Z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzenia !!!

Reklama

Program GMINA CIEPIELÓW SENIOROM

👉Program GMINA CIEPIELÓW SENIOROM❤️❤️❤️. W gminie Ciepielów seniorzy, a więc osoby powyżej 6️⃣0️⃣ roku życia to 1️⃣4️⃣1️⃣7️⃣ osób, czyli 2️⃣5️⃣,7️⃣1️⃣% wszystkich mieszkańców gminy. To osoby które przez lata tworzyły, budowały naszą małą lokalną Ojczyznę. Doceniając wkład seniorów w rozwój naszej gminy, aby poprawić jakości życia starszych mieszkańców, zarówno w sferze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa jak i aktywności społecznej, wójt gminy podjął decyzję o wprowadzeniu specjalnego gminnego programu dla seniorów. Wiemy, że osoby starsze często zmagają się z licznymi problemami, dlatego chcemy udzielić im potrzebnego wsparcia i przestrzeni do spędzania wolnego czasu. Pierwszym krokiem było powołanie na wniosek wójta gminy Gminnej Rady Senioralnej. W tym celu Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę, na podstawie której dokonano wyboru członków Rady Seniorów Gminy Ciepielów. Rada ukonstytuowała się i na pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru władz. W skład Gminnej Rady Seniorów weszli: pan Zbigniew Ciepielowski ( przewodniczący), pani Irena Sulima ( zastępca przewodniczącego), pan Witold Chojak, pan Andrzej Woźniak, pan Waldemar Czapla, a także przedstawiciele instytucji bezpośrednio współpracujących z seniorami pani Aneta Dudek ( Kierownik GOPS), pani Iwona Standowicz (Kierownik GBP). Na pierwszym posiedzeniu wójt gminy przedstawił wstępne założenia polityki senioralnej gminy Ciepielów.

Program będzie się składał siedmiu filarów:

1️⃣Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie,

2️⃣Koperta życia,

3️⃣Samotny Senior powyżej 65. roku życia,

4️⃣Dzień Seniora,

5️⃣ Paczka świąteczna dla seniora 75 plus,

6️⃣Rekreacja dla seniorów,

7️⃣ Gminna siedziba seniorów.

1️⃣) Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. -w trosce o seniorów budżetu gminy za zgodą Rady przeznaczone zostaną środki finansowe w formie dotacji na pokrycie kosztu zakupu szczepionki. Wszystkie osoby powyżej 60 rok życia będące mieszkańcami gminy Ciepielów, już na jesieni tego roku będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Szczepienia wykonywać będzie SPZOZ w Ciepielowie, po uprzednim zapisie seniorów na szczepienie. Informację w tej sprawie seniorzy otrzymają w trzecim kwartale 2023 roku. 2️⃣) Koperta życia. – Czym jest koperta życia? To koperta przechowywana w lodówce, zawierająca formularz z opisem historii choroby, listą zażywanych leków oraz danymi chorego i najbliższych członków rodziny. Zawarte w niej informacje są niezbędne podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w momencie udzielania pomocy medycznej. Zadanie to będzie realizować SPZOZ w Ciepielowie wraz z Urzędem Gminy. 3️⃣) Samotny Senior powyżej 65. roku życia. – to działania, których celem jest zapewnienie wsparcia samotnym Seniorom w ich codziennych obowiązkach, poprzez robienie zakupów oraz realizację recept. Zadanie to będzie realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie.

4️⃣) Dzień Seniora – uroczystości gminno – oświatowe zorganizowane z myślą właśnie o naszych Seniorach. Chcemy, by była to uroczystość cykliczna i była to okazja do regularnego świętowania. Zależy nam, by starsi mieszkańcy naszego społeczeństwa mieli swoją własną uroczystość, podczas której będzie miejsce na zabawę, tańce, rozmowy i integrację – Zadanie to będą realizować w porozumieniu z Urzędem Gminy placówki oświatowe, szkoły w Ciepielowie i w Bąkowej. 5️⃣) Paczka świąteczna dla seniora 75 plus. -dla wszystkich osób powyżej 75 roku życia wzorem roku ubiegłego z budżetu gminy sfinansujemy zakup paczek żywnościowych. Akcja została przyjęta z ogromną życzliwością, będzie corocznym punktem polityki senioralnej. Zadanie to realizować będzie Urząd Gminy w Ciepielowie. 6️⃣) Rekreacja dla seniorów – to finasowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych, wyjazdów do muzeów i teatru w Radomiu, szkolenia zdrowotne, zajęcia aqfitnes na basenie w Ciepielowie, zajęcia aerobiku w Bąkowej. – Zadanie to realizować będzie Urząd Gminy w Ciepielowie oraz szkoły w Ciepielowie i w Bąkowej. 7️⃣)Gminna siedziba seniorów – aby realizować i koordynować zadania polityki senioralnej stworzymy gminną siedzibę dla seniorów, w której będą mogli spotykać się codziennie i realizować swoje działania. Powstanie projekt nowej siedziby z zapleczem gastronomicznym, dostępem do kameralnej sceny kinowo – estradowej oraz możliwością odpoczynku grocie solnej. Po akceptacji założeń programu przez Gminą Radę Seniorów, ostro bierzemy się do pracy. 👉Bo Gmina Ciepielów, to Twoje najlepsze miejsce na ziemi, naturalnie przyjazne🌲💖🇵🇱🌳💖🇵🇱🌷💖.

Jubileusz Złotych Godów

Jubileusz Złotych Godów 5️⃣0️⃣ lecia pożycia małżeńskiego ❤️❤️❤️w gminie Ciepielów obchodziło dzisiaj jedenaście par, a wśród nich: Kazimierz i Helena Ciepielowscy z Kałkowa, Stanisław i Halina Drąg ze Świesielic, Mirosław i Barbara Fundowicz z Ciepielowa, Jan i Irena Gorczyca z Anusina, Stanisław i Henryka Korczak z Pcina, Zbigniew i Zofia Kubit z Anusina, Marian i Sabina Miller z Bąkowej, Bogdan i Jadwiga Nachyła ze Starych Gardzienic, Kazimierz i Teresa Niedziela z Wielgiego, Marian i Janin Sulima ze Świesielic, Kazimierz i Maria Tomanek z Wielgiego. Wręczając w imieniu pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy🇵🇱🇵🇱🇵🇱 medale🏅🏅🏅 oraz specjalne okolicznościowe statuetki i listy gratulacyjne, pan wójt Artur Szewczyk złożył wszystkim jubilatom życzenia, gratulacje i podziękowanie za chlubne przeżycie razem tak długiej drogi życia. „Każda z par świętujących dziś jubileusz ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię. Wasze małżeństwa to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to wspaniały wzór mądrego życia i przykład, że nawet najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze. Swoją niezłomną postawą, miłością, cierpliwością, wzajemnym poszanowaniem i wytrwałością dajecie Państwo świadectwo tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie, która nie poddaje się w trudnych momentach, nie cofa się w chwilach słabości, ale pokonuje je, stając się dzięki temu trwalsza” Na zakończenie uroczystość wszyscy jubilaci otrzymali pamiątkowe zdjęcie📸📷 „młodych małżonków z pięćdziesięcioletnim stażem” – bo tylko ludzie, którzy naprawdę z całego serca się kochają nigdy się nie starzeją. Wszystkiego najlepszego❤️❤️❤️

CIEPIELÓW MIASTEM !!!

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Ciepielów !

W 2023 roku przypada 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego, a tym samym rocznica utraty praw miejskich, za udzielone przez mieszkańców gminy Ciepielów wsparcie dla powstańców styczniowych. W związku z propozycją Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości przywrócenia praw miejskich dla miejscowości, które utraciły te prawa po powstaniu styczniowym, uznaliśmy, iż jest to odpowiedni moment do przeprowadzenia konsultacji społecznych i wystąpienia z wnioskiem o ich odzyskanie. Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania. Ciepielów to miejscowość o dużym znaczeniu historycznym, dużym potencjale kulturalnym i  turystycznym na mapie południowo – wschodniego województwa mazowieckiego. Ciepielów był miastem od 1584 roku z nadania praw miejskich przez króla Zygmunta Augusta, a status miasta utracił 1869 roku dekretem carskim po upadku Powstania Styczniowego, co niewątpliwie związane było z faktem historycznym wkroczenia do miasta w czasie Powstania Styczniowego oddziału Dionizego Czachowskiego i uroczystego nabożeństwa w Ciepielowskim kościele wraz z odczytaniem dekretu władz powstańczych ( 17 maja 1863 roku). Status miasta ma wymiar symboliczny dla społeczności lokalnej, która niejednokrotnie wyrażała tęsknotę za niegdyś utraconymi prawami miejskimi. Ciepielów, to centrum rozwoju gospodarczego i administracyjnego całej gminy. To także ważna rola wizerunkowa dla miejscowości. Wójt Gminy Ciepielów w dniu 23 lutego 2023 r. wydał Zarządzenie związane z rozpoczęciem procedury przywróceniem praw miejskich miejscowości Ciepielów. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, które odbędą się w  terminie: do dnia 10 marca 2023 roku. To historyczny moment dla naszej małej Ojczyzny. Możemy stać się żywymi świadkami rodzącej się nowej rzeczywistości w dziejach Gminy Ciepielów. ZDECYDUJMY ZATEM WSPÓLNIE w jakich warunkach i perspektywie będą żyć, pracować i kształcić się nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia mieszkańców gminy. CIEPIELÓW może zostać miastem już od 1 stycznia 2024 roku. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Każdy głos jest bardzo ważny!  Zdecydujmy sami!

Więcej informacji na stronie internetowej, http://www.ciepielow.pl/news,848,ciepielow-miastem.html

9,5 miliona złotych – zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji ujęcia wody oraz sieci wodociągowej

👉 Patrząc w przyszłość i rozwój naszej gminy, rozstrzygnęliśmy dzisiaj najdroższą w tej kadencji inwestycję💷💴💵 „zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji ujęcia wody oraz sieci wodociągowej✌️. Inwestycja pozwoli zwiększyć o 5️⃣0️⃣% nasze obecne możliwości dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy Ciepielów, co niewątpliwie jest bardzo potrzebne przy naszym💯 procentowym zwodociągowaniu. Strategicznie da nam to stabilność w gospodarce wodociągowej na kilkadziesiąt lat ‼️ W przetargu złożono ofertę w wysokości 9️⃣,5️⃣7️⃣ miliona złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu w kwocie 9️⃣.4️⃣7️⃣9️⃣.2️⃣5️⃣0️⃣ zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład🇵🇱🇵🇱🇵🇱. W ramach zadania jeszcze w tym roku wybudujemy dwie nowoczesne stacje uzdatniania wody w Świesielicach – 2️⃣,4️⃣ mln. zł i Starym Ciepielowie –3️⃣ mln zł ( wraz z odnawialnymi źródłami energii i zabezpieczeniem na wypadek braku prądu w postaci agregatów prądotwórczych) oraz dobudujemy odcinek sieci wodociągowej łączący nową stację w Świesielicach z Dreznem, a w jej ramach w całości zmodernizujemy całą drogę Świesielice – Anusin- 3️⃣.3️⃣6️⃣ mln. zł.. Bo Gmina Ciepielów, to Twoje najlepsze miejsce na ziemi, naturalnie przyjazne🌲💖🇵🇱🌳💖🇵🇱🌷💖.