Zaproszenie na film

A już jutro zapraszam na projekcję filmu „Ośka – Partyzancka Legenda B. CH.”. Projekcja filmu wraz ze spotkaniem z twórcami filmu ( reżyserem, producentem, montażystą i zdjęciowcem, konsultantami wojskowo – historycznymi oraz aktorami ) odbędzie się 22 listopada 2019 roku o godz. 17.00 w sali gimnastycznej PSP Ciepielów ul. Lekarska 1 w Ciepielowie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Projekcja filmu jest oczywiście bezpłatna.ośka zaproszenie facebook

Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Ciepielowa

Dotrzymujemy słowa. Kontynuujemy prace związane z obwodnicą Ciepielowa. Po spotkaniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, na którym ostatecznie zatwierdzono budowę obwodnicy, a następnie po wprowadzeniu ostatnich korekt, zakończono prace w zakresie projektowym. Dzięki zakończeniu prac projektowych, Urząd Gminy rozpoczął procedurę wydania decyzji środowiskowej dla realizacji budowy obwodnicy. Całość obwodnicy będzie oświetlona, odwodniona, z wybudowaniem ciągów pieszo – rowerowych od mostu na Iłżance do centrum Ciepielowa, a także w kierunku miejscowości Świesielice wraz z przejściem dla ruchu pieszo rowerowego w kierunku Świesielic. W ciągu obwodnicy zaprojektowano dwa ronda oraz skrzyżowanie. W załączonych rysunkach prezentujemy ostateczne rozwiązania związane z przebiegiem nowej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 79.

Głośne czytanie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty panią Aurelia Michałowską

Pod patronatem i z udziałem Mazowieckiego Kuratora Oświaty pani Aurelii Michałowskiej w dniu 15 listopada 2019 roku w szkole podstawowej w Ciepielowie odbył się dzień głośnego czytania. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie Małgorzata Rusinowska, która przywitała panią Kurator Aurelię Michałowską, pana wójta Artura Szewczyka, dzieci, rodziców i nauczycieli. Po przywitaniu uczniowie najmłodszych klas zaprezentowali bardzo sugestywną inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Za sprawą dzieci warzywa na tytułowym straganie naprawdę ożyły. Mali aktorzy z opaskami na głowach obrazujących warzywa z wielkim przejęciem i humorem odegrali powierzone im role. Występ został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie taneczny popis dały smerfy. Po występie dzieci pani dyrektor zaprosiła zaproszonych gości oraz rodziców i dzieci do wspólnego głośnego czytania. Jako pierwsza wiersz „Żaba” przeczytała dzieciom pani Kurator, następnie „Sójkę” przeczytał pan wójt, pani dyrektor przeczytała dzieciom wiersz „Rozmawiała gęś z prosięciem”. Następnie wiersze czytali rodzice, pani Barbara Greguła ( Ptasie plotki), pani Wioletta Malec ( wiersz „Pomidor”), uczennica pierwszej klasy Julia Zaborska ( wierszyk „Papużka”), pani Anna Pałka ( „Psie smuteczki”), pani Ewelina Rogozińska (wiersz „Mucha”). Dzieci słuchały z wielki zaciekawieniem, a po każdym wierszu nagradzały czytających gromkimi brawami. Po zakończeniu czytania, do dzieci zwróciła się pani Kurator Aurelia Michałowska, która podziękowała wszystkim czytającym, zwłaszcza rodzicom i Julce. Podziękowała za zorganizowanie „głośnego czytania” szkolnej bibliotece. Pani Kurator zawsze chętnie przyjeżdża do Ciepielowa, bo w tej szkole najlepiej widać dbałość o rozwój oświaty, w której nauka we właściwy sposób połączona jest z umacnianiem patriotyzmu. Zwracając się do dzieci i rodziców zachęcała do wspólnego czytania książek, które najlepiej rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Książki nie zastąpi żaden nawet najdroższy smartfon. Książka, szelest kartek, przeżywanie każdej historii opisywanej w książce, to zawsze niezapomniane przeżycie dla czytającego. Zwracając się do dzieci poprosiła, aby dzisiaj po powrocie do domu razem z rodzicami i dziadkami głośno poczytali. Dzieci obiecały gromkim okrzykiem, że będą dzisiaj czytać! Dla dzieci, rodziców i nauczycieli dzisiejsze wspólne czytanie było wspaniałym przeżyciem, które na długo pozostanie w pamięci. Po pamiątkowym zdjęciu z panią Kurator, uczniowie na pamiątkę spotkania otrzymali pamiątkowe zakładki do książek. A dzisiaj czytamy, czytam i czytamy……

ZŁOTE GODY -„Ludzie, którzy naprawdę kochają się z całego serca nigdy się nie starzeją”.

W dniu 14 listopada 2019 roku w sali ślubów Urzędu Gminy w Ciepielowie odbyła się uroczystość 50- lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Ciepielów „Złote Gody”. W tym roku w uroczystości udział wzięła rekordowa liczba osiemnastu par złotych jubilatów. W uroczystości udział wieli między innymi wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, Kierownik USC w Ciepielowie Barbara Rojecka – Kostyra, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, radni Rady Gminy w Ciepielowie na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą, wiceprzewodniczącym Witoldem Chojakiem oraz Przewodniczącymi Komisji Rady Gminy w Ciepielowie: Ewą Nizińską, Krzysztofem Zaborskim, Tomaszem Nowotnikiem. Radnym powiatowy Radosław Drąg, dyrektorzy szkół i placówek gminy Ciepielów: Małgorzata Rusinowska, Anna Kozieł, Zofia Kucharska, Marianna Zięba, kierownik Gminnej biblioteki Publicznej Iwona Standowicz, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie dr Agnieszka Podgórska – Zdyb, kierownik GOPS Aneta Dudek, pracownicy Urzędu Gminy na czele z Zastępca Wójta Mariuszem Borkiem, Sekretarzem Gminy Marcinem Bieleckimi i panią Skarbnik Gminy Joanną Żuchowską. Uroczystość rozpoczął wójt gminy, witając wszystkich zebranych oraz składając złotym jubilatom najserdeczniejsze życzenia. „ W tym jakże przepięknym jubileuszowym dniu, pragnę złożyć wszystkim naszym złotym parom życzenia, gratulacje i podziękowanie za chlubne przeżycie razem tak długiej drogi życia. Drodzy jubilaci, każda rocznica ślubu, czy ta pierwsza – papierowa, czy dwudziesta piąta – srebrna, a tym bardziej taka wspaniała jak pięćdziesiąta – złota rocznica ślubu, to szczególna okazja abyście się Państwo na chwilę zatrzymali i spojrzeli wstecz na to wszystko, co razem osiągnęliście i przeżyliście przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Pięćdziesiąt lat temu w różnych Kościołach, w różnych miejscach naszego pięknego kraju, na ślubnym kobiercu wypowiedzieliście sakramentalne „TAK”, aby od tej chwili wieść już razem wspólne życie. Razem pokonywać różnego rodzaju trudności jakie stawiał przed wami los. Tych chwil smutku, łez, a nawet rozpaczy było z pewnością wiele, bo taki jest los człowieka, ale razem na pewno było łatwiej te ciężkie chwile przezwyciężyć. Wierzę, że przez te wspólnie spędzone pięćdziesiąt lat chwil radosnych, pełnych szczęścia i miłości było zdecydowanie więcej, i te chwile cudowniej było razem przeżywać. Dzisiaj Państwa obecność wśród nas jest dowodem na to, że rodzina jako podstawa naszego społeczeństwa jest najważniejsza. Jesteście dowodem na to, że dwoje młodych ludzi, którzy pokochali się pięćdziesiąt lat temu może kochać się przez całe życie. Dla młodych ludzi jesteście Państwo pięknym wzorem do naśladowania. W imieniu własnym, ale przede wszystkim jako wójt gminy Ciepielów w imieniu wszystkich mieszkańców naszej pięknej gminy, składam Państwu życzenia na dalsze lata wspólnego życia. Życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, pociech z dzieci, wnuków, prawnuków, abyście Państwu w zdrowiu doczekali kolejnych jubileuszy, sześćdziesiątego – Diamentowych Godów, siedemdziesiątego piątego – Brylantowych Godów. Bo pamiętajmy, że tylko ludzie, którzy naprawdę z całego serca się kochają nigdy się nie starzeją, czego zarówno Państwu jak i nam wszystkim serdecznie życzę. Wszystkiego najlepszego!” Życzenia jubilatom złożyli również pan Krzysztof Murawski, który podkreślił, że do Ciepielowa zawsze chętnie przyjeżdża i zawsze jest pod ogromnym wrażeniem wagi jaką gmina Ciepielów przywiązuję do uroczystości złotego jubileuszu, a pani Kierownik SPZOZ składając życzenia jubilatom wręczyła upominki w postaci bezpłatnych badań dla złotych małżonków, złotym jubilatkom zaś wręczyła zaproszenia na relaksujący masaż twarzy. Następnie wójt gminy wraz z panem kierownikiem i panią kierownik USC przeprowadzili ceremonię wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wręczając medale, złoci jubilaci dodatkowo otrzymali list gratulacyjny i specjalną pamiątkową statuetkę od wójt gminy. W tym roku medale za długotrwałe pożycie małżeńskie otrzymali: Czesław i Danuta Anikiel ze Świesielic, Lech i Halina Czapka ze Starego Ciepielowa, Stanisław i Jadwiga Dąbrowscy z Ciepielowa, Henryk i Helena Drąg z Pcina, Włodzimierz i Mirosława Duda z Ciepielowa, Henryk i Zofia Dygas z Ciepielowa, Bogusław i Marianna Juszczyk z Bąkowej, Stanisław i Danuta Grzeszczyk z Pcina, Henryk i Anna Hyścińscy z Rekówki, Stanisław i Zofia Kaca z Pcina, Jan i Jadwiga Kaczmarzyk z Wielgiego, Henryk i Leokadia Lasota z Łazisk, Zbigniew i Weronika Leszczyk z Ciepielowa, Henryk i Krystyna Potrząsaj z Ranachowa B, Zygmunt i Halina Szmajda z Ciepielowa, Czesław i Krystyna Wnukowscy z Bąkowej, Piotr i Zofia Wójcik z Łazisk, Tadeusz i Krystyna Zych z Bąkowej. Po ceremonii wręczenia medali, wspólnym pamiątkowym zdjęciu i zdjęciach młodych aczkolwiek złotych małżonków, dalsza część uroczystości weselnych odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy, na którą jubilaci przeszli przy akompaniamencie marsza weselnego w wykonaniu Zespołu Ludowego Po Co Ci To z Wielgiego. Na złotych jubilatów czekała niespodzianka w postaci przyśpiewek o 50 – leciu pożycia małżeńskiego w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Bąkowej. Następnie zespół ludowy wraz z zaproszonymi gośćmi odśpiewał gromkie sto lat. Jak to na weselu, nie mogło także zabraknąć weselnego tortu. Przy weselnych przyśpiewkach jubilaci wraz z rodzinami wspaniale bawili się na złotym weselu……….

Ośka Partyzancka Legenda B.CH.

W ramach tegorocznych gminnych obchodów Święta Niepodległości, serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów na bezpłatną projekcję filmu „OŚKA” Partyzancka Legenda B.CH. Film o losach oddziału Ośki, to nie tylko niesamowite zdjęcia, doskonale dobrana obsada, ale przede wszystkim dla najstarszych mieszkańców naszej gminy i nie tylko, to historia o ludziach, których osobiście znaliśmy. W filmie Przemysława Bednarczyka zobaczymy między innymi aktorów odtwarzających głównych bohaterów: „Ośka”- Karol Górski , „Boryna”- Mateusz Kot Kocięcki, „Bula” – Stavko Stawowczyk, „Baca” – Piotr Kococik „Bartos”- Mariusz Król. Dal wszystkich znających historię Jana Sońty, ale także dla tych, którzy chcą poznać walkę Batalionów Chłopskich na terenie gminy Ciepielów, przygotowaliśmy dodatkowo spotkanie z twórcami filmu i głównymi aktorami. Projekcja filmu odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 17 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie ( ul. Lekarska 1), 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 17 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej. Serdecznie wszystkich zapraszam. Serdecznie wszystkich zapraszam.

Szkoła Pamięta !!!

Na zaproszenie uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Ciepielowie wziąłem udział w akcji „Szkoła pamięta”, która ma przywrócić pamięć o ważnych postaciach i wydarzeniach. Wraz z uczniami i nauczycielami odwiedziliśmy groby zasłużonych i cenionych osób dla rozwoju i historii gminy Ciepielów. W naszej gminie historia jest „wiecznie żywa”, ale przekazywanie historii naszej gminy najmłodszym, znaczenia jakże ważnych słów „Bóg, Honor, Ojczyzna ” to bardzo ważne zadanie naszego samorządu. Prawdziwie żywa lekcja historii, w której mogłem najmłodszym uczniom i przedszkolakom przekazać informacje związane z wydarzeniami historycznymi naszej małej Ojczyzny. Spotkanie rozpoczęliśmy przed pomnikiem na Dąbrowie, gdzie uczniowie wysłuchali historii walki żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca oraz mordu polskich żołnierzy. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały historii polskich żołnierzy, a na zakończenie zapaliły znicze na grobie żołnierzy. Następnie już na ciepielowskim cmentarzu odwiedziliśmy groby najbardziej zasłużonych mieszkańców gminy. Odwiedziliśmy między innymi grób wicemarszałka Wacława Długosza, patrona szkoły doktora Mariana Papuzińskiego, pilota Mariana Futro, wieloletniego wójta gminy Ciepielów Bogdana Czapli, mogiłę żołnierzy 74 GPP z Lublińca, grób rodziny Kowalskich oraz grób pułkownika Władysława Owczarka. Dzieci chętnie wysłuchały opowieści o życiu i dokonaniach osób spoczywających na ciepielowskim cmentarzu. Wspólnie zapaliliśmy znicze. Chwała i cześć bohaterom !!

Więcej zdjęć na stronie zsp.ciepielow.pl

 

Ślubowanie pierwszoklasistów w PSP Ciepielów

Ślubowanie w szkole podstawowej w Ciepielowie. W prawdziwie patriotycznej oprawie, w biało czerwonych biretach, na ustach z pięknie odśpiewany hymnem państwowym, tak ślubowało trzydziestu dziewięciu pierwszoklasistów szkoły podstawowej w Ciepielowie. Piękna budująca patriotyczna uroczystość, za którą dziękuję rodzicom i nauczycielom, którzy przygotowali dzieci. A jak to w naszej gminie, w Gminie Ciepielów, gdzie dzieci są najważniejsze, oczywiście nie mogło zabraknąć prezentów w postaci tradycyjnych pluszowych misiów, które przysporzyły naszym najmłodszym uczniom wielu wspaniałych uśmiechów. Z takim misiem przytulakiem, nauka na pewno będzie przyjemnością.