18 lat minęło jak jeden dzień…..

👉1️⃣8️⃣ lat minęło‼️ Chciałoby się powiedzieć jak jeden dzień. Od dzisiaj jestem pełnoletnim wójtem gminy ( od 05.12.2004r ). Obchodzić 1️⃣8️⃣ urodziny w wieku 5️⃣0️⃣ lat bezcenne ‼️ Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom 👏👏👏za zaufanie i każdy wspólnie przepracowany dzień dla rozwoju naszej pięknej gminy Ciepielów 🇵🇱❤️🇵🇱❤️🇵🇱❤️.

Reklama

Projekt budżetu na 2023 rok

👉Przed nami 5️⃣ rok obecnej kadencji samorządu🇵🇱🇵🇱🇵🇱. Cztery lata 2019-2022, które pomimo pandemii, wojny za naszą wschodnią granicą i związanym z nią kryzysem energetycznym oraz inflacją, jakby na przekór trudnością, dla naszego samorządu były okresem ogromnego rozwoju i realizacji wielu inwestycji na łączną kwotę ponad 4️⃣5️⃣milionów złotych (średnio rocznie ponad 1️⃣1️⃣milionów złotych) ‼️ Podkreślić należy, że w tym okresie nie zaciągaliśmy żadnych pożyczek i kredytów, systematycznie spłacając dotychczasowe zadłużenie. Większość z 4️⃣5️⃣ milionów złotych wydatkowanych na inwestycje to środki pozyskane z zewnętrznego dofinansowania, między innymi z Unii Europejskiej🇪🇺🇵🇱, ale zdecydowana większość to środki pozyskane z różnego rodzaju programów i dotacji rządu premiera Morawieckiego🇵🇱✌️🇵🇱. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, mając już prawie osiemnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu gminą, że ostatnie cztery lata to największa w historii pomoc Państwa – Rządu Polski dla naszego samorządu, bo samorząd to Państwo, a Państwo to samorząd 🇵🇱🇵🇱🇵🇱. Dla zobrazowania poziomów dofinansowania proszę porównać dofinansowanie unijne (niewątpliwie bardzo potrzebne) zadanie pkt.4 do dofinansowania rządowego zadanie pkt.3 (różnica w poziomie dofinansowania na rzecz rządowego wręcz – przytłaczająca). Do budowy jednego mini kompleksu ze środków unijnych dokładamy więcej własnych środków niż do pięciu bliźniaczych kompleksów z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Przed nami 5️⃣ rok, w którym nie zwalniamy tempa i zamierzamy wykonać kolejne wielomilionowe inwestycje. Wśród inwestycji na pierwszy plan wysuwają się inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, których realizację rozpoczęliśmy w 2022 roku, a zakończymy w roku 2023: 1️⃣) Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepielowie -1.249.936,-zł (998.695,-zł RFIS Polski Ład plus 251.241,-zł – 15% wkład własny). 2️⃣) Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem -2.696.910,-zł (2.422.423,-zł RFIS Polski Ład plus 547.487,-zł – 15% wkład własny). 3️⃣) Budowa mini kompleksów sportowo- rekreacyjnych w Kałkowie, Chotyzach, Wielgiem, Pcinie, Starym Ciepielowie- 2.316.897,-zł ( 2.085.207,-zł RFiS Polski Ład plus 232.690,-zł wkład własny). W okresie dwuletnim realizujemy także zadanie z finansowaniem unijnym tj. 4️⃣) Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świesielice -455.099 (171.638,-zł PROW UE, 283.461– 61% wkład własny). Kolejnymi zadaniami zaplanowanymi w ramach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych to: – 5️⃣) Budowa SUW w Starym Ciepielowie – 3.850.000,-zł (3 500.000,-zł RFIS Polski Ład plus 350.000,-zł – 10% wkład własny), 6️⃣)Budowa SUW w Świesielicach –3.850.000,-zł (3 500.000,-zł RFIS Polski Ład plus 350.000,-zł – 10% wkład własny), 7️⃣) Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice – Drezno wraz z modernizacją nawierzchni asfaltowej drogi Świesielice – Anusin – Drezno -2 967.175,-zł (879.250,-zł RFIS Polski Ład plus 247.925,-zł 10% wkład własny). 8️⃣) Budowa drogi powiatowej Wielgie – Łaziska: 3.500.000,-zł ( 175.000,-zł wkład własny gminy),9️⃣) – Realizacja budowy poprawności efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej -2.500.000,-zł, (Polski Ład 2.450.000,-zł plus 50.000,zł – 2% wkład własny Gminy). 1️⃣0️⃣) Budowa miejsc obsługi rowerów, oznaczenie szlaków turystycznych, zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do koszenia poboczy, przycinania krzewów przydrożnych, odmulania rowów oraz zakup 9 osobowego mini autobusu w ramach Związku Gmin nad Iłżanką – 875.000,-zł (787.500,-zł RFIL plus 87.500,-zł -10% wkład własny gminy). Realizując inwestycje, planujemy kolejne zadania, tak aby proces inwestycyjny był prawidłowo przygotowany i gmina dysponowała gotowymi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę. Przystępujemy do nowych opracowań, w tym: 1️⃣1️⃣) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków -60.000.-zł. 1️⃣2️⃣) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Świesielice -60.000.-zł. 1️⃣3️⃣) Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepielów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepielów -80.000.-zł. 1️⃣4️⃣) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Centrum Kultury w Ciepielowie (domu kultury, ultranowoczesnej biblioteki, miejsca spotkań seniorów, kina i sali estradowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE -130.000,-zł. 1️⃣5️⃣) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu sali gimnastycznej PSP w Ciepielowie -30.000,-zł. 1️⃣6️⃣) Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych -50.000,-zł. 1️⃣7️⃣) Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych – 155.000,-zł. 1️⃣8️⃣) Budowa altan wraz z zagospodarowaniem terenu na mini kompleksach sportowo-rekreacyjnych w Kałkowie, Chotyzach, Świesielicach, Pcinie, Starym Ciepielowie i Antoniowie -155.000,-zł. 1️⃣9️⃣) Zakup hybrydowych lam oświetleniowych na mini kompleksy sportowo-rekreacyjne -150.000,-zł. 2️⃣0️⃣) Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepielów -80.000,-zł. 2️⃣1️⃣) Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych obszarze gminy Ciepielów -80.000,-zł. 2️⃣2️⃣) Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów -80.000,-zł. 2️⃣3️⃣) Wykonanie pracowni przedmiotowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa -150.000,-zł. 2️⃣4️⃣) Budowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Ciepielowie -155.000,-zł. 2️⃣5️⃣) Renowacja postumentu „orła” pomnika na Dąbrowie- 30.000.-zł. 2️⃣6️⃣) Zakup wyposażenia edukacyjno-administracyjnego budynku szkoły podstawowej ul. Lekarska w Ciepielowie -50.000,-zł. 2️⃣7️⃣) Modernizacja systemu drogowskazów i oznaczeń dróg i ulic na terenie gminy -45.000,-zł. 2️⃣8️⃣) Uzupełnienie modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie gminy wraz z opracowaniem dokumentacji kompleksowej zmiany całości oświetlenia w gminie Ciepielów wraz ze sterowaniem na energooszczędne ledowo – hybrydowe-450.000,-zł. 2️⃣9️⃣) Zakup urządzenia do hydromasażu z przeznaczeniem dla Ośrodka Fizjoterapii w Pcinie -125.000,-zł. Dodatkowo pod możliwość pozyskania dofinansowania w ramach programu MIAS; 3️⃣0️⃣) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Gardzienice Kolonia -50.000,-zł, 3️⃣1️⃣) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kawęczyn -50.000,-zł. 3️⃣2️⃣) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kunegundów -Czarnolas -50.000,-zł. 3️⃣3️⃣) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Świesielice -50.000,-zł. 3️⃣4️⃣) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Podolany -25.000,-zł. Wszystkie te zadania na łączną kwotę ponad 2️⃣6️⃣ milionów złotych już znalazły się w projekcie budżetu, aczkolwiek w 2023 roku planuję jeszcze wykonanie modernizacji i budowy dróg za kwotę od 5️⃣ do 1️⃣0️⃣ milionów złotych, ale to jeszcze przed nami, po przygotowaniu w pierwszym kwartale nowego roku niezbędnej dokumentacji. Zapowiada się naprawdę dobry rok ❤️❤️❤️, bo gdzie jak nie w Gminie CIEPIELÓW ‼️.

Ślubowanie przedszkolaków

👉Dzisiaj w naszym gminnym przedszkolu, 2️⃣1️⃣ trzylatków wzięło udział w pasowaniu❤️✏️❤️. Był to dla nich niewątpliwie jeden z najważniejszych momentów w życiu❤️❤️❤️. Od tego dnia dzieci stały się pełnoprawnymi przedszkolakami🙏🙏🙏. Podczas uroczystości pasowania, dzieci mówiły wierszyki, brały udział w różnych zabawach🎈🎊🎉, których zwieńczeniem było pasowanie ✏️✏️✏️przez panie dyrektor Małgorzatę Rusinowską, Zofię Kucharską i Mariannę Ziębę, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy📜 oraz książko – piosenek 📑🪗🥁dla maluszka, które wręczył wójt gminy Artur Szewczyk. Dzieci z grupy „Misie🐻🐻🐻” przygotowały panie Beata Lenart i Małgorzata Kawałek.

104 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

👉Wolność🇵🇱🇵🇱🇵🇱 nie jest dana nam raz na zawsze. Trzeba o nią dbać, pielęgnować ją i szanować. Z okazji 1️⃣0️⃣4️⃣ rocznicy odzyskania Niepodległości✌️🇵🇱✌️🇵🇱, w szkole podstawowej w Ciepielowie odbyła się piękna, patriotyczna akademia, połączona z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Moja Ojczyzna🇵🇱 – Wolność🇵🇱 w kolorach”. Przepiękne wiersze, pieśni i ogromna dawka historii Polski🇵🇱. W konkursie nagrodzono wszystkie 7️⃣3️⃣ zgłoszone prace. Bo, „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłość”…..

Uczniowie szkół podstawowych odwiedzili miejsca pamięci narodowej

👉Budując przyszłość nie możemy zapominać o przeszłości. Dlatego, tradycyjnie w przededniu Dnia Wszystkich Świętych wraz z uczniami klas szóstych szkół podstawowych z Bąkowej i Ciepielowa złożyliśmy wieńce, kwiaty oraz zapaliliśmy biało – czerwone znicze 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 🔥🔥🔥 na pomnikach i grobach związanych z II wojną światową i historią gminy Ciepielów. Odwiedziliśmy groby żołnierzy na cmentarzu w Antoniowie🇵🇱🇵🇱🇵🇱 ( grób – pomnik żołnierzy września 39) i Ciepielowie ( między innymi grób rodziny „Kowalskich”, grób Władysława Owczarka, , grób lotnika Mariana Futro, grób wójta Bogdana Czapli, grób żołnierzy z Dąbrowy, Władysława Owczarka, dr Mariana Papuzińskiego)🇵🇱🇵🇱🇵🇱, miejsce pamięci narodowej w Starym Ciepielowie i Świesielicach, miejsce pamięci narodowej w Dąbrowie, miejsce pamięci w Chotyzach 🇵🇱🇵🇱🇵🇱( pomnik płk. Władysława Owczarka), a na zakończenie wieniec i znicze złożyliśmy przed pomnikiem Jana Sońty „Ośki” przed szkołą w centrum Ciepielowa. Nasza wizyta na żołnierskich grobach, to dla młodzieży, przede wszystkim żywa lekcja historii, w której pan wójt Artur Szewczyk przedstawił uczniom naszych szkół wydarzenia związane z II wojną światową. Jest przesłaniem dla młodzieży gminy Ciepielów, do pokojowego współżycia między narodami tak, aby nigdy do takich tragedii jak w II wojnie światowej nie dochodziło🇵🇱🇵🇱. Będąc na cmentarzach w naszej gminie nie zapominajmy o mogiłach żołnierskich………