To był dobry rok….

To był dobry rok dla naszej gminy. Rok określany mianem wyborczego z racji wyborów samorządowych, ale przede wszystkim rok wielu bardzo ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Zrealizowaliśmy inwestycje za kwotę ponad 8 milionów złotych. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że cały budżet gminy 2018 roku to kwota 25 milionów złotych. Przeznaczając na inwestycje 8 milionów udało się zrealizować budowę nowego ośrodka zdrowia, wybudować nowoczesny kompleks sportowo rekreacyjny w Ciepielowie, cztery mini kompleksy sportowo – rekreacyjne w Anusinie, Łaziskach, Antoniowie i Bielanach, Otwartą Strefę Aktywności w Dąbrowie oraz zrealizować budowę 242 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzyskaliśmy

wsparcie naszych inwestycji ze środków unijnych, samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji Narodowej  na zakup sprzętu i samochodu pożarniczego,  modernizację remizy OSP w Ciepielowie oraz świetlic wiejskich w Wielgiem i Ciepielowie Kolonii, na zakup aktywnych tablic do szkół, nowych gabinetów pielęgniarskich. Wybudowaliśmy nowy parking przed kościołem w Wielgiem, nowy pomnik żołnierzy na cmentarzu w Antoniowie. Zrealizowanych inwestycji i zadań było bardzo dużo, powyżej przypomniałem te najważniejsze. Podsumowując ten rok, kończący także czteroletnią kadencję 2014-2018, można śmiało stwierdzić, że to był dobrze przepracowany okres dla naszej gminy, a działania podjęte w tym okresie będą procentować nowymi inwestycjami już w najbliższym 2019 roku. Już teraz nowy rok zapowiada się bardzo optymistycznie, bo oprócz zaplanowanych w budżecie inwestycji, będziemy realizować dwa ogromne projekty unijne. Pierwszy to projekt związany z Odnawialnymi Źródłami Energii, na który dla mieszkańców gminy Ciepielów otrzymaliśmy ponad 6 milionów unijnego wsparcia, drugi to projekt związany z budową sieci światłowodowej na potrzeby dostarczenia usług internetowych dla mieszkańców naszej gminy. Kończąc stary, bardzo dobry dla Gminy Ciepielów rok, z niecierpliwością wyglądam już nowego 2019 roku, w którym będziemy realizować nowe inwestycje, dzięki którym nam wszystkim mieszkańcom gminy będzie się żyło lepiej. Wszystkiego najlepszego w nowym 2019 roku.

Reklamy

Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś

W niedzielne popołudnie, w przeddzień najbardziej radosnych w naszej tradycji, kulturze oraz katolickiej wierze Świąt Bożego Narodzenia, w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie odbyła się uroczysta gala finałowa IX Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej. ,

”. Niezmiennie, od początku istnienia przeglądu, organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a honorowy patronat sprawował Wójt Gminy Ciepielów – pan Artur Szewczyk. W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością pan Adam Bielan Wicemarszałek Senatu RP, pan Andrzej Kosztowniak poseł na Sejm RP, pan Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, pan Krzysztof Szewczyk dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lipsku: pan Józef Sosnowski przewodniczący Rady Powiatu w Lipsku, pan Sławomir Śmieciuch Starosta Lipski, pani Maria Węgrzecka Wicestarosta Powiatu w Lipsku. Pani Halina Pyrka kierownik placówki terenowej KRUS w Lipsku, radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z Waldemarem Czaplą przewodniczącym Rady Gminy i panem Witoldem Chojakiem wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Ciepielowie. Przegląd, od samego początku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym może świadczyć ponad 800 osobowa publiczność zgromadzona podczas tegorocznej gali. Zaprezentowanie inscenizacji słowno – muzycznych z elementami gwary i w strojach odpowiadających tematyce widowiska, jest niecodziennym wyzwaniem, zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Aby móc, choć na chwilę, wrócić do przeszłości i powspominać dawne czasy, uczestnicy przeglądu wystąpili po raz drugi przed swoimi bliskimi – dziadkami, rodzicami i rodzeństwem… Uroczystego otwarcia dokonali: pani Małgorzata Rusinowska –  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie i pan Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów, którzy powitali licznie przybyłych na tę uroczystość oraz złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu o słuszności idei organizowania przeglądu regionalnego i łączenia go z wielopokoleniowym spotkaniem integracyjnym. Powrót do czasów odległych i przenoszenie ich we współczesne realia napawa nas dumą, gdyż nasze dzieci chcą pielęgnować tradycje swoich przodków. Sięganie do „zwyczajów i obrzędów naszych ojców” odkrywa przed nami uroki ciepielowskiej obrzędowości, która warta jest, aby ją przywrócić, a tym samym ocalić od zapomnienia.

Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie

Szanowni Pacjenci SPZOZ w Ciepielowie, bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie „nowej SIEDZIBY SPZOZ na Batalionów Chłopskich 6”, za słowa uznania dla wyposażenia i jakość prowadzonych przez nas usług medycznych.
Specjalnie dla Państwa w trwającym od 15-19 października 2018 r. Białym Tygodniu przyjmowali lekarze: ortopedii, diabetologii oraz okulistyki a porady z zakresu dietetyki, higieny jamy ustnej, rehabilitacji, pielęgnacji osób długotrwale unieruchomionych czy profilaktyki przeciw nowotworowej prowadzili specjaliście w danych dziedzinach. W sumie z porad i konsultacji skorzystało 192 osoby. Miło nam, że akcja cieszyła się takim powodzeniem i obiecujemy kolejne.

W miesiącu październiku dla Państwa potrzeb w ośrodku pracowało 6 lekarzy przyjmując tygodniowo od 270-300 pacjentów.

Niestety w związku z okresem wzmożonych zachorowań oraz zbliżającym się okresem świątecznym prosimy o rejestrację  na wizyty lekarskie GŁÓWNIE TELEFONICZNIE – uniknie to niepotrzebnego stania pod przychodnią oraz ułatwi proces rejestracji i pracy lekarzy.

6 grudnia Przychodnię na Batalionów Chłopskich 6 odwiedzi św.Mikołaj – dla wszystkich pacjentów którzy przyjdą tego dnia proponujemy bezpłatne badanie poziomu cholesterolu.

Z poważaniem Zespół pracowników SPZOZ – Kierownik SPZOZ

Rejestracja czynna od 7:30-18:00

Rejestracja telefoniczna: 48 378 80 11; 378 81 29

DSC09550

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 9 listopada  2018r. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły między innymi zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, defibrylator, sprzęt do oznakowania terenu akcji ratowniczej, przenośny zestaw oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, pilarki do drzewa, latarki akumulatorowe oraz wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne wraz z niezbędnym osprzętem dla ratownictwa drogowego wyniosła 35 tysięcy złotych. Na mocy podpisanych umów sprzęt przekazano jednostkom OSP Ciepielów, Bąkowa, Łaziska Antoniów i Bielany. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, brygadier Łukasz Maciejewski z PSP w Lipsku oraz kierowcy, naczelnicy i prezesi jednostek OSP z gminy Ciepielów. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Ciepielów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

8, 64 miliona złotych na Odnawialne Źródła Energii

A teraz prawdziwa bomba. 8,64 miliona złotych unijnego dofinansowania na odnawialne źródła energii. Nasza Gmina Ciepielów wraz z gminami Rzeczniów i Solec nad Wisłą otrzymała unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii. Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą – wartość projektu: 10.808.416,02,-zł, wnioskowane dofinansowanie to kwota 8.646,732,81,zł. Gmina Ciepielów jest największym beneficjentem 1,1 MW ( 184 mikroinstalacje) na 2 MW całego wniosku, co oznacza, że prawie 5 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzymają mieszkańcy Gminy Ciepielów. Warto było podjąć współpracę przy projekcie z wójtami gmin Rzeczniów – Karolem Burkiem i wójtem gminy Solec nad Wisłą – Markiem Szymczykiem, (którym serdecznie dziękuję za współpracę przy opracowywaniu i składaniu wniosku – to nasze Wielkie Wspólne Zwycięstwo), aby dzisiaj po dwóch latach cieszyć się wspaniałym sukcesem. Warto żyć i mieszkać w Gminie Ciepielów, bo tutaj wszystko jest możliwe, bo gdzie jak nie w Gminie Ciepielów.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Ciepielów

str.2.3.

Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi w dniu 21 października 2018 roku w wyborach samorządowych. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas tej wyjątkowo trudnej kampanii wyborczej. Cieszę się że zdecydowanej większości mieszkańców udało się odróżnić dobro od zła i różnicę pomiędzy prawdą i kłamstwami.

Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos na moich kontrkandydatów, a którzy poprzez swój udział w wyborach dali dowód obywatelskiej dojrzałości. Jako społeczeństwo wspaniale zdaliśmy egzamin z demokracji lokalnej poprzez osiągnięcie wysokiej frekwencji wyborczej prawie 61%.

Państwa udział w tych wyborach jest potwierdzeniem mojej wiary, że w naszej Gminie możliwe są dalsze zmiany na lepsze. Daliście mi Państwo siłę i wielki mandat zaufania udzielając mi bardzo wysokiego poparcia aż 62,75% głosów.

Wyrażona przez Was wola zmian i nadzieja na lepsze jutro – zobowiązuje. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać  sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania.

Wierzę, że poprzez swój wybór, daliście Państwo, niespotykaną szansę na kontynuację inwestycyjnego rozwoju gminy i lepsze życie. Tej szansy nie możemy zmarnować.

Wspierają mnie wspaniali, wybrani przez Państwa radni – ludzie, którym leży na sercu dobro Naszej Gminy i jej Mieszkańców. Oni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań. Czeka nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Jeszcze raz bardzo dziękuje za zaufanie i poparcie!

Artur Szewczyk