Szanowni Państwo

Z dniem 1 lutego 2016 roku uruchamiam blog wójta gminy Ciepielów.

Strona internetowa gminy nie pozwala na u2.11 (Small)mieszczanie treści, z którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Zawiera bowiem podstawowe informacje o gminie, o aktualnych wydarzeniach, a poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) informuje o sprawach urzędowych zgodnie z treścią Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej. Jest jednakże cała sfera podejmowanych codziennie działań, o których powinni Państwo wiedzieć jak najszybciej. Oczywiście o sprawach związanych z działalnością gminy i jej jednostek informowani są radni, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych na sesjach Rady Gminy. Raz do roku informacje te przekazywane są mieszkańcom podczas zebrań, które odbywają się w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Dodatkowo najważniejsze informacje przekazywane są także za pośrednictwem naszego gminnego biuletynu informacyjnego „Nasza Gmina”. Moim zdaniem jednak brakuje w naszej gminie informacji przekazywanej w miarę możliwSAM_3028 (Small)ości na bieżąco, tak aby wszyscy zainteresowani ( śledzący informacje pojawiające się na blogu) mieli możliwość zapoznać się z pracami wójta i urzędu gminy, podejmowanymi decyzjami, tak aby kontakt z mieszańcami gminy był jeszcze lepszy, jeszcze w większym stopniu dający możliwość konsultowania ze społeczeństwem działań podejmowanych w naszej gminie. Bloga dedykuję tym, którzy interesują się naszą Małą Ojczyzną.

Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów

Reklama