Odnowienie mogiły żołnierskiej

15 sierpnia obchodzone są dwa święta: państwowe i kościelne. 15 sierpnia przypada zarówno Święto Wojska Polskiego, jak i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Matki Boskiej Zielnej). Właśnie w przed dniem święta Wojska Polskiego wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Ciepielowie postanowiłem przywrócić należny szacunek miejscu pamięci żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca pochowanych w wojskowej mogile na ciepielowskim cmentarzu. Miejsc otaczane przez lata należną czcią i szacunkiem, z wykonaną i sfinansowaną przez samorząd  gminy Ciepielów mogiłą żołnierską, w tym roku, w imię bliżej nieokreślonego celu zdewastowano. Ta przykra dewastacja, w ramach której polityczny uzurpator bezmyślnie wykarczował zasadzone zimozielone krzewy została wykonana jak dowiedzieliśmy się z postawionej tabliczki jako prace porządkowe. Dlaczego komuś zależało na zniszczeniu pięknych krzewów, dlaczego dopuścił się tego czynu i kto mu na to pozwolił? Efekt zniszczenia zieleni i dewastacja grobu żołnierskiego była widoczna przez kilka tygodni. Mieszkańcy pytali mnie, kto na to pozwolił? Czy grób żołnierzy będzie poprawiony. Niektórzy łudzili się że ten polityczny wybryk, chyba aby zaistnieć przed wyborami będzie miał dalszą kontynuację i ten kto zniszczył piękne zimozielone krzewy dokona nasadzeń nowych, piękniejszych. Ale na próżno. Zniszczyć każdy może. Wziąć za coś odpowiedzialność to już trudniejsza sztuka. Nie sadziłeś nie niszcz, zamiast niszczyć lepiej byś się pomodlił za dusze żołnierzy! Cóż, dalej na to nie mogłem patrzeć! Dlatego dzisiaj przed dniem Święta Wojska Polskiego przywróciliśmy mogile naszych żołnierz godność. Dziękuję za wspólną pracę panu Sylwestrowi Kosiorowi, panu Bogusławowi Skrzekowi i panu Sekretarzowi Marcinowi Bieleckiemu. Mam nadzieję, że ten polityczny wandal, który wykarczował w imię porządków grób naszych żołnierzy więcej nie zbliży się do mogiły, a tabliczkę z logo partii wbije sobie głęboko, ale na posesji w swoim ogródku.

 

Reklamy

Obwodnica Ciepielowa

Obwodnica Ciepielowa. Dzięki zaangażowaniu pani poseł Anny Kwiecień (Prawo i Sprawiedliwość) w piątek wziąłem udział w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczącym prac związanych z obwodnicą Ciepielowa oraz możliwością budowy chodnika przy drodze krajowej Ciepielów – Zwoleń. W spotkaniu uczestniczyli pan Jarosław Wąsowski Dyrektor Oddziału GDDKiA oraz Leszek Sekulski – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, pani poseł Anna Kwiecień oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk. Wspólnie z panią poseł mogliśmy się zapoznać z ostatecznymi rozwiązaniami projektowanej obwodnicy. Dwa ronda, pierwsze bezpośrednio po zjeździe z mostu na Iłżance i drugie bezpośrednio za stacją paliw oraz ostatecznie przyjęte rozwiązanie skrzyżowania na drodze powiatowej Ciepielów – Świesielice. Prace projektowe ostatecznie zostaną zakończone w ciągu kilku najbliższych tygodni, następnie decyzja środowiskowa i jeżeli wszystko dobrze pójdzie w marcu przyszłego roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy, tak aby do końca przyszłego roku wyłonić wykonawcę, który będzie realizował inwestycję wraz z całą przebudową drogi Ciepielów – Lipsko. Rozmawiając o szczegółowych rozwiązaniach przyjętych w projekcie budowy obwodnicy, rozmawialiśmy z dyrektorami GDDKiA także o możliwości budowy chodnika przy drodze krajowej od Ciepielowa do granic gminy Zwoleń. W przyszłym roku rozpoczniemy prace projektowe chodnika, a w tej sprawie zostanie podpisane stosowne porozumienie z GDDKiA. Bardzo dobre, zawierające konkretne informacje spotkanie, z którego jestem bardzo zadowolony. Dziękuję pani poseł Annie Kwiecień za zorganizowanie spotkania, za zaangażowanie w sprawy naszej małej Ojczyzny, dzięki jej pracy możemy już dzisiaj zaprezentować rysunki techniczne projektowanych rozwiązań technicznych obwodnicy. Uzyskałem wiele nowych informacji, dzięki którym, w tym samym czasie co budowa obwodnicy będziemy mogli zaplanować modernizację centrum Ciepielowa wykorzystując dokumentację techniczną, która została wykonana przez GDDKiA na potrzeby pierwszego opracowania związanego z przebudową przejścia przez Ciepielów. Nigdy wcześniej nie byliśmy tak blisko budowy obwodnicy Ciepielowa. Teraz już tylko trzeba zabiegać o zwiększenie środków rządowych na budowę obwodnicy, ale o to nie musimy się martwić, bo pani poseł Anna Kwiecień jest najlepszym ambasadorem rozwoju gminy Ciepielów.

Umowy MIAS Mazowsze

Kolejna dobra wiadomość dla naszej gminy. W dniu 17 lipca 2019 roku wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk wraz ze skarbnikiem gminy panią Joanną Żuchowską podpisali umowy na realizację inwestycji w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Program Samorządu Województwa Mazowieckiego jest kontynuacją edycji 2018 i realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej. W edycji 2019 nasza gmina złożyła pięć wniosków, które zostały zaakceptowane. Z samorządu województwa mazowieckiego otrzymaliśmy po 10 tys. zł na każde zadanie, łącznie 50.000,-zł, dodatkowo w ramach własnego budżetu na każde z zadań przeznaczyliśmy kwotę 15 tys. zł, łącznie 75 tys. zł. W ramach programu będziemy realizować następujące zadania:
1. Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Dąbrowa,
2. Budowa miejsca spotkań i rekreacji we wsi Łaziska,
3. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Pcin,
4. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Stary Ciepielów,
5. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Wólka Dąbrowska.
Dodatkowo poza zrealizowaną na kompleksie sportowo rekreacyjnym w Ciepielowie strefą Street Workautu, wybudujemy jeszcze miejsce spotkań dla mieszkańców Wielgiego, a w ramach programu Otwartych Stref Aktywności Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy budować dwie Otwarte Strefy Aktywności w Ciepielowie Kolonii i Bąkowej na które uzyskaliśmy maksymalne dofinansowanie w kwocie 105 tysięcy złotych ( przetarg jest już ogłoszony).

Dotrzymujemy słowa!

Dotrzymujemy słowa.To co nie udało się zrobić przez dwanaście lat z drogą powiatową od drogi krajowej do fizjoterapii w Pcinie, właśnie skutecznie zmieniamy. Przed wyborami wpłynęła do mnie petycja ponad stu pięćdziesięciu mieszkańców Pcina i Ranachowa „B” z prośbą o interwencję w sprawie przebudowy drogi powiatowej. Niestety nic nie dało się wówczas zrobić, a konsekwencją zebranych pod petycją podpisów był list otwarty poprzednich radnych powiatowych, że droga co prawda powiatowa, ale wina jest wójta i radnych Rady Gminy w Ciepielowie. I tak było przez ostatnie dwanaście lat. Przystępując do ostatnich wyborów, obiecałem wraz z radnymi podjąć wszelkie kroki, aby zmodernizować drogę powiatową do Pcina. Dzisiaj ta obietnica staje się faktem ! W budżecie gminy przeznaczyliśmy na modernizację drogi powiatowej kwotę pond 273 tysięcy złotych (50% wartości inwestycji). Rada Gminy Uchwałą NR X/60/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4520 Kroczów Mniejszy – Pcin w km 3+685 do 5+085 długości 1400 mb, następnie wójt gminy podpisał z Zarządem Powiatu w Lipsku stosowną umowę na realizację zadania. W dniu dzisiejszym PZDP w Lipsku ogłosił przetarg na wykonanie drogi https://pzdplipsko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19286. Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 25 lipca 2019 r., potem już tylko realizacja zadania i wreszcie będzie można w bezpieczny sposób dojechać do fizjoterapii w Pcinie. W przyszłym roku samorząd gminy Ciepielów zamierza dokonać gruntownej modernizacji naszej fizjoterapii (budowa windy, zagospodarowanie pomieszczeń na piętrze na potrzeby nowych usług fizjoterapeutycznych, budowa parkingu i terenów zielonych przed budynkiem fizjoterapii), a Fizjoterapia w Pcinie stanie się najlepszą i najlepiej wyposażoną placówką fizjoterapeutyczną w regionie.

Jak to mówią, weekend bez półmaratonu weekendem straconym.

W ubiegłą niedzielę w Modlinie, wczoraj w Adamowie( 21,0975 km – info dla tych, którzy ciągle się pytają ile ten półmaraton ma kilometrów). Tym razem sobota na sportowo z żoną i rodzinką. Cieszy fakt, że bieganiem można zarazić przyjaciół, choroba chociaż zaraźliwa, to tylko ze zdrowymi skutkami. W Adamowie półmaraton pobiegłem już trzeci raz, czas pomimo biegania po piaszczystym lesie, najlepszy w tym roku. Fajna trasa, fajni ludzie, a przede wszystkim bezcenne bieganie razem z żoną. Wstyd tylko, że do lipca przebiegłem tylko dwa maratony, trzy półmaratony i jedną piętnastkę. Coś się opuściłem w maratońskich wyzwaniach, trzeba to nadrobić, tym bardziej, że forma wzrosła. Poćwiczy się jeszcze trochę na flowparku na ciepielowskim kompleksie sportowo – rekreacyjnym i można pobiec nawet ultramaraton.