Zapraszam na wybory

Szanowni Państwo, już w niedzielę wybory samorządowe. Wybierzemy wójta, radnych gminnych, powiatowych oraz radnych wojewódzkich. Gorąco wszytskich Państwa zapraszam do wzięcia udziału w wyborach.

Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów

str.2.3.

Reklamy

Bohaterem Niepodległej – Władysław Owczarek.

Dzisiaj w szkole podstawowej w Bąkowej odbyła się przepiękna uroczystość z okazji jubileuszu 100 -lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od ślubowania pierwszoklasistów, następnie uczniowie w specjalny spektaklu słowno – muzycznym przybliżyli 100-letni okres Polskiej Niepodległości, ze szczególnym akcentem związanym z legendą naszej gminy Pułkownikiem Władysławem Owczarkiem ps. „Bula”. Po przepięknej akademii, dokonano otwarcia izby pamięci Władysława Owczarka, zasadzono symboliczne dęby oraz wypuszczono w niebo biało-czerwone balony. Bohaterem Niepodległej dla nas mieszkańców gminy jest Władysław Owczarek. Człowiek, dla którego słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, były prawdziwą świętością. Człowiek, który przez całe swoje życie walczył i budował Niepodległą Polskę. Prawdziwy bohater Niepodległej Polski.

 

Nowy ośrodek zdrowia otwarty….

W dniu 1 października odbyła się uroczystość otwarcie ośrodka zdrowia w Ciepielowie. W uroczystości udział wzięli między innymi; minister Jakub Kowalski – szef Kancelarii Senatu RP, radny wojewódzki Zbigniew Gołąbek, radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą, sołtysi, pracownicy SPZOZ w Ciepielowie i fizjoterapii w Pcinie, doktor Tadeusz Rybus, pani doktor Miduch – Krasińska oraz pełniąca obowiązki kierownika SPZOZ pani doktor Agnieszka Podgórska – Zdyb. Dyrektorzy placówek oświatowych oraz uczniowie i nauczyciele z PSP w Ciepielowie, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie przedstawiciele projektanta budynku oraz inspektorów nadzoru pod przewodnictwem pana Adama Sztala. Podczas uroczystości dokonano oficjalnego otwarcia nowego ośrodka zdrowia przecinając symboliczną szarfę, dokonano także odsłonięcia pamiątkowych tablic poświęconych doktorowi Marianowi Papuzińskiemu, doktorowi Władysławowi Burakowskiemu oraz na pamiątkę 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Młodzież ze szkoły podstawowej w Ciepielowie przygotowała specjalny spektakl z historii gminnej służby zdrowia, który został nagrodzony ogromnymi brawami. Po występie młodzieży, pani kierownik SPZOZ zaprosiła wszystkich do zwiedzania nowego obiektu. Piękna pogoda, piękny nowoczesny obiekt naszej służby zdrowia. A od poniedziałku zapraszamy na biały tydzień.

Złote Gody

 „Ludzie, którzy naprawdę kochają się z całego serca nigdy się nie starzeją”

11 października 2018 roku w sali ślubów Urzędu Gminy w Ciepielowie odbyła się uroczystość  50- lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. W uroczystości udział wzięli dostojni jubilaci wraz z rodzinami,  przedstawiciele Rady Gminy w Ciepielowie na czele z panem przewodniczący Rady Gminy Waldemarem Czaplą, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego. Po przywitani wójt gminy przystąpił do uroczystości złotych godów, kierując słowa do jubilatów. Szanowni Państwo, drodzy dostojni jubilaci. W tym jakże przepięknym jubileuszowym dniu, pragnę złożyć wszystkim naszym złotym parom życzenia, gratulacje i podziękowanie za chlubne przeżycie razem tak długiej drogi życia. Drodzy jubilaci, każda rocznica ślubu, czy ta pierwsza – papierowa, czy dwudziesta piąta – srebrna, a tym bardziej taka wspaniała jak pięćdziesiąta – złota rocznica ślubu, to szczególna okazja abyście się Państwo na chwilę zatrzymali i spojrzeli wstecz na to wszystko, co razem osiągnęliście i przeżyliście przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Pięćdziesiąt lat temu w różnych Kościołach, w różnych miejscach naszego pięknego kraju, na ślubnym kobiercu wypowiedzieliście sakramentalne „TAK”, aby od tej chwili wieść już razem wspólne życie. Razem pokonywać różnego rodzaju trudności jakie stawiał przed wami los. Tych chwil smutku, łez, a nawet rozpaczy było z pewnością wiele, bo taki jest los człowieka, ale razem na pewno było łatwiej te ciężkie chwile przezwyciężyć. Wierzę , że przez te wspólnie spędzone pięćdziesiąt lat chwil radosnych, pełnych szczęścia i miłości było zdecydowanie więcej, i te chwile cudowniej było razem przeżywać. Dzisiaj Państwa obecność wśród nas jest dowodem na to, że rodzina jako podstawa naszego społeczeństwa jest najważniejsza. Jesteście dowodem na to, że dwoje młodych ludzi, którzy pokochali się pięćdziesiąt lat temu może kochać się przez całe życie. Dla nas, dla tych młodych ludzi dzisiaj tu obecnych jesteście Państwo pięknym wzorem do naśladowania. W imieniu własnym, ale przede wszystkim jako wójt gminy Ciepielów w imieniu wszystkich mieszkańców naszej pięknej gminy, składam Państwu życzenia na dalsze lata wspólnego życia. Życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, pociech z dzieci, wnuków, prawnuków, abyście Państwu w zdrowiu doczekali kolejnych jubileuszy, sześćdziesiątego – Diamentowych Godów, siedemdziesiątego piątego – Brylantowych Godów. Bo pamiętajmy, że tylko ludzie, którzy naprawdę z całego serca się kochają nigdy się nie starzeją, czego zarówno Państwu jak i nam wszystkim serdecznie życzę. Wszystkiego najlepszego! . W ceremonii wręczenia medali wzięli udział wójt gminy Artur Szewczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ciepielowie Barabara Rojecka – Kostyra, pani inspektor Magdalena Góralska pracownik USC w Ciepielowie. Medale wręczono siedmiu parom z terenu całej gminy Ciepielów. Medalami, specjalnie przygotowanymi pamiątkowymi statuetkami wraz z listem gratulacyjnym wójta gminy wyróżniono: Tadeusza i Mariannę Nędzi z Antoniowa, Aleksandra i Wandę Pastuszka z Bąkowej, Jerzego i Annę Rosiak z Wielgiego, Józefa i Marię Skupień z Wielgiego, Jan i Jadwigę Sulima z Kałkowa, Jana i Stanisławę Szymańskich z Bielan, Mariana i Janinę Tuszyńskich z Kałkowa Po zakończeniu ceremonii, jak na wesele przystało złotym jubilatom przy akompaniamencie zespołu ludowego z Wielgiego odśpiewano huczne sto lat i jak to na weselu skosztowano specjalnie na tą okazję przygotowany weselny tort.