmina Ciepielów, to Twoje najlepsze miejsce na ziemi, naturalnie przyjazne🌲💖🇵🇱🌳💖🇵🇱🌷💖

Reklama